IBM liderem zestawienia UEM Gartner Magic Quadrant w 2019 roku

Czym jest system EMM?

System zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (ang. Enterprise Mobility Management — EMM) łączy narzędzia do zarządzania użytkownikami, aplikacjami i treścią z silnymi zabezpieczeniami danych, upraszczając kontrolowanie ekosystemu urządzeń. System EMM IBM MaaS360® with Watson™ umożliwia użytkownikom punktów końcowych i urządzeń mobilnych szybsze łączenie się z zasobami przedsiębiorstwa bez względu na to, czy używają własnych urządzeń, czy sprzętu należącego do firmy. Możliwość inicjowania wniosków o rejestrację, integracji z istniejącą infrastrukturą, konfigurowania urządzeń oraz dystrybuowania aplikacji i dokumentów pozwala zwiększyć produktywność i usprawnić współpracę.

mężczyzna z notatnikiem, rozmawiający przez telefon

Zobacz, jak działa system EMM

Zarządzanie urządzeniami, aplikacjami i danymi

System EMM oferuje wszystkie zalety zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz większą kontrolę nad aplikacjami i wydatkami:

  • Rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) dla smartfonów, tabletów i laptopów
  • Rozwiązanie do zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM) obejmujące zunifikowany katalog aplikacji, który sprzyja większej produktywności
  • Narzędzie do zarządzania wydatkami mobilnymi (MEM) do sprawowania kontroli nad kosztami roamingu i transmisji danych

Nowoczesne zarządzanie

MaaS360 zapewnia niezawodne funkcje korporacyjne służące do zarządzania komputerami Mac (z systemem macOS), komputerami PC (laptopami i komputerami stacjonarnymi z systemem Windows) i platformą Windows Mixed Reality oraz do zabezpieczania ich w całym cyklu eksploatacji od rejestracji, konfiguracji i ochrony przez dystrybucję oprogramowania i wsparcie po wycofanie z użycia:

  • Pokazuje zaległe poprawki i uaktualnienia dla konkretnych komputerów PC i Mac
  • Pozwala na współużytkowanie plików systemu Windows 10 w trybie P2P w celu udostępniania poprawek za pośrednictwem usługi optymalizacji dostarczania (ang. Delivery Optimization — DO)
  • Pozwala udostępniać poprawki Windows 7 za pomocą ustawień instrumentalizacji zarządzania Windows
  • Umożliwia dystrybucję i instalację aplikacji i pakietów za pośrednictwem uniwersalnego katalogu aplikacji,
    • w tym plików .msi, .exe, .appx, .reg, .bat, .cmd, .ps1, .py, .vbs
  • Wymusza realizowanie strategii i zasad dotyczących zgodności dzięki powiązaniu ze środowiskiem Azure AD lub Office 365, które umożliwia dostęp warunkowy

Używanie prywatnych urządzeń

Każdy z nas ma swoje ulubione narzędzie pracy, a wprowadzane w firmach zasady korzystania z własnych urządzeń (ang. Bring Your Own Device – BYOD) wychodzą naprzeciw tym preferencjom. Strategia BYOD oparta na systemie EMM zapewnia bezpieczny dostęp do danych w dowolnym czasie i miejscu oraz na każdym urządzeniu bez względu na to, czy jest to prywatny smartfon, tablet, czy laptop.

Oddzielenie pracy od zabawy

Rozwiązanie MaaS360 Container App pozwala pracownikom korzystać z tych samych narzędzi w pracy i domu bez szkody dla bezpieczeństwa danych firmowych i prywatności użytkowników końcowych.

To zabezpieczone hasłem i wykorzystujące szyfrowanie AES-256 rozwiązanie ułatwia ochronę danych. Korzystając z zasad Workplace Persona w portalu MaaS360, administratorzy mogą stosować ścisłe reguły uwierzytelniania, wykonywać różne działania, takie jak selektywne czyszczenie, i skonfigurować ustawienia użytkownika tak, by przy użyciu potrzebnych aplikacji mógł wydajnie pracować także poza biurem.

mężczyzna pracujący na tablecie

Sztuczna inteligencja (AI) i analiza kontekstowa

Platforma MaaS360 to jedyne rozwiązanie EMM oparte na technologii sztucznej inteligencji. Wykorzystuje ją do usprawniania funkcjonowania punktów końcowych i ułatwiania pracy użytkownikom końcowym, eliminując wszelkie ewentualne zakłócenia, jakie mogą dotknąć m.in. aplikacje, treści czy dane.

kobieta pracująca na tablicy cyfrowej

Usługi doradcze

Dzięki wykorzystaniu systemu Watson™ rozwiązanie MaaS360 Advisor dostarcza informacji o szansach, zagrożeniach i ogólnej sytuacji, za pomocą których informatycy i zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą interpretować obserwowane codziennie odchylenia w działaniu punktów końcowych. Rozwiązanie Advisor analizuje dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane i na tej podstawie dostarcza administratorom bogatych informacji kontekstowych, które ułatwiają im podejmowanie codziennych decyzji.

Asystent

Zadaj pytanie i poznaj odpowiedź. Rozwiązanie MaaS360 Assistant zostało zaprogramowane tak, by ułatwiało życie mobilnym pracownikom i odejmowało pracy zespołowi wsparcia, a teraz korzysta też z funkcji przetwarzania języka naturalnego, za pomocą których odpowiada na częste pytania zadawane za pośrednictwem poczty elektronicznej, kalendarza lub firmowych narzędzi kontaktowych.

Mechanizm rekomendacji strategii

Ułatwia zespołowi IT opracowanie strategii bezpieczeństwa, dostarczając generowane w czasie rzeczywistym szablony AI, które uwzględniają specyfikę branży i regionu oraz skalę wdrożenia. Wraz z konfigurowaniem strategii na ekranie pokazują się dynamicznie wyświetlane zalecenia, które jasno wskazują wpływ aktualnie wprowadzanej zmiennej na inne.

System IAM do pojedynczego logowania i dostępu warunkowego

Rozwiązanie do zarządzania dostępem i tożsamością (ang. Identity and Access Management — IAM) w systemie MaaS360 umożliwia stosowanie pojedynczego logowania do aplikacji natywnych i w chmurze, a także warunkowe udostępnianie zasobów przedsiębiorstwa. Za pomocą zabezpieczeń, które wymuszają stosowanie zasad warunkowego dostępu, zespół IT może ograniczyć dostęp do aplikacji urządzeniom niespełniającym określonych wymagań. Pozwala to wyeliminować problem za słabych haseł i zwiększa bezpieczeństwo danych.

Bezpieczeństwo aplikacji

Rozwiązanie MaaS360 udostępnia kontener dla prywatnych aplikacji korporacyjnych, a także publicznych aplikacji udostępnianych przez inne firmy. Możliwe jest ograniczenie dostępu do kontenera poprzez wymóg uwierzytelnienia, skonfigurowanie mechanizmu pojedynczego logowania (SSO) dla znajdujących się w nim aplikacji lub stosowanie mechanizmów zapobiegania utracie danych, np. takich, które uniemożliwiają udostępnianie danych poza kontener.

Ochrona przed zagrożeniami w środowiskach mobilnych

Analizy oparte na AI dostarczają cennych informacji o zagrożeniach, natywne mechanizmy wykrywania szkodliwego oprogramowania weryfikują podejrzane aplikacje, a system Wandera do walki z zagrożeniami mobilnymi tworzy profile ryzyka i z wyprzedzeniem reaguje na zagrożenia dotyczące sieci, użytkowników, urządzeń, aplikacji lub danych.

Dowiedz się więcej o IBM MaaS360

Debata: Porównanie zalet narzędzi do zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie i klientami

Poznaj całkowite skutki ekonomiczne wdrożenia systemu MaaS360

Pójdź o krok dalej w zunifikowanym zarządzaniu punktami końcowymi

*Gartner, Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, 6 sierpnia 2019 r., Chris Silva, Manjunath Bhat, Rich Doheny, Rob Smith. Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług prezentowanych w swoich publikacjach badawczych i nie zaleca użytkownikom rozwiązań technicznych, aby korzystali wyłącznie z ofert dostawców ocenionych najwyżej lub wyróżnionych w inny sposób. Publikacje badawcze sygnowane marką Gartner zawierają opinie zespołu analityków przedsiębiorstwa Gartner, których nie należy interpretować jako stwierdzeń faktów. Gartner wyklucza wszelkie gwarancje wyraźne i domniemane w odniesieniu do tego badania, w tym wszelkie gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.