Przegląd

Kradzieże danych są niemal zawsze wynikiem ataków na punkty końcowe dokonywanych przy użyciu danych uwierzytelniających uprzywilejowanych użytkowników. Dlatego monitorowanie i ochrona kont uprzywilejowanych mają zasadnicze znaczenie. Wdrożenie w punkcie końcowym zabezpieczeń opartych na zasadzie minimalnych uprawnień ma równie newralgiczne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ głównym celem działań cyberprzestępców jest uzyskanie uprawnień administratorów lokalnych. Aby skutecznie chronić dane wrażliwe, należy zastosować rozwiązania, które zabezpieczą zarówno punkty końcowe, jak i dane uwierzytelniające kont uprzywilejowanych.

Korzyści

Łatwa i szybka instalacja

Wdrażaj i obsługuj rozwiązania PAM w łatwy, wręcz rutynowy i automatyczny sposób. Błyskawicznie rozpocznij pracę, instalując gotowy do użycia produkt wraz z narzędziami do przeprowadzania kontroli i raportowania.

Ochrona coraz większych obszarów podatnych na ataki

Zapewniaj natychmiastowy dostęp do wielu baz danych, aplikacji, hiperwizorów, urządzeń sieciowych i narzędzi zabezpieczających, aby zarządzać dostępem użytkowników uprzywilejowanych w całym przedsiębiorstwie.

Kontrolowanie i dostosowywanie rozwiązań PAM

Dostosowuj środowiska w dowolny sposób, bezpośrednio sterując dostępem użytkowników uprzywilejowanych w środowisku lokalnym i w chmurowym.

Oprogramowanie PAM

PAM lokalnie lub w chmurze

Z łatwością identyfikuj i zabezpieczaj wszystkie konta usług, aplikacji, administratorów i użytkowników root w całym przedsiębiorstwie, tak aby zapobiegać niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się kont uprzywilejowanych.

Zarządzanie uprawnieniami do punktów końcowych i kontrola aplikacji

Blokuj ataki z wykorzystaniem szkodliwego oprogramowania na stacjach roboczych i urządzeniach osobistych pracowników, stosując zasadę minimalnych uprawnień i kontrolę aplikacji.

Zaplanuj skuteczniejszą strategię wdrażania rozwiązań PAM

Najnowsze informacje o zarządzaniu dostępem do uprawnień

Zyskaj informacje o innych zagadnieniach z zakresu cyberbezpieczeństwa i dowiedz się, dlaczego usługi PAM zyskują na znaczeniu.

Zabezpieczenia oparte na zasadzie zerowego zaufania i usługi PAM

Zasada zerowego zaufania wymaga kontrolowania dostępu, a konta pozwalające na uzyskiwanie uprzywilejowanego dostępu mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Implementacja rozwiązania do zarządzania dostępem uprzywilejowanym spowoduje zablokowanie dostępu uprzywilejowanego do systemów, aplikacji i danych najbardziej newralgicznych z punktu widzenia działalności firmy. Wdrożenie rozwiązania opartego na zasadzie minimalnych uprawnień na stacjach roboczych i urządzeniach osobistych pracowników — często najbardziej wrażliwych punktach Twojego systemu informatycznego — pomaga powstrzymać złośliwe oprogramowanie i ataki ransomware.

Zasoby

Monitorowanie potencjalnie niebezpiecznych aplikacji

Kompleksowe zarządzanie dostępem uprzywilejowanym oznacza ochronę aplikacji w punktach końcowych.

Egzekwowanie strategii minimalnych uprawnień

Strategia minimalnych uprawnień gwarantuje, że gdy dane uwierzytelniające zostaną użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem, uprawnienia zostaną ograniczone.

Wykrywanie nieznanych kont

Funkcja automatycznego wykrywania dostępna w ramach IBM Security Verify Privilege Vault ułatwia znajdowanie i zabezpieczanie uprawnień do kont w całym przedsiębiorstwie.

Zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatną wersję próbną

30-dniowa, bezpłatna i w pełni funkcjonalna wersja próbna programu IBM Security Verify Privilege Vault.

Najnowsze informacje o zarządzaniu dostępem do uprawnień

Dowiedz się więcej o innych zagadnieniach z zakresu cyberbezpieczeństwa i sprawdź, dlaczego usługi PAM zyskują na znaczeniu.

Następne kroki