Specjalistyczna wiedza pozwalająca sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w dziedzinie IAM

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem (IAM services) w znacznej mierze decydują o bezpieczeństwie i zachowaniu zgodności z przepisami. Jednak bez należytych umiejętności i właściwej strategii może to stanowić spore wyzwanie.

Nasi specjaliści w dziedzinie zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem pomagają sprostać wielu różnym projektom IAM. W tym celu identyfikują potencjalne przeszkody oraz projektują rozwiązania i zarządzają nimi, tak by zagwarantować Twojemu przedsiębiorstwu długofalowy sukces.

 

Poznaj rozwiązania IAM

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem

Strategia i ocena zarządzania tożsamością i dostępem

Metodologia Design Thinking ułatwi stworzenie strategii i planu implementacji rozwiązań w zakresie IAM

PAM jako usługa

Uwalniaj potencjał zarządzania uprzywilejowanym dostępem (Privileged Access Management — PAM) dzięki proaktywnemu podejściu

Usługi IAM dla chmury

Zaplanuj i przeprowadź transformację programu zarządzania tożsamością i dostępem (IDaaS) w chmurze

Usługi w zakresie zarządzania tożsamością

Postaw na nieustanne udoskonalanie i optymalizowanie programu IAM

Usługi pomagające w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem

Efektywniejsze wdrażanie wybranych rozwiązań IAM dzięki podejściu zorientowanemu na projektowanie

Usługi w zakresie nadzorowania tożsamości i administrowania nią

Zoptymalizuj istniejące rozwiązania pod kątem celów biznesowych i ekosystemu IT w Twoim przedsiębiorstwie

Usługi ochrony przed zagrożeniami ze strony użytkowników wewnętrznych

Jasne i praktycznie użyteczne informacje ułatwiają ochronę najcenniejszych danych przed zagrożeniami ze strony użytkowników wewnętrznych

Dlaczego IBM

Eksperci ds. IAM Services

Eksperci z całego świata

Przeszkoliliśmy ponad 3700 konsultantów ds. bezpieczeństwa i 3300 ekspertów ds. świadczenia usług w zakresie metodyk zwinnych oraz tworzenia i eksploatacji oprogramowania. Dzięki temu działają skutecznie i pomagają w szybkiej realizacji projektu.

Rozmiar i skala usług IAM Services od IBM

Rozmiar i skala

Zarządzamy ponad 250 milionami tożsamości na zlecenie ponad 1200 klientów z całego świata. Nasz zespół dostosowuje się do zmieniających się potrzeb i celów biznesowych Twojego przedsiębiorstwa.

Innowacyjne rozwiązania IAM

Innowacyjne rozwiązania IAM

Zespół IBM Security oferuje innowacyjne rozwiązania do zarządzania tożsamością, takie jak Cloud Identity, Secret Server i Identity Governance and Intelligence, wraz z rozbudowanym ekosystemem partnerów. To pozwala realizować programy IAM na dużą skalę.

Skorzystaj ze wskazówek, dzięki którym specjaliści ds. bezpieczeństwa i liderzy biznesu skupią się na wartości programu IAM.

Zasoby

Niedostrzegalna ochrona tożsamości

IBM uważa, że najlepsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa działają w niedostrzegalny sposób. Dowiedz się, jak uwzględnić w programie IAM właśnie takie mechanizmy ochrony.

Coraz więcej uwierzytelnień bez hasła

Raport Enterprise Management Associates 2019 poświęcony jest najlepszym metodom uwierzytelniania, które specjaliści ds. bezpieczeństwa uznają za równie skuteczne, co wygodne dla użytkowników.