Uzyskaj zwrot z inwestycji

W jaki sposób organizacje uzyskują zwrot z inwestycji w programy do zarządzania tożsamością i dostępem? Aby się o tym dowiedzieć, weź udział w webinarium z ekspertami IBM.

Przegląd

Administrowanie i nadzór nad tożsamością (IGA) jest kluczowe z punktu widzenia złożonej organizacji, ale wymaga więcej niż samej technologii. Przedsiębiorstwa muszą spełniać coraz większe wymagania związane z zachowaniem zgodności z przepisami, aby chronić swój wizerunek i dostęp do zasobów, jednocześnie zachowując innowacyjność, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Niezbędne są spójne procesy, przepływy pracy i narzędzia służące do zarządzania tożsamością użytkowników i dostępem w całym przedsiębiorstwie — niezależnie od tego, czy środowisko jest chmurowe, hybrydowe czy lokalne.

Korzyści

Sprawne wdrażanie aplikacji

Stwórz niezawodny, powtarzalny model wdrażania, aby przyspieszyć implementację, zwiększyć dostęp do danych i zapewnić wysoką funkcjonalność.

Łatwiejsze żądanie dostępu i jego przyznawanie

Usprawnij procesy i postaw na zautomatyzowane przepływy pracy, aby zwiększyć wydajność zespołu.

Okresowa recertyfikacja dostępu

Wykorzystaj systematyczny proces do przygotowywania i uruchamiania skutecznych kampanii weryfikacji.

Zarządzanie rolami i podziałem obowiązków

Unikaj nadmiernej złożoności i ryzyka dla bezpieczeństwa, zachowując równowagę między działalnością i bezpieczeństwem danych.

Udostępnianie i ograniczanie ryzyka

Strategia nadzoru pomaga wyeliminować wpływ nieudanych i niewłaściwych działań, jednocześnie łagodząc ryzyko związane z bezpieczeństwem. Obejmuje ona koncepcyjny plan architektury oraz migracji do nowoczesnego narzędzia do zarządzania.

Zaawansowana integracja, kontrola i analiza danych

Udostępniaj interesariuszom dane i wyniki analiz dzięki kompleksowemu rejestrowaniu transakcji z raportowaniem ad hoc. Pozwól na szerszą implementację, rozwinięte integracje, niestandardowe projektowanie i kompleksowy nadzór dzięki sprawdzonym procesom biznesowym.

Nadzór nad tożsamością i zarządzanie dostępem

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM) ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Usługi nadzoru nad ryzykiem i zgodnością z przepisami

Lepiej zarządzaj ryzykiem, zgodnością z przepisami i nadzorem dzięki współpracy z naszymi ekspertami.

Narzędzia IGA

Platforma IBM Security Verify Governance

Zapewnianie dostępu oraz ciągła kontrola i raportowanie działań użytkowników z dodatkowymi funkcjami w zakresie zgodności i analiz.

Platforma bezpiecznego zarządzania dostępem

Ułatw użytkownikom dostęp do usług przy jednoczesnym wdrażaniu bezpieczniejszych technologii internetowych, mobilnych, internetu rzeczy i chmurowych.

Platforma IAM na potrzeby pracowników

Udostępnia każdemu użytkownikowi tożsamość w modelu IaaS, w tym funkcje pojedynczego logowania, uwierzytelniania wieloskładnikowego, uwierzytelniania bez hasła, dostępu adaptacyjnego, zarządzania cyklem życia i analizy tożsamości.

Commercial International Bank (CIB) reorganizuje swój program tożsamości

Chociaż bank CIB poświęcił wiele czasu konwertując swoje procesy wykonywane ręcznie na cyfrowe przepływy pracy, nadal potrzebował programu do zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) umożliwiającego nadzór nad zasadami dostępu użytkowników. Dzięki usługom IBM Security™ egipski bank wdrożył technologię IBM Security Identity Governance and Intelligence (IGI) i udoskonalił zarządzanie dostępem użytkowników, rezygnując ze zniechęcających procesów wykonywanych ręcznie. Bank CIB wdrożył też rozwiązanie IBM Security Verify Privilege zintegrowane z IGI.

Zasoby

Nie podejmuj się wyzwania samodzielnie

Wykorzystaj rozwiązanie do administrowania i nadzoru nad tożsamością we współpracy z IBM.

Rozpoczynasz wdrażanie rozwiązania IGA?

Upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz do przeprowadzenia wdrożenia, korzystając z listy kontrolnej.

Firma zwiększa poziom bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej

Przedsiębiorstwo British American Tobacco nawiązało współpracę z IBM, aby nadzorować newralgiczne procesy zarządzania tożsamością i dostępem.

Najnowsze informacje na temat IAM

Dzięki spostrzeżeniom jednych z najlepszych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa ten blog pomaga specjalistom na całym świecie.

Dowiedz się więcej o IAM

Zarządzanie tożsamością i dostępem jest kluczowym komponentem każdego programu ochrony przedsiębiorstwa. Dowiedz się, dlaczego.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania do administrowania i nadzoru nad tożsamością

Zapewniaj spójne zasady dostępu i nadzór w całym przedsiębiorstwie.

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)

Inteligentne, nowoczesne rozwiązania do zarządzania tożsamością, które oferują bezproblemowe i bezpieczne środowisko dla wszystkich interakcji z użytkownikami, zasobami i danymi.