Przegląd

Nowoczesne środowiska chmury hybrydowej stwarzają nowe wyzwania dla ochrony danych przedsiębiorstwa. Kompleksowe usługi monitorowania działań bazy danych od IBM mogą pomóc w zwiększeniu widoczności, usprawnieniu procedur zapewniania zgodności z przepisami oraz egzekwowaniu strategii dostępu i użytkowania w wielu środowiskach chmurowych.

widok nieba przez rozetę

Korzyści

Zapewnianie zgodności z przepisami i ograniczanie ryzyka

Eksperci IBM mogą pomóc w wykrywaniu szkodliwych działań, reagowaniu na nie i ochronie przed nimi oraz w stosowaniu sprawdzonych procedur branżowych.

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji

Znajdź odpowiednie rozwiązanie, które pomoże Twojej organizacji w pełni wykorzystać inwestycje w technologię.

Niezawodna obsługa programowa

Wiedza specjalistyczna IBM Security™ zapewnia obsługę programową i oparty na sztucznej inteligencji wgląd w globalne trendy związane ze słabymi punktami zabezpieczeń.

Skalowanie dostosowane do potrzeb

Najpierw zastosuj to rozwiązanie na niewielką skalę, a następnie zwiększaj ją w miarę wzrostu potrzeb, integrując nowe cele przy użyciu fabrycznego modelu aktywowania.

Separacja obowiązków

Upewnij się, że osoby monitorujące działania użytkowników nie są monitorowane.

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Zminimalizuj koszty operacyjne, przekazując IBM zadanie zatrudniania i szkolenia pracowników zajmujących się bezpieczeństwem.

Usługi monitorowania działań bazy danych

Wykrywanie i klasyfikacja danych

Poznaj lokalizację danych wrażliwych w środowisku lokalnym i w chmurze oraz dowiedz się, czy są one chronione i w jaki sposób.

Doradztwo i integracja systemów

Skorzystaj z najlepszych w swojej klasie usług do oceny bieżących możliwości oraz opracowania planu rozwoju monitorowania działań bazy danych.

Zarządzane monitorowanie działań bazy danych

Zabezpiecz newralgiczne dane za pomocą usług zarządzanych, aby monitorować i analizować działania bazy danych.

Wykrywanie, priorytetyzowanie, analizowanie i reagowanie

Zarządzane usługi w dziedzinie bezpieczeństwa (MSS)

Poznaj zarządzane usługi bezpieczeństwa dla współczesnego środowiska chmury hybrydowej.

Zasoby

Blog na temat analiz danych dotyczących bezpieczeństwa

Zapoznaj się z najnowszymi analizami i spostrzeżeniami na temat zabezpieczania danych publikowanymi przez innowatorów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Szyfrowanie: ochrona danych w chmurze

Szyfrowanie danych i zarządzane usługi szyfrowania są integralną częścią skutecznej strategii zabezpieczania danych.

Kompleksowe monitorowanie działań na danych

Dowiedz się, jak uzyskać inteligentne zabezpieczenia danych za pomocą rozwiązań i usług monitorowania działań na danych od IBM.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa danych

Chroń dane w środowiskach hybrydowych, zapewniaj zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i upraszczaj operacje.

Rozwiązania w dziedzinie ochrony danych

Spełniaj rosnące wymagania prawne, zdobywaj zaufanie klientów i wyróżniaj się na tle konkurencji.

Rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem

Zapewniaj bezproblemowe, bezpieczniejsze środowiska na potrzeby użytkowników, zasobów i interakcji z danymi.

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze

Pewnie przeprowadź migrację do chmury hybrydowej i integruj zabezpieczenia na każdym etapie wdrożenia chmury.

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa zgodne z zasadą zerowego zaufania

Umożliwiaj stosowanie strategii zerowego zaufania dzięki nowoczesnemu, preskryptywnemu podejściu i zaawansowanym funkcjom.

Skontaktuj się z nami

Rozpocznij monitorowanie działań na danych z IBM Security