Przegląd

Obecnie dane biznesowe są przechowywane w hybrydowych środowiskach wielochmurowych i narażone na różne ryzyko naruszeń ochrony i prywatności. Chociaż szyfrowanie zapewnia ochronę, dane wrażliwe zazwyczaj muszą najpierw zostać zdeszyfrowane, aby można było uzyskać do nich dostęp w celu wykonania newralgicznych działań i operacji obliczeniowych. Stwarza to ryzyko naruszenia mechanizmów kontroli zapewniających prywatność i poufność. Do tej pory zagrożenia te były nieodłącznym elementem prowadzenia działalności w chmurze i współpracy z innymi firmami.

W pełni homomorficzne szyfrowanie to innowacyjna technologia, która może pomóc we wprowadzeniu strategii zerowego zaufania przez umożliwienie wykorzystania potencjału danych w niezaufanych domenach bez potrzeby ich deszyfrowania.

kluczowa klatka wideo dotyczącego usług szyfrowania homomorficznego

Usługi szyfrowania homomorficznego IBM Security

Korzyści

Dostęp do cennych danych

Uzyskuj wymierne korzyści ekonomiczne, pozwalając działom Twojego przedsiębiorstwa i innym firmom na analizowanie wielkich zbiorów zaszyfrowanych danych przy zachowaniu sprawności mechanizmów kontroli prywatności i zgodności.

Współpraca w chmurze hybrydowej bez obaw

Przetwarzaj zaszyfrowane dane w chmurach publicznych i prywatnych oraz w środowiskach innych firm przy zachowaniu sprawności mechanizmów kontroli poufności.

Sztuczna inteligencja, analiza i uczenie maszynowe

Wykonuj obliczenia na zaszyfrowanych danych przy użyciu sztucznej inteligencji i mechanizmów uczenia maszynowego bez ujawniania informacji objętych szczególną ochroną.

Pierwsze takie rozwiązanie

Przykłady użycia szyfrowania homomorficznego

Szyfrowana analiza predykcyjna w usługach finansowych

Chociaż uczenie maszynowe pomaga tworzyć modele predykcyjne dla różnych warunków, od oszustw dotyczących transakcji finansowych po wyniki inwestycji, regulacje i przepisy często uniemożliwiają organizacjom eksplorację danych wrażliwych oraz ich współużytkowanie. W pełni homomorficzne szyfrowanie pozwala na przeprowadzanie obliczeń na zaszyfrowanych danych przy użyciu modeli uczenia maszynowego bez ujawniania informacji.

Prywatność w ochronie zdrowia i naukach przyrodniczych

Pomimo wydajności zapewnianej przez chmurę w obszarze hostowania obciążeń związanych z dużymi badaniami klinicznymi, korzystanie z chmury przez szpitale jest często niepraktyczne z powodu zagrożeń dla prywatności danych i możliwości naruszenia przepisów dotyczących opieki zdrowotnej. W pełni homomorficzne szyfrowanie może zwiększyć akceptację protokołów współużytkowania danych, zwiększyć wielkość próbek w badaniach klinicznych i przyspieszyć uczenie na podstawie rzeczywistych danych.

Szyfrowane wyszukiwanie w usługach konsumenckich i sprzedaży detalicznej

Technologia umożliwia monitorowanie na dużą skalę sposobu, w jaki konsumenci wyszukują informacje i uzyskują do nich dostęp, ale prawo dotyczące ochrony prywatności utrudnia organizacjom monetyzację tych danych. W pełni homomorficzne szyfrowanie pozwala na uzyskiwanie wglądu w zachowanie konsumentów, jednocześnie ukrywając zapytania użytkowników i chroniąc ich prawo do prywatności.

Zasoby

Webinarium na temat w pełni homomorficznego szyfrowania

Dowiedz się, jak wykorzystać potencjał danych wrażliwych przy zachowaniu sprawności mechanizmów kontroli prywatności i zgodności z przepisami.

Blog na temat usług szyfrowania homomorficznego

Informacje o pionierskim rozwiązaniu z dziedziny usług bezpieczeństwa zapewniającym w pełni homomorficzne szyfrowanie.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa danych

Chroń dane przedsiębiorstwa w środowiskach chmury hybrydowej, spełniaj wymogi dotyczące ochrony prywatności i zmniejszaj złożoność działań.

Badania dotyczące w pełni homomorficznego szyfrowania

Poznaj nowości dotyczące w pełni homomorficznego szyfrowania od IBM Research.

Rozwiązania w dziedzinie szyfrowania danych

Chroń dane przedsiębiorstwa i osiągaj zgodność z przepisami dzięki ukierunkowanym na dane rozwiązaniom i usługom w zakresie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Rozpocznij korzystanie z w pełni homomorficznego szyfrowania z IBM Security