Z platformą IBM MaaS360 zarządzanie urządzeniami z systemem Windows jest prostsze

IBM® MaaS360® with Watson pozwala wykorzystać sztuczną inteligencję do zarządzania urządzeniami z systemem Windows. Oparta na chmurze konsola MaaS360 pozwala na szybkie i łatwe zarejestrowanie całego parku urządzeń i zarządzanie nim — w większości wypadków bez fizycznego kontaktu z którymkolwiek z urządzeń.

MaaS360 zapewnia ochronę urządzeń z systemem Windows, w tym celu wykorzystuje ujednolicone, spójne przepływy pracy, obejmujące wszystkie punkty końcowe i systemy operacyjne (OS) komputerów PC, oferując:

 • Najnowsze informacje o urządzeniach, a także pełną nad nimi kontrolę
 • Zaawansowane funkcje raportowania i przeglądania, zapewniające wgląd w szczegółowe informacje na temat urządzenia
 • Proste zarządzanie zgodnością
 • Łatwe, bezprzewodowe (OTA) wdrażanie urządzeń i łączenie ich z zasobami korporacyjnymi
abstrakcyjny obraz przedstawiający kropki i linie

Zunifikowane zarządzanie punktami końcowymi (Unified Endpoint Management — UEM) nowym rozwiązaniem MDM

System MDM nigdzie nie znika. Wprowadziliśmy go po prostu na kolejny poziom, rozszerzając zarządzanie urządzeniami o możliwości chmury i sztucznej inteligencji. Niezależnie od tego, czy korzystasz wyłącznie z jednego systemu operacyjnego, czy też z kombinacji różnych urządzeń z rozwiązaniami Apple, Google, Android lub Microsoft Windows, system MaaS360 ułatwi Twoją pracę.

Zobacz fakty

 • Inwentaryzacja sprzętu
 • Inwentaryzacja oprogramowania, w tym różnych typów aplikacji (Win32 lub ze sklepu)
 • Informacje o statusie:
  • antywirusa
  • osobistego firewalla
  • programów antyszpiegowskich
  • szyfrowania danych
  • tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych
 • Szczegóły systemu operacyjnego, poziomy poprawek i aktualizacje oprogramowania

 

Piktogram analizy

Podejmowanie działań

 • Instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego Windows
 • Kontrola wykorzystująca najnowsze definicje antywirusowe
 • Przesyłanie oprogramowania
 • Wysyłanie wiadomości na urządzenie
 • Lokalizowanie/blokowanie/czyszczenie urządzeń
 • Strategie zmieniane na podstawie lokalizacji
 • Zarządzanie usługami Windows (uruchamianie/zatrzymywanie/ponowne uruchamianie)
 • Aktualizowanie licencji
 • Wyłączanie/ponowne uruchamianie urządzenia
 • Bezprzewodowe (OTA) rejestrowanie urządzeń z możliwością natychmiastowej obsługi urządzeń Windows
 • Dostęp warunkowy do usługi O365
Piktogram działania

Ustalanie i wdrażanie strategii

 • Określanie ograniczeń nakładanych na urządzenia w celu zachowania szczegółowej kontroli nad bezpieczeństwem danej sekcji
 • Konfigurowanie profili z dostępem do poczty e-mail oraz sieci Wi-Fi i VPN
 • Tworzenie strategii sieciowych zapobiegających wyciekom przesyłanych danych
 • Wymuszanie używania haseł i określanie minimalnych wymogów, jakie muszą spełniać
 • Konfigurowanie ustawień ActiveSync oraz profili Wi-Fi/VPN
 • Umożliwianie lub zabranianie używania funkcji sprzętowych (na przykład kamery)
Piktogram tworzenia i dystrybucji strategii

Aplikacje i przeglądanie

 • Blokowanie określonych adresów URL i niektórych kategorii witryn
 • Dostęp do sieci, aplikacji i treści korporacyjnych za pośrednictwem platformy IBM MaaS360 Gateway for Browser
 • Ochrona różnego rodzaju aplikacji:
  • UWP
  • Windows Store
  • .exe
  • .msi
  • Skrypty - .bat, .cmd. .reg. .ps1, .py
Piktogram aplikacji i wyszukiwania

Windows Information Protection (WIP)

 • Ochrona informacji w sieciach, treściach i aplikacjach
 • Zapewnianie bezpiecznego dostępu do najczęściej używanych w pracy domen lub stron internetowych
 • Ochrona aplikacji rozproszonych
 • Szyfrowanie danych aplikacji UWP oraz wykrywanie/eliminowanie przypadków udostępniania na zewnątrz powiązanych z nimi treści
Piktogram funkcji Windows Information Protection

Dowiedz się więcej o IBM MaaS360

Demo rozwiązania do zarządzania systemami Windows

Zunifikowane zarządzanie punktami końcowymi dla opornych — e-book

Zunifikowane zarządzanie punktami końcowymi dla opornych — wideo

Zarządzanie urządzeniami z systemem Windows 10 za pomocą interfejsów API MDM i technik opartych na agentach