Przegląd

Chroń dane i swoją organizację

Organizacje, które nie ograniczają się wyłącznie do osiągnięcia zgodności z przepisami, mogą pozyskiwać zaufanie klientów i wyróżniać się na tle konkurencji. Rozwiązania IBM Security™ pomagają zapewniać klientom bezpieczne środowisko i rozwijać działalność biznesową w ramach holistycznej, adaptacyjnej strategii zarządzania prywatnością danych opartej na zasadach zerowego zaufania i sprawdzonych sposobach ochrony prywatności danych.

Dwie osoby patrzące na monitor

Prywatność danych według IBM Security™ (01:18)

Korzyści z ochrony prywatności danych

Analiza ryzyka związanego z danymi

Oceń stopień wykorzystania danych i poziom ryzyka w kontekście obowiązków względem klienta i przepisów prawa.

Bezpieczne współużytkowanie danych

Chroń dane osobowe z pomocą zabezpieczeń, tak by oferować interakcje w bezpiecznym środowisku.

Automatyzacja odpowiedzi na incydenty

Skutecznie reaguj na problemy dotyczące ryzyka i zgodności, zachowując przy tym łatwość skalowania rozwiązań.

Rozwiązania w zakresie ochrony danych

Kompleksowa ochrona danych

Oprogramowanie IBM Security™ Guardium® oferuje zaawansowane, zintegrowane i skalowalne zabezpieczenia danych.

Ograniczanie ryzyka dotyczącego danych

IBM® Data Risk Manager pomaga wykrywać, analizować i wizualizować ryzyko biznesowe towarzyszące danym.

Zarządzanie zgodami

IBM Security™ Verify umożliwia zarządzanie tożsamością i dostępem konsumentów przy zachowaniu ochrony prywatności.

Szybsze reagowanie na incydenty

IBM Security™ SOAR zwiększa poziom cyberodporności i umożliwia automatyzację wykonywania powtarzalnych zadań.

Prywatność w hybrydowych środowiskach wielochmurowych

IBM Data Privacy Passports zapewnia kompleksową ochronę bez względu na miejsce przechowywania danych.

Otwarta platforma zintegrowanych zabezpieczeń

IBM Cloud Pak® for Security łączy istniejące źródła danych i przyspiesza analizy przy użyciu technik automatyzacji.

Usługi w zakresie ochrony danych

Usługi w zakresie strategii zarządzania prywatnością danych

Korzystaj z usług ochrony prywatności, które pomagają w ustanawianiu reguł przetwarzania i wykorzystywania chronionych informacji.

Usługi zabezpieczania danych

Współpracuj z ekspertami ds. bezpieczeństwa danych, którzy pomogą Ci w ochronie najbardziej wrażliwych informacji.

Usługi w zakresie ryzyka i zgodności

Zarządzaj ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i zgodnością, współpracując z konsultantami specjalizującymi się w ochronie danych.

Potwierdzone korzyści finansowe

Przedsiębiorstwo z sektora energetyki i usług komunalnych w USA wymagało uspójnienia zróżnicowanego środowiska odseparowanych danych. Rozwiązanie IBM Security™ Guardium pomogło ograniczyć koszty i ryzyko, a jednocześnie zwiększyć efektywność i wydajność działań. Zapoznaj się z pełną analizą finansową w opracowaniu Forrester Research.

Zasoby

Ochrona prywatności w praktyce

Poznaj zestaw zoptymalizowanych narzędzi przygotowanych na potrzeby RODO i nie tylko — dostępnych w ramach 5 kluczowych technologii.

Nowe wyzwania regulacyjne

Rozporządzenie RODO było pierwsze, ale jego wprowadzenie spowodowało pojawienie się nowych przepisów w zakresie ochrony danych.

Sprawdzone procedury dotyczące ochrony danych

Eksperci omawiają przepisy CCPA i inne regulacje dotyczące ochrony danych oraz najczęściej stosowane sprawdzone procedury.

Ochrona danych osobowych

Dowiedz się, jak chronić dane osobowe w sytuacji, gdy coraz większy zakres pracy jest wykonywany w zdalnych lokalizacjach.

Implementacja zarządzania zgodami

Użytkownicy muszą wiedzieć, kto nadzoruje ich dane i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Następne kroki