Przegląd

Współczesna rzeczywistość wymusza na organizacjach konieczność stałego zachowywania czujności wobec potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa danych. Dysponowanie niezawodnym planem reakcji na incydenty ma kluczowe znaczenie. Proaktywna strategia działania przed potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa danych, w trakcie takiego incydentu i po nim umożliwia podejmowanie świadomych decyzji pozwalających wyeliminować zagrożenia. Aby zminimalizować utratę przychodów w wyniku naruszenia zabezpieczeń, konieczny jest kompleksowy wgląd łączący analizę informacji o zagrożeniach, procedury reagowania na incydenty oraz działania naprawcze. 

Korzyści

Dobrze udokumentowany i przetestowany plan

Przygotowanie solidnych procedur reagowania na incydenty to podstawowa strategia obronna pozwalająca uniknąć działania w trybie kryzysowym. Dzięki dobrze zaplanowanemu reagowaniu na incydenty i analizie zagrożeń Twoja organizacja może zidentyfikować potencjalne zagrożenie zanim nastąpi atak.

Błyskawiczna reakcja na naruszenie bezpieczeństwa danych

Co należy zrobić, gdy atak następuje pomimo dobrego planu reagowania na incydenty? To bardzo ważne, by szybko zbadać jego charakter i położyć mu kres. Usługi zabezpieczeń pomagają ocenić sytuację i zminimalizować szkody, między innymi zapewniając wsparcie w reagowaniu na incydenty oraz dostarczając analizy dochodzeniowe i dotyczące szkodliwego oprogramowania oraz oceny zagrożeń.

Monitorowanie po naruszeniu bezpieczeństwa danych

Po zidentyfikowaniu i wyeliminowaniu naruszenia, gdy najgorsze już minęło, rozpoczyna się praca mająca na celu odzyskanie sprawności operacyjnej. Usługi reagowania na incydenty oraz analizy zagrożeń pomagają organizacji w dalszym monitorowaniu systemów oraz uwzględnieniu zdobytej wiedzy w planowaniu ochrony przed kolejnym atakiem.

X-Force Threat Intelligence Index

Poznaj współczesny krajobraz zagrożeń.

Usługi reagowania na incydenty oraz analizy zagrożeń

Bezpieczniejsi obywatele, silniejsze społeczności

Miasto Los Angeles oferuje obywatelom szeroki wachlarz usług, z których wiele zostało zdigitalizowanych w celu zapewnienia łatwego dostępu dla obywateli i przedsiębiorstw. Dostępne online dane z sektora publicznego stanowią jednak atrakcyjny cel dla hakerów. Współpracując z IBM, miasto stworzyło bezpieczną platformę Los Angeles Cyber Lab — pierwszą tego rodzaju społeczność online opartą na wspólnej analizie informacji o zagrożeniach.

Skontaktuj się z nami