Przegląd platformy BYOD

Model BYOD umożliwia pracownikom używanie osobistych smartfonów, tabletów, laptopów i urządzeń ubieralnych na potrzeby dostępu do danych przedsiębiorstwa z dowolnego miejsca. Aby zachować bezpieczeństwo, organizacje muszą zrównoważyć ograniczenia w udostępnianiu wrażliwych danych firmowych i produktywność użytkowników. Z pomocą przychodzi tu rozwiązanie BYOD — umożliwiające działowi IT, kierownictwu korporacji lub kontenerowi kontrolowanie dostępu BYOD do określonych danych. Przy wciąż wzrastającej liczbie pracowników zdalnych posiadanie odpowiedniej technologii i dobrze przemyślanej polityki BYOD stało się koniecznością.

Korzyści

Większa produktywność mobilna

Możliwość używania przez pracowników swoich własnych urządzeń daje im szansę pracować jak najlepiej, niezależnie od tego, czy znajdują się w domu, na spotkaniu czy w podróży. Dostęp do danych firmowych na osobistym urządzeniu zapewnia też użytkownikom większy komfort, umożliwiając zintegrowanie zadań pracy z obowiązkami dnia codziennego.

Redukcje kosztów

Programy BYOD mogą oferować dodatkową korzyść w postaci oszczędności dla budżetu przedsiębiorstwa — poprzez przeniesienie kosztów sprzętowych na użytkownika. Pożegnaj na zawsze hurtowe zakupy smartfonów lub tabletów dla organizacji oraz rozterki pracowników, którzy muszą pozostawiać swoje ulubione urządzenia, wychodząc z pracy.

Zaufanie pracowników

Aby zapewnić maksymalną zgodność ze strategiami BYOD, pracownicy muszą być pewni, że chronisz ich osobiste urządzenia i prywatność za pośrednictwem umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym oraz że organizacja posiada narzędzia do egzekwowania obowiązku stosowania programów bezpieczeństwa.

Rozwiązanie programowe BYOD

Kompleksowe rozwiązanie do zunifikowanego zarządzania punktami końcowym (unified endpoint management — UEM) z funkcjonalnością BYOD może nie tylko zabezpieczać aplikacje i dane na urządzeniu osobistym, ale także zapewnić wsparcie AI, analitykę i ochronę przed zagrożeniami mobilnymi, dbając o to, aby żaden pracownik nie wnosił urządzenia potencjalnie zagrażającego atakiem lub zhakowanego do środowiska firmy.

Rozwiązania BYOD

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)

Zarządzaj urządzeniami z systemami iOS, Android, macOS, Windows i Chrome OS — od smartfonów, tabletów, laptopów i komputerów stacjonarnych po punkty końcowe spersonalizowane na specjalne potrzeby oraz dla internetu rzeczy (IoT). System MDM oferuje szczegółową strategię urządzeń oraz zdalne wsparcie, pomagając w dostosowaniu wdrożeń urządzeń dla każdego zastosowania.

Zarządzanie platformami mobilnymi w przedsiębiorstwie (EMM)

Rozwiązanie EMM, będące rozszerzeniem MDM, zapewnia kontrolę nad dowolnym typem urządzenia, czy jest to smartfon, tablet, laptop, komputer stacjonarny, czy też punkt końcowy IoT. EMM pomaga zapobiegać wyciekom danych, dzięki bezpiecznym kontenerom i warunkowemu dostępowi.

Zunifikowane zarządzanie punktami końcami (unified endpoint management — UEM)

Rozwiązania UEM kontynuują ewolucję systemów EMM i MDM, zapewniając jedno rozwiązanie dla wszystkich typów urządzeń. Ich zastosowanie rozszerza funkcjonalność o mobilną ochronę przed zagrożeniami (mobile threat defense — MTD), możliwości analityczne sztucznej inteligencji (AI), pojedynczego logowanie gotowe do użycia natychmiast po zainstalowaniu i dostęp warunkowy, zapewniając solidny fundament zarządzania ryzykiem bez straty produktywności personelu.

Bezpieczeństwo platform mobilnych

Bez odpowiedniej i proaktywnej ochrony, urządzenia — a co za tym idzie, ich użytkownicy — są szczególnie narażone na konwencjonalne cyberataki. Te same punkty końcowe oraz stojący za nimi pracownicy stanowią siłę napędową innowacji i produktywności w najbardziej konkurencyjnych organizacjach na świecie. Dowiedz się, jak bezpieczeństwo mobilne chroni urządzenia, aplikacje, treści, dane i sieci, umożliwiając rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw.

IBM Mobility Success Services

Specjalnie wyselekcjonowane usługi mobilne pomogą Ci czerpać największe korzyści z systemu MaaS360 w całym cyklu życia UEM. Warsztaty IBM Mobility Success Services Security Expert Labs zapewniają opcje dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa — od MSP po wielkie projekty korporacyjne.

Credico osiąga 100% zgodności ze strategią korzystania z tabletów

Jak zarządzać tysiącami tabletów organizacji w różnorodnym zbiorze niezależnych biur sprzedaży rozmieszczonych na całym kontynencie? Nie jest to proste. Ale Credico radzi sobie doskonale.

Dzięki rozwiązaniu MaaS360 Credico udało się poprawić poziom egzekwowania wymogów i możliwości raportowania, jak też funkcje samoobsługowego portalu — uzyskując pełną zgodność ze strategią firmy, szybkie rozpoznawanie zagrożeń  bezpieczeństwa i reagowanie na nie oraz ogromną redukcję kosztów.

Zasoby

Bezhasłowe podejście do BYOD

Dowiedz się, jak uwierzytelnianie bez używania haseł zwiększa bezpieczeństwo, jednocześnie ułatwiając nawigację użytkownikom.

Produktywność i ochrona pracowników zdalnych

Dowiedz się, jak skutecznie zabezpieczyć pracowników zdalnych przy jednoczesnym zwiększeniu ich produktywności dzięki modelowi BYOD.

Przykład zastosowania UEM: Używanie prywatnych urządzeń

Zapoznaj się ze światem niezarządzanych środowisk UEM w modelu BYOD (przynieś własne urządzenie) oraz dowiedz się, dlaczego dostawcy rozwiązań UEM tak bardzo cenią IBM.

Następne kroki