Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych w punktach końcowych i urządzeniach mobilnych

Zabezpieczenia aplikacji mobilnych IBM MaaS360® with Watson™ chronią publiczne i prywatne aplikacje, oferując ogromną liczbę opcji. Do dyspozycji są zunifikowane katalogi aplikacji dla systemów iOS, macOS, Android i Windows, opakowania aplikacji (pakiety SDK) zapobiegające wyciekom danych oraz analizy AI do celów instalacji i eksploatacji. Zyskaj bezpieczny system pojedynczego logowania do aplikacji korporacyjnych dzięki integracji z rozwiązaniem IBM Cloud Identity. Możliwe jest również tunelowanie na poziomie aplikacji, które zapewnia pracownikom szybki i bezpieczny dostęp do danych korporacyjnych, gdy znajdują się poza biurem. System MaaS360 umożliwia również integrację z rozwiązaniami partnerskimi, takimi jak Wandera Mobile Threat Defense (MTD), Cisco Security Connector (CSC) i Entrust Datacard.

osoby prowadzące spotkanie a pośrednictwem tablicy cyfrowej

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

Rozwiązanie MaaS360 oferuje zunifikowany katalog aplikacji z wbudowanymi funkcjami zabezpieczeń i zarządzania cyklem eksploatacyjnym. Przydatne aplikacje są dystrybuowane, aktualizowane i obejmowane zarządzaniem, podczas gdy te szkodliwe lub przeszkadzające w pracy są wpisywane na czarną listę.

 • Nowoczesny zunifikowany katalog aplikacji usprawnia wdrażanie aplikacji w punktach końcowych i urządzeniach mobilnych
 • Zarządzanie cyklem życia aplikacji mobilnych ułatwia dystrybucję, aktualizowanie, kontrolowanie i ochronę aplikacji publicznych i korporacyjnych
 • Egzekwowanie zgodności z przyjętymi zasadami zapobiega wyciekom danych
 • Program zakupu dużych wolumenów ułatwia kontrolowanie i śledzenie zbiorowych licencji aplikacji
Piktogram zarządzania aplikacjami mobilnymi

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych

System MaaS360 udostępnia kontener dla aplikacji korporacyjnych oraz aplikacji publicznych innych firm w celu zapewnienia ochrony aplikacji mobilnych na urządzeniach użytkowników końcowych. Dzięki wdrożeniu kontenera można wprowadzić wymóg uwierzytelnienia, a także skonfigurować mechanizmy pojedynczego logowania (SSO) i mechanizmy zapobiegania przeciekom danych, np. poprzez uniemożliwienie wycinania, kopiowania bądź wklejania danych aplikacji.

Ponadto aplikacje można opakować mechanizmami zabezpieczającymi lub wykorzystać pakiet SDK rozwiązania MaaS360 w celu wbudowania zabezpieczeń bezpośrednio w kod aplikacji.

Piktogram bezpieczeństwa aplikacji mobilnych

Brama dla aplikacji

Rozwiązanie MaaS360 zapewnia bezproblemowy dostęp do wewnętrznych danych i zasobów poprzez tunel VPN dla aplikacji. Ponieważ pełne połączenie VPN na poziomie urządzenia jest niepotrzebne, możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie komfortu użytkowania urządzenia.

 • Chroń dane w szyfrowanym kontenerze aplikacji, używając do tego mechanizmów zapobiegających wyciekowi danych
 • Ogranicz udostępnianie sieci firmowych urządzeniom dzięki wdrożeniu sesji VPN
 • Szybki i łatwy dostęp do danych aplikacji korporacyjnych i większy komfort ich użytkowania
Piktogram bramy sieciowej dla aplikacji

Ochrona przed zagrożeniami w środowiskach mobilnych: Wandera

Ataki na urządzenia mobilne są powszechne, a ich celem pozostaje kradzież danych uwierzytelniających użytkownika. Jednocześnie organizacje borykają się z rosnącymi kosztami, które wynikają z coraz powszechniejszego stosowania urządzeń mobilnych, oraz z problemem utrzymania zgodności z przepisami i ryzykiem poniesienia odpowiedzialności za niezatwierdzone treści lub nie w pełni kontrolowane zasoby IT. Zespoły MaaS360 i Wandera stworzyły nowe, zintegrowane rozwiązanie, które pomoże w stawieniu czoła takim wyzwaniom, jak:

 • szczegółowa kontrola strategii dotyczących niebezpiecznego ruchu w aplikacjach;
 • pogłębiona ocena ryzyka aplikacji;
 • wykrywanie złośliwych aplikacji w celu zatrzymania prób cryptojackingu i phishingu.
Piktogram Wandera mobile threat defense

Zarządzanie tożsamością i dostępem

Rozwiązanie MaaS360 do zarządzania tożsamością pozwala użytkownikom na bezpieczne korzystanie z aplikacji korporacyjnych bez wpisywania za każdym razem hasła. Umożliwia również korzystanie z zabezpieczeń, które wymuszają stosowanie strategii warunkowego dostępu, analizujących, czy użytkownik spełnia określone wymogi. Funkcje te pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo danych i ograniczyć czas, który organizacje poświęcają na sprawdzanie, czy użytkownicy i punkty końcowe korzystają z dostępu zgodnie z odpowiednimi zasadami.

Piktogram zarządzania tożsamością i dostępem

Proces zatwierdzania aplikacji

Proces zatwierdzania aplikacji ma logiczny porządek, co daje pewność, że aplikacja nie zostanie zatwierdzona ani przesłana do użytkownika, jeśli nie przejdzie ona wszystkich testów i nie spełni wszystkich wymagań wstępnych. Również inni dostawcy weryfikują prywatne aplikacje korporacyjne za pomocą specjalnych zabezpieczeń i testów na obecność szkodliwego oprogramowania. Korzystanie z rozwiązania do zunifikowanego zarządzania przedsiębiorstwem ułatwia przesyłanie, sprawdzanie i wdrażanie aplikacji korporacyjnych pracownikom:

 • Włącz w proces weryfikacji i wdrażania odpowiednie osoby
 • Weryfikuj i zatwierdzaj programy za pomocą preferowanych aplikacji innych firm
 • Zarządzaj całym procesem wdrażania aplikacji z jednego miejsca

Ekosystem aplikacji partnerskich MaaS360

Zespół MaaS360 rozszerzył i uprościł swój program partnerski. Odwiedź serwis IBM Security App Exchange, aby zobaczyć partnerskie aplikacje do ochrony punktów końcowych, dostępne w wielu różnych kategoriach:

 • Ochrona przed zagrożeniami w środowiskach mobilnych
 • Zgodność z przepisami i normami
 • Raportowanie
 • Wirtualna sieć prywatna (VPN)
 • Zdalne sterowanie
 • Broker zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB)
 • Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych

Rozwiązanie App Exchange ułatwia sprawdzenie, które aplikacje współdziałają z platformą MaaS360, i przyspiesza rozbudowę systemu UEM o ulubione narzędzia.

 

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach MaaS360 dla aplikacji mobilnych

IBM App Exchange

MaaS360 i Wandera

Proces zatwierdzania aplikacji

Odkryj, co zagraża bezpieczeństwu aplikacji mobilnych

Poznaj ofertę MaaS360

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)

Zarządzanie platformami mobilnymi w przedsiębiorstwie (EMM)

Zarządzanie urządzeniami Apple

Zarządzanie urządzeniami z systemem Android

Zarządzanie urządzeniami z systemem Windows