Przegląd

Działanie bez strategii bezpieczeństwa w chmurze może doprowadzić do powstania nowych luk w zabezpieczeniach zarówno w istniejącej infrastrukturze chmurowej, jak i na początkowych etapach migracji do chmury. Skutecznym sposobem na zapewnienie cyberbezpieczeństwa podczas migracji do chmury jest przyjęcie zintegrowanej strategii — od oceny, przez opracowanie wymagań, po stworzenie solidnego planu działania.

Korzyści

Ocena bezpieczeństwa chmury

Przeanalizuj ryzyko dla bezpieczeństwa w chmurze, sformułuj podstawowe założenia dotyczące dojrzałości, zidentyfikuj konkretne wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz przeprowadź analizę relacji kosztów i korzyści.

Opracowywanie zabezpieczeń w chmurze

Określ strategie i wymagania dotyczące zabezpieczeń w chmurze odpowiednie dla swoich celów biznesowych, aby pomóc w ich realizacji.

Ramowa strategia bezpieczeństwa w chmurze

Opracuj proaktywne i przyszłościowe strategie bezpieczeństwa w chmurze, które ułatwią Ci optymalną realizację najważniejszych inicjatyw.

Ochrona środowisk chmurowych

Realizuj swoją strategię bezpieczeństwa w chmurze z zachowaniem poufności, integralności oraz dostępności zasobów i danych.

Mechanizmy kontroli zabezpieczeń w chmurze

Dodaj odpowiednie mechanizmy kontroli bezpieczeństwa i zarządzania poziomem ryzyka w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Rozszerzenie kontroli zabezpieczeń w chmurze

Wyjdź poza lokalne środowiska dzięki funkcjom nadzoru i odpowiednim mechanizmom kontroli zabezpieczeń w chmurze.

Strategia zabezpieczania chmury i usługi zarządzania

Usługi w dziedzinie bezpieczeństwa chmury

Usługi doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa chmury i usługi zarządzane, które pomogą Ci na każdym etapie procesu wdrażania technologii chmurowych.

Usługi zarządzania zagrożeniami

Kompleksowy program zarządzania zagrożeniami, łączący testy penetracyjne, zarządzane usługi w dziedzinie bezpieczeństwa, mechanizm reagowania na incydenty, AI oraz cyfrową platformę ochrony.

Testy penetracyjne chmury

Testy penetracyjne aplikacji chmurowych, obrazów, konfiguracji, kontenerów i innych zasobów.

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem w chmurze

Zaplanuj i zrealizuj swoją drogę do zarządzania dostępem i tożsamością w chmurze z pomocą rozwiązania IDaaS (tożsamość jako usługa).

Zarządzane usługi w dziedzinie bezpieczeństwa

Poznaj najnowsze usługi zarządzane w dziedzinie bezpieczeństwa dla współczesnych środowisk hybrydowych i wielochmurowych.

Usługi zapewniania bezpieczeństwa punktów końcowych

Nowoczesne usługi zapewniania bezpieczeństwa punktów końcowych, zarządzania nimi i reagowania na incydenty.

Zintegrowana platforma zabezpieczeń chmury

Zasoby

IBM liderem w dziedzinie bezpieczeństwa chmury zarządzanej

Zobacz, dlaczego IDC wskazuje IBM jako lidera w swoim sprawozdaniu z oceny dostawców za 2020 r.

Zabezpieczanie drogi do chmury

Kompleksowa strategia zabezpieczeń chmury może być trudna do realizacji. Zobacz, jak usługi zabezpieczania chmury IBM Security X-Force Cloud Security Services mogą pomóc w zabezpieczeniu Twojej platformy.

Raport przedstawiający krajobraz zagrożeń w chmurze

Poznaj najnowsze informacje z dziedziny analizy zagrożeń i trendy dotyczące bezpieczeństwa chmury.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze

Przeprowadź skuteczną migrację do hybrydowego środowiska wielochmurowego i integruj zabezpieczenia na każdym etapie wdrożenia.

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa danych

Chroń korporacyjne dane w wielu środowiskach, spełniaj wymogi dotyczące ochrony prywatności i upraszczaj złożoność działań.

Dostęp na podstawie tożsamości i zarządzanie nią

Zapewnij każdemu użytkownikowi właściwy poziom dostępu.

Skontaktuj się z nami