Przegląd

Współczesna rzeczywistość wymusza na organizacjach konieczność stałego zachowywania czujności wobec potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa danych. Dysponowanie niezawodnym planem reakcji na incydenty ma kluczowe znaczenie. Proaktywna strategia działania przed potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa danych, w trakcie takiego incydentu i po nim umożliwia podejmowanie świadomych decyzji pozwalających wyeliminować zagrożenia. Aby zminimalizować utratę przychodów w wyniku naruszenia zabezpieczeń, konieczny jest kompleksowy wgląd łączący analizę informacji o zagrożeniach, procedury reagowania na incydenty oraz działania naprawcze. 

Korzyści

Dobrze udokumentowany i przetestowany plan

Przygotowanie solidnych procedur reagowania na incydenty to podstawowa strategia obronna pozwalająca uniknąć działania w trybie kryzysowym. Dzięki dobrze zaplanowanemu reagowaniu na incydenty i analizie zagrożeń Twoja organizacja może zidentyfikować potencjalne zagrożenie zanim nastąpi atak.

Błyskawiczna reakcja na naruszenie bezpieczeństwa danych

Co należy zrobić, gdy atak następuje pomimo dobrego planu reagowania na incydenty? To bardzo ważne, by szybko zbadać jego charakter i położyć mu kres. Usługi zabezpieczeń pomagają ocenić sytuację i zminimalizować szkody, między innymi zapewniając wsparcie w reagowaniu na incydenty oraz dostarczając analizy dochodzeniowe i dotyczące szkodliwego oprogramowania oraz oceny zagrożeń.

Monitorowanie po naruszeniu bezpieczeństwa danych

Po zidentyfikowaniu i wyeliminowaniu naruszenia, gdy najgorsze już minęło, rozpoczyna się praca mająca na celu odzyskanie sprawności operacyjnej. Usługi reagowania na incydenty oraz analizy zagrożeń pomagają organizacji w dalszym monitorowaniu systemów oraz uwzględnieniu zdobytej wiedzy w planowaniu ochrony przed kolejnym atakiem.

X-Force Threat Intelligence Index

Poznaj współczesny krajobraz zagrożeń.

Usługi reagowania na incydenty oraz analizy zagrożeń

Usługi reagowania na incydenty

Usprawnij reagowanie na incydenty i zminimalizuj odczuwalne skutki naruszeń bezpieczeństwa danych dzięki szybkiej pomocy ekspertów.

Usługi analizy zagrożeń

Globalni eksperci ds. analizy danych wspierają klientów, dostarczając czołowe w branży analizy.

Zarządzane usługi wykrywania i reagowania

Całodobowa prewencja, wykrywanie i szybkie reagowanie dzięki analizie informacji i proaktywnemu poszukiwaniu zagrożeń.

Centrum dowodzenia bezpieczeństwem

Doskonal swoje umiejętności przywódcze i proces reagowania na sytuacje kryzysowe, korzystając z realistycznych symulacji, które usprawnią reakcje organizacji na incydenty oraz poprawią cyberodporność.

Bezpieczniejsi obywatele, silniejsze społeczności

Miasto Los Angeles oferuje obywatelom szeroki wachlarz usług, z których wiele zostało zdigitalizowanych w celu zapewnienia łatwego dostępu dla obywateli i przedsiębiorstw. Dostępne online dane z sektora publicznego stanowią jednak atrakcyjny cel dla hakerów. Współpracując z IBM, miasto stworzyło bezpieczną platformę Los Angeles Cyber Lab — pierwszą tego rodzaju społeczność online opartą na wspólnej analizie informacji o zagrożeniach.

Zasoby

Próby wyłudzenia informacji dot. szczepionek na COVID-19

Poznaj sposób, w jaki zespół IBM Security odkrył globalne działania mające na celu wyłudzenie informacji o łańcuchu dostaw szczepionek i dowiedz się, jak proaktywnie bronić się przed takimi zagrożeniami.

Centrum badawcze IBM Security X-Force Threat Intelligence

Najnowsze analizy informacji o zagrożeniach, badania i raporty pozwalają na zastosowanie predykcyjnego podejścia do cyberbezpieczeństwa.

Charakterystyka X-Force dotycząca reagowania na incydenty i analiz zagrożeń

Dowiedz się więcej o usługach X-Force dotyczących reagowania na incydenty i analiz zagrożeń.

Zasoby dotyczące ataków szantażujących

Chroń dane organizacji przed zagrożeniami wynikającymi z ataków szantażujących dzięki zasobom obejmującym kompletny poradnik na ten temat.

Raport Cloud Security Landscape

Najnowsze zagrożenia dla środowisk chmurowych i sprawdzone procedury ich zapobiegania.

Raport dot. kosztów naruszeń danych

Ile kosztowałoby Twoją firmę naruszenie ochrony danych? Poznaj skutki finansowe cyberataków i środki bezpieczeństwa, które mogą pomóc w ograniczeniu kosztów ponoszonych przez organizację.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania z dziedziny reagowania na incydenty

Harmonizuj reakcję na incydenty w celu ujednolicenia działań organizacji w odpowiedzi na cyberatak.

Harmonizacja zabezpieczeń, automatyzacja i reagowanie

Przyspiesz reagowanie na incydenty dzięki automatyzacji, standaryzacji procesów i integracji z istniejącymi narzędziami bezpieczeństwa.

Platforma reagowania na incydenty

Zoptymalizuj operacje związane z bezpieczeństwem i reagowaniem na incydenty.