Uzyskaj zwrot z inwestycji

W jaki sposób organizacje uzyskują zwrot z inwestycji w programy zarządzania tożsamością i dostępem? Dołącz do webinarium z udziałem specjalistów IBM, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Przegląd

To skomplikowane zadanie: umożliwić niemal nieograniczony dostęp do aplikacji i narzędzi, których potrzebują użytkownicy, aby pomóc w rozwoju biznesu, jednocześnie dbając o ochronę wrażliwych danych. Potrzebujesz do tego skutecznej strategii IAM, która umożliwi bardziej ekonomiczne i efektywne zarządzanie dostępem i tożsamością, uwierzytelnianie oraz nadzór w całym przedsiębiorstwie, aby ograniczyć czynniki ryzyka.

Korzyści

Rozwiązanie niestandardowe

Dostosuj usługi IAM do swoich priorytetów biznesowych, aby pomóc w zarządzaniu zgodnością z przepisami, wzmocnić systemy bezpieczeństwa i ułatwić dostęp użytkownikom.

Integracja

Skorzystaj z istniejących zasobów i automatyzacji w ramach zintegrowanej strategii technologicznej, aby zintegrować usługi IAM z funkcjami biznesowymi i zarządzania kardą.

Umiejętności i wiedza specjalistyczna w dziedzinie zabezpieczeń

Zaangażuj specjalistów IBM Security Services z bogatym doświadczeniem w dziedzinie usług IAM w ramach korzystania z wszystkich czołowych produktów i platform. Oferujemy metodykę Design Thinking i dostęp do globalnych centrów dostaw, aby spełnić Twoje potrzeby.

Usprawnienie istniejących procesów

Dokonaj oceny bieżących procesów w celu zwiększenia wydajności za pomocą firmowych narzędzi IBM do oceny, sprawdzonych procedur branżowych i przetestowanych metodologii.

Uwzględnienie wszystkich interesariuszy

Upewnij się, że wszyscy interesariusze przedsiębiorstwa — właściciele firm, organizacje IT, dostawcy, klienci i partnerzy — są brani pod uwagę.

Skalowalność pod kątem przyszłych wymagań

Nie ograniczaj się do podstawowej strategii IAM. Zaprojektuj, stwórz i wdrażaj rozwiązanie dopasowane do Twoich aktualnych i przyszłych wymagań biznesowych.

Projektowanie i wdrażanie IAM oraz zarządzanie ryzykiem

Usługi dla strategii, ryzyka i zgodności z przepisami

Lepsze zarządzanie ryzykiem, zgodnością i nadzorem dzięki współpracy z ekspertami w dziedzinie oferowanych usług.

Architektura bezpieczeństwa i ocena ryzyka

Zidentyfikuj słabe punkty w zabezpieczeniach środowiska IT, aby pomóc w ograniczeniu ryzyka biznesowego.

Usługi w zakresie nadzorowania tożsamości i administrowania nią

Zmniejszaj ryzyko związane z tożsamością przy użyciu rozwiązania do nadzoru nad tożsamością przeznaczone do celów biznesowych i wykorzystania w ekosystemie IT.

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem w chmurze

Zaplanuj i zrealizuj transformację programu zarządzania tożsamością i dostępem w chmurze (IAM).

Pracownicy i klienci ujęci w strategii IAM

Skutecznie wdrażaj strategię IAM obejmującą pracowników i klientów.

Platforma zarządzania dostępem i uwierzytelniania wieloskładnikowego

Opcja uwierzytelniania bez hasła upraszcza dostęp użytkowników, a jednocześnie pozwala bezpieczniej implementować technologie cyfrowe, niezależnie od tego, czy są one wdrożone lokalnie, na urządzeniu wirtualnym, sprzętowym, czy skonteneryzowanym w środowisku Docker. Umożliwia bezpośrednie połączenie z usługą IDaaS (tożsamość jako usługa) na potrzeby zmodernizowanej, hybrydowej strategii IAM obejmującej migrację do chmury w komfortowym tempie.

Zasoby

Oparte na projekcie usługi wdrożeniowe dla programu IAM

Zdobądź możliwość lepszego zarządzania dostępem, uwierzytelniania, zarządzania tożsamością i nadzoru w całym przedsiębiorstwie.

Projektowanie programu IAM zoptymalizowanego pod kątem Twojej firmy

Zarządzaj zgodnością z przepisami, przyznawaj autoryzowany dostęp i chroń cenne dane.

Najnowsze informacje na temat IAM

Dzięki spostrzeżeniom jednych z najlepszych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa ten blog pomaga specjalistom na całym świecie.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania IAM

Zapewnij każdemu użytkownikowi właściwy poziom dostępu.

Chmurowe rozwiązania IAM

Uzupełniaj rozwiązania IAM w chmurze o szczegółowe dane kontekstowe na potrzeby uwierzytelniania opartego na czynnikach ryzyka, aby zapewnić pracownikom i klientom bezproblemowy oraz bezpieczny dostęp.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych

Chroń korporacyjne dane w wielu środowiskach, spełniaj wymogi dotyczące ochrony prywatności i upraszczaj działania.