Uzyskaj zwrot z inwestycji

W jaki sposób organizacje uzyskują zwrot z inwestycji w programy zarządzania tożsamością i dostępem? Dołącz do webinarium z udziałem specjalistów IBM, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Przegląd

Transformacja cyfrowa w przedsiębiorstwie jest istotnym wymogiem biznesowym. Usługi i technologie IAM w chmurze mogą znacznie przyspieszyć innowacje i rozwój przedsiębiorstwa. Jednak zespoły ds. bezpieczeństwa często zmagają się ze zdefiniowaniem odpowiedniej strategii IAM w chmurze, która spełni cele skupione wokół tego środowiska, a także uwzględni zgodność z polityką wewnętrzną, mechanizmy bezpieczeństwa, ograniczenia architektury oraz wymagania dotyczące dostosowania procesów i przepływów pracy.

Korzyści

Planowanie odpowiedniej platformy IAM

Piktogram planowania platformy

Dostosuj architekturę IAM do odpowiedniej platformy działającej w chmurze, aby zastąpić lub uzupełnić infrastrukturę lokalną, dostosować działalność do celów biznesowych i zabezpieczeń, a także skupić się na wynikach użytkownika. 

Przyspieszenie transformacji

Piktogram przyspieszenia transformacji

Realizuj swoje cele dzięki czołowym technologiom IDaaS (Identity-as-a-Service), aby minimalizować zakłócenia pracy użytkowników, szybko dostarczać nowe funkcje i budować zaufanie w ramach całej organizacji. Model operacyjny pomaga w utrzymaniu i ponownym wdrożeniu wykwalifikowanych członków zespołu ds. IAM, rozszerzonego o specjalistów technicznych IBM.

Optymalizacja i ciągłe doskonalenie

Piktogram optymalizacji i doskonalenia

Uzyskuj korzyści w krótszym czasie, rozszerzając stosowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością w chmurze, z wykorzystaniem w pełni zarządzanych operacji dla nowo wdrożonej platformy IDaaS.

Usługi zarządzania tożsamością w chmurze

Usługi IAM dla konsumentów

Zaprojektuj spersonalizowaną, wielokanałową i bezpieczną interakcję pomiędzy konsumentem a Twoją marką z pomocą gotowej tożsamości konsumenta oraz programu zarządzania dostępem.

Zarządzane usługi ochrony danych w chmurze

Rozszerz możliwości zabezpieczenia danych, które opuszczają Twoje środowisko lokalne i skutecznie chroń dane w chmurze. Ogranicz ryzyko wystąpienia przypadków eksfiltracji danych oraz nieprzestrzegania przepisów w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Usługi w dziedzinie bezpieczeństwa chmury

Uzyskaj widoczność, kontrolę i specjalistyczną wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych dzięki kompleksowym usługom dla bezpieczeństwa i strategii programowej.

Trzy kluczowe wskazówki ułatwiające przejście do chmurowych usług IAM

Oprogramowanie Cloud IAM

Cloud IAM for Consumers

Udostępnia technologię IDaaS skalowaną dla użytkowników zewnętrznych, obejmującą zarządzanie zgodami, bogate opcje uwierzytelniania i środowisko programistyczne z asystą.

Cloud IAM for Workforce

Udostępnia narzędzia IDaaS dla każdego użytkownika, w tym funkcje pojedynczego logowania (SSO), uwierzytelniania wieloskładnikowe (MFA), uwierzytelniania bez hasła, dostępu adaptacyjnego, zarządzania cyklem życia i analizy tożsamości.

Zasoby

Planowanie i transformacja programu IAM w chmurze

Dowiedz się, w jaki sposób IBM może pomóc w zmaksymalizowaniu korzyści płynących z funkcji IAM w chmurze dla Twojej organizacji.

Najnowsze informacje na temat IAM

Dzięki analizie i spostrzeżeniom jednych z najlepszych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa ten blog pomaga specjalistom na całym świecie.

Czym jest zarządzanie tożsamością i dostępem?

Zarządzanie tożsamością i dostępem jest newralgicznym komponentem każdego programu ochrony przedsiębiorstwa. Dowiedz się, dlaczego.

Pokrewne rozwiązania

IAM w chmurze

Uzupełniaj rozwiązania IAM w chmurze o szczegółowe dane kontekstowe na potrzeby uwierzytelniania opartego na czynnikach ryzyka, aby zapewnić pracownikom i klientom bezproblemowy oraz bezpieczny dostęp.

Bezpieczeństwo w chmurze

Przeprowadź skuteczną migrację do hybrydowego środowiska wielochmurowego i integruj zabezpieczenia na każdym etapie wdrożenia.