Wdrożenie rozwiązań SOAR

Dowiedz się, jak jeden z naszych klientów skutecznie wdrożył rozwiązanie IBM Security Resilient®

Organizacje stają w obliczu rosnących wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa

bok budynku

Zagrożenie

Sześćdziesiąt pięć procent specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem, którzy wzięli udział w badaniu Ponemon, uważa, że skala i dotkliwość cyberataków zwiększa się¹.

mężczyzna wpatrujący się w tablet

Brak umiejętności

Siedemdziesiąt siedem procent organizacji ma problem z zatrudnieniem i utrzymaniem na stanowiskach profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem infrastruktury IT, którzy posiadają kwalifikacje potrzebne do reakcji na incydenty związane z bezpieczeństwem, analizy szkodliwego oprogramowania, prowadzenia dochodzeń i lokalizowania zagrożeń¹.

widok z góry na stację kolejową

Złożoność

Incydenty związane z bezpieczeństwem mogą obejmować wiele różnych systemów wewnętrznych, narzędzi bezpieczeństwa i punktów końcowych, a także usługi chmurowe. Ta złożoność może obniżać skuteczność działań zespołu zajmującego się reakcją na incydenty.

fragment mapy świata

Globalne rozporządzenia dotyczące zawiadamiania o naruszeniach zabezpieczeń

Wiele rozporządzeń nakazuje organizacjom szybkie zgłaszanie przypadków naruszenia prywatności danych — w przypadku RODO są to maksymalnie 72 godziny. Nieprzestrzeganie tych rozporządzeń może skutkować nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

Platforma SOAR pomaga Twojej organizacji

Pewna odpowiedź na cyberataki

Pewna odpowiedź na cyberataki

Inteligentna automatyzacja

Inteligentna automatyzacja

Spójna współpraca

Spójna współpraca

Poznaj IBM Resilient

Przygotowanie i reakcja na naruszenia prywatności

Dowiedz się, jak połączyć pracę zespołów zajmujących się prywatnością danych i bezpieczeństwem, by w terminie zgłaszać przypadki naruszeń.

Sprawdź, jak działa IBM Resilient

Sprawdź, jak można wykorzystać platformę SOAR i jak IBM Resilient pomaga reagować na incydenty związane z bezpieczeństwem.

Jak platforma SOAR pomaga Twojemu zespołowi?

Opracuj i wykorzystuj podręczniki dotyczące reakcji na incydenty związane z bezpieczeństwem

Platforma IBM Resilient wspiera zespoły ds. bezpieczeństwa w tworzeniu podręczników zawierających sprawdzone procedury — z Twojej organizacji i całej branży — i w zarządzaniu nimi. Te dynamiczne podręczniki stanowią przystępny, podlegający kontroli zapis, pozwalający zespołom przeanalizować wszystkie aspekty incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Zautomatyzuj dochodzenia dotyczące incydentów

Ogranicz liczbę działań wykonywanych ręcznie w ramach reakcji na incydenty związane z bezpieczeństwem dzięki orkiestracji i automatyzacji, które można wywołać na dowolnym etapie procesu reagowania. Analitycy korzystają na automatyzacji powtarzalnych, przewidywalnych zadań.

Konsolidacja technologii

Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem za pośrednictwem różnych narzędzi i aplikacji jest trudne. Platforma IBM Resilient, zawierająca ponad 150 aplikacji opublikowanych w IBM AppExchange, w tym Red Hat Ansible, stanowi wsparcie dla procesów IT i ochrony bezpieczeństwa.

Przestrzegaj przepisów i rozporządzeń dotyczących ochrony prywatności

Globalna baza wiedzy IBM Resilient zwiera ponad 170 rozporządzeń dotyczących ochrony prywatności danych. Stanowi wsparcie dla zespołów zajmujących się ochroną prywatności, przestrzeganiem zgodności z przepisami i bezpieczeństwem. Ogranicza czas potrzebny na identyfikację wymogów regulacyjnych i odpowiedź na nie.

Jednolite ujęcie incydentów dotyczących bezpieczeństwa i kluczowych wskaźników wydajności

Zyskaj widoczność wszystkich części cyklu życia incydentów. Konfigurowalne raporty i kokpity zapewniają wgląd w cyberodporność procesów oraz w kluczowe wskaźniki wydajności procesów reagowania na incydenty i nie tylko.

Podobne produkty

IBM Cloud Pak for Security

Ujawniaj ukryte zagrożenia. Harmonizuj pracę zespołów w celu szybszego reagowania. Działaj wszędzie.

IBM QRadar

Zdobywaj wartościowe informacje, szybko identyfikuj największe zagrożenia i zmniejsz ilość powiadomień o naruszeniu zabezpieczeń dzięki IBM QRadar®.

Usługi IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services

Proaktywnie zarządzaj incydentami dzięki wiedzy specjalistycznej i umiejętnościom fachowców IBM X-Force® IRIS.

1. Źródło: Ponemon Institute, „The Cyber Resilient Organization”, 2019 r.