Przegląd

Kradzieże danych są niemal zawsze wynikiem ataków na punkty końcowe dokonywanych przy użyciu danych uwierzytelniających uprzywilejowanych użytkowników. Dlatego monitorowanie i ochrona kont uprzywilejowanych mają zasadnicze znaczenie. Wdrożenie w punkcie końcowym zabezpieczeń opartych na zasadzie minimalnych uprawnień ma równie newralgiczne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ głównym celem działań cyberprzestępców jest uzyskanie uprawnień administratorów lokalnych. Aby skutecznie chronić dane wrażliwe, należy zastosować rozwiązania, które zabezpieczą zarówno punkty końcowe, jak i dane uwierzytelniające kont uprzywilejowanych.

Korzyści

Łatwa i szybka instalacja

Wdrażaj i obsługuj rozwiązania PAM w łatwy, wręcz rutynowy i automatyczny sposób. Błyskawicznie rozpocznij pracę, instalując gotowy do użycia produkt wraz z narzędziami do przeprowadzania kontroli i raportowania.

Ochrona coraz większych obszarów podatnych na ataki

Zapewniaj natychmiastowy dostęp do wielu baz danych, aplikacji, hiperwizorów, urządzeń sieciowych i narzędzi zabezpieczających, aby zarządzać dostępem użytkowników uprzywilejowanych w całym przedsiębiorstwie.

Kontrolowanie i dostosowywanie rozwiązań PAM

Dostosowuj środowiska w dowolny sposób, bezpośrednio sterując dostępem użytkowników uprzywilejowanych w środowisku lokalnym i w chmurowym.

Przykłady użycia rozwiązań PAM

Bezpieczne przechowywanie, kontrola i nadzór nad dostępem uprzywilejowanym dla administratorów IT

Wykrywaj, chroń i kontroluj konta uprzywilejowane oraz zarządzaj nimi w całej organizacji.

Kontrola aplikacji i minimalne uprawnienia

Egzekwuj zabezpieczenia oparte na zasadzie minimalnych uprawnień i nadzoruj prawa aplikacji w punktach końcowych.

Zarządzanie szybko napływającymi danymi tajnymi na potrzeby tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Centralnie zarządzaj hasłami używanymi w celu uzyskiwania dostępu do aplikacji i usług.

Planowanie inteligentnej strategii wdrażania rozwiązań PAM

Najnowsze informacje o zarządzaniu dostępem do uprawnień

Dowiedz się więcej o innych zagadnieniach z zakresu cyberbezpieczeństwa i sprawdź, dlaczego usługi PAM zyskują na znaczeniu.

Zabezpieczenia oparte na zasadzie zerowego zaufania i usługi PAM

Zasada zerowego zaufania wymaga kontrolowania dostępu, a konta pozwalające na uzyskiwanie uprzywilejowanego dostępu mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Implementacja rozwiązania do zarządzania dostępem uprzywilejowanym spowoduje zablokowanie dostępu uprzywilejowanego do systemów, aplikacji i danych najbardziej newralgicznych z punktu widzenia działalności firmy. Wdrożenie rozwiązania opartego na zasadzie minimalnych uprawnień na stacjach roboczych i urządzeniach osobistych pracowników — często najbardziej wrażliwych punktach Twojego systemu informatycznego — pomaga powstrzymać złośliwe oprogramowanie i ataki ransomware.

Zasoby

Monitorowanie potencjalnie niebezpiecznych aplikacji

Kompleksowe zarządzanie dostępem uprzywilejowanym oznacza ochronę aplikacji w punktach końcowych.

Egzekwowanie strategii minimalnych uprawnień

Strategia minimalnych uprawnień gwarantuje, że gdy dane uwierzytelniające zostaną użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem, uprawnienia zostaną ograniczone.

Wykrywanie nieznanych kont

Automatyczne wykrywanie w ramach programu IBM Security™ Verify Privilege Vault ułatwia wyszukiwanie i zabezpieczanie uprawnień dla kont w całym przedsiębiorstwie.

Zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatną wersję próbną

30-dniowa, bezpłatna wersja próbna obejmuje pełną wersję produktu IBM Security™ Verify Privilege Vault z dostępem do wszystkich funkcji.

Ranking The Forrester Wave™: Zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi

Poznaj wyniki rankingu z 4. kwartału 2020 roku, w którym firma Forrester uznała IBM za lidera zarządzania tożsamościami uprzywilejowanymi (PIM).

Raport o zagrożeniach wewnętrznych IBM Security™ X-Force®

Czy poziom dostępu może mieć wpływ na ataki użytkowników wewnętrznych? Dowiedz się, jak ograniczyć zagrożenie ze strony użytkowników wewnętrznych.

Następne kroki