Uzyskaj dostęp do wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do ochrony chmury

Przeniesienie części lub całości zasobów IT do chmury niespodziewanie spowodowało fragmentację i wzrost kosztów w Twojej organizacji, która musi teraz powiększyć zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo, aby mógł on monitorować dane, minimalizować zaawansowane zagrożenia i dbać o zgodność z wymogami formalno-prawnymi.

Usługi IBM® Cloud Security Managed Services oferują zintegrowane zabezpieczenia, globalne zasoby informacji o zagrożeniach, analizy słabych punktów zabezpieczeń i wsparcie specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, ułatwiając użytkownikom oddzielenie „zwyczajnych” lub spodziewanych zdarzeń od „niezwyczajnych” ataków i incydentów — i zapewniając silniejsze zabezpieczenia do ochrony środowiska chmury.

Możliwości

Bezpieczeństwo

Kompleksowa ochrona firewalla, bezpieczeństwo poczty e-mail i połączeń WWW, zabezpieczanie przed włamaniami oraz zarządzanie zdarzeniami i dziennikami

Monitorowanie

Specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa czuwają nad Twoją chmurą przez całą dobę, 365 dni w roku

Zarządzanie

Zarządzany, utrzymywany na platformie dostawcy system wykrywania włamań uniemożliwia szkodliwemu oprogramowaniu zaatakowanie Twoich serwerów

Reagowanie

Usługi reagowania kryzysowego zapewniają dostęp do ekspertów i procedur potrzebnych w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń chmury

Zakres usług IBM Cloud Security Managed Services

Usługi zarządzania tożsamością w chmurze

Zabezpieczanie środowiska IT i monitorowanie go przy użyciu opartego na chmurze systemu zarządzania tożsamością i dostępem

Zarządzanie firewallem

Skuteczniejsza ochrona przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dzięki użyciu odpowiednio skonfigurowanego, niezawodnego i zarządzanego firewalla

Utrzymywane na serwerach dostawcy usługi zarządzania bezpieczeństwem aplikacji

Sięgnij po rozwiązanie chmurowe, które zwiększa bezpieczeństwo aplikacji mobilnych i WWW

Utrzymywane na serwerach dostawcy usługi ochrony poczty e-mail i połączeń WWW

Oparte na chmurze usługi w dziedzinie bezpieczeństwa umożliwiające ograniczenie ryzyka pobrania szkodliwego oprogramowania za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sieci WWW

Inteligentne zarządzanie dziennikami w chmurze

Rejestruj incydenty i gromadź dane mogące przełożyć się na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa

Utrzymywane na serwerach dostawcy usługi zarządzania słabymi punktami

Lokalizowanie i naprawianie słabych punktów zasobów IT w celu ograniczenia ryzyka ataku

Zarządzane mechanizmy obronne w sieci

Lepsza ochrona zasobów przed atakami typu DDoS i długotrwałymi przestojami

Utrzymywana na platformie IBM X-Force® usługa analizowania zagrożeń

Skuteczniejsza ochrona sieci dzięki inteligentnej analizie aktualnych danych dotyczących zagrożeń

Zarządzanie systemami wykrywania włamań i zapobiegania włamaniom

Elastyczna struktura cen sprzyja lepszej ochronie sieci przed pochodzącymi z Internetu atakami

Ujednolicone zarządzanie zagrożeniami

Skuteczniejsza ochrona zasobów, wyższy poziom bezpieczeństwa i sprawniejsze zarządzanie zgodnością z przepisami i wymogami dotyczącymi kontroli

Wirtualne ośrodki operacyjne ds. bezpieczeństwa

Całodobowe monitorowanie bezpieczeństwa systemów

Analiza problemów

2017 Cost of Data Breach Study

Jak radzić sobie z naruszeniami zabezpieczeń danych? Oceniać. Reagować. Zapobiegać.

Ograniczanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT

Walcz z cyberzagrożeniami z większą skutecznością dzięki zastosowaniu przemyślanego podejścia.

Dostępne opcje

Budowa programu IAM nowej generacji

Jak zbudować dojrzały program zarządzania tożsamością i dostępem w czterech krokach