Przegląd

Wykrycie zagrożenia to tylko połowa sukcesu. Potrzebne jest również inteligentne rozwiązanie, które pomoże radzić sobie z rosnącą liczbą alertów, narzędziami do ich analizy i niedoborami kadrowymi. Dla usprawnienia działań centrów operacyjnych zabezpieczeń przedsiębiorstwa wykorzystują pojedynczą platformę orkiestracji i automatyzacji zabezpieczeń oraz reagowania na zdarzenia (SOAR), a także usługi doradcze i zarządzane.

To proaktywne podejście do bezpieczeństwa zawiera w sobie kluczowe elementy skutecznej strategii zerowego zaufania.

Korzyści

Przyspiesz reakcję na incydenty

Piktogram przyspieszonej reakcji na incydent

Analitycy są zalewani potokiem alertów i często muszą sobie z nimi radzić z pomocą skomplikowanych, nieintuicyjnych narzędzi. Automatyzacja daje możliwość analizy zagrożeń i pozwala szybko reagować na próby wyłudzenia informacji oraz szkodliwe oprogramowanie. Tym samym pomaga skupić się na bardziej istotnych zadaniach.

Zarządzaj zabezpieczeniami

Piktogram zarządzania zabezpieczeniami

Analitycy pracujący w centrum bezpieczeństwa spędzają dużo czasu na reagowaniu na zagrożenia. Zarządzane mechanizmy wykrywania i reakcji w takich narzędziach, jak Ansible, pomogą w proaktywnym podjęciu działań w odniesieniu do słabych punktów zabezpieczeń i diagnostyki punktów końcowych — by rozwiązywać problemy w momencie ich pojawienia się.

Podnieś wydajność narzędzi bezpieczeństwa dzięki orkiestracji

Podnieś wydajność narzędzi bezpieczeństwa dzięki orkiestracji

Platforma SOAR integruje narzędzia bezpieczeństwa, by scentralizować, ustandaryzować i skalować proces wyszukiwania zagrożeń. Automatycznie koreluje powiadomienia o naruszeniu zabezpieczeń zgłoszone przez system SIEM, zestawia je z analizą zagrożeń lub uzupełnia dane dotyczące incydentów o informacje na temat szkodliwego oprogramowania po zbadaniu go w środowisku testowym.

Platformy SOAR

Zintegrowana platforma bezpieczeństwa z SOAR

Integracja i orkiestracja dotychczasowych narzędzi zabezpieczających za pośrednictwem otwartych standardów umożliwiają wyszukiwanie sygnałów o zagrożeniach w hybrydowym środowisku wielochmurowym. Połącz przepływy pracy w całym przedsiębiorstwie, by podejmować świadome decyzje bez konieczności przenoszenia danych.

Platforma SOAR

Ogranicz czas trwania i skutki cyberataków dzięki otwartej platformie do orkiestracji i automatyzacji reakcji na zagrożenia. Dynamiczne podręczniki sprawnie i inteligentnie przeprowadzą Twój zespół przez proces reakcji na zdarzenia.

Powiązane rozwiązania SOAR

Przyspiesz reakcję na incydenty

Zacznij współpracę z zaufanymi partnerami dostarczającymi rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i usprawnij reakcję swojego przedsiębiorstwa na zagrożenia. Dzięki zespołowi ekspertów zawsze gotowych, by Ci pomóc, możesz ograniczyć czas poświęcany na reakcję na zdarzenia oraz ich wpływ na przedsiębiorstwo i sprawniej eliminować ich skutki.

Skorzystaj z analizy zagrożeń

Wzmocnij zespoły zajmujące się reakcją na zdarzenia, dostarczając im wyniki analiz od ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ogranicz zagrożenia dla swojego środowiska dzięki trafnym i aktualnym danym dotyczącym cyberzagrożeń. Połącz specjalistyczną wiedzę z analizą zagrożeń i pomóż swoim zespołom być zawsze o krok przed zaawansowanymi cyberatakami.

Agregacja działań na rzecz bezpieczeństwa i zarządzania zdarzeniami

Wykorzystaj zaawansowane mechanizmy analityczne, takie jak analiza zachowań użytkownika (UBA), analiza przepływów sieciowych, sztuczna inteligencja i dochodzenia w sprawach incydentów. Na jednym panelu kontrolnym analitycy bezpieczeństwa zyskują dostęp do analiz zagregowanych danych i profili ryzyka, dzięki którym mogą ustalać priorytety prac i działać efektywniej.

Szybsza reakcja na zagrożenia

Jeden z czołowych brytyjskich operatorów sieci szerokopasmowej chciał skuteczniej reagować na cyberzagrożenia towarzyszące rosnącej skali działalności. Z pomocą IBM zintegrował rozwiązanie IBM Security Resilient z istniejącą infrastrukturą bezpieczeństwa, tworząc centrum zapewniające lepszą widoczność problemów i szybszą reakcję na zdarzenia.

Następne kroki