Przegląd

W przypadku współczesnych złożonych środowisk informatycznych organizacje polegają na środowiskach hybrydowych z aplikacjami zainstalowanymi lokalnie, w chmurze prywatnej lub jako oprogramowaniem udostępnianym w postaci usług. To sprawia, że szczególnie trudno jest egzekwować spójne zasady nadzoru nad tożsamością i administrowania nią (IGA) w całym przedsiębiorstwie, co prowadzi do wzrostu liczby potencjalnie niebezpiecznych użytkowników. 

Korzyści

Obsługa środowisk hybrydowych

Ikona rozwiązań hybrydowych

Sięgnij po hybrydowe rozwiązania IGA, aby efektywnie zarządzać tożsamościami w środowiskach lokalnych i wielochmurowych.

Zwiększenie świadomości ryzyka

Ikona świadomości ryzyka

Stwórz środowisko IAM wyczulone na ryzyko i zwiększ reaktywność dzięki analizom tożsamości.

Synergia

Ikona synergii

Rozbudowa przedsiębiorstwa dzięki kompleksowemu ekosystemowi integracji zabezpieczeń.

 

Oprogramowanie do nadzoru nad tożsamością

Platforma IaaS

Ta zmodernizowana, modułowa platforma IDaaS zapewnia szczegółowy, wsparty sztuczną inteligencją kontekst dla decyzji dotyczących uwierzytelniania opartego na czynnikach ryzyka i dostępu adaptacyjnego, a także przewodniki dla programistów. Rozbudowane możliwości rozwiązania IAM w chmurze obejmują zarządzanie użytkownikami, kampanie ponownej certyfikacji dostępu i analizę tożsamości.

Zarządzanie i administrowanie tożsamością

Wielozadaniowy mechanizm analityczny, który przetwarza dane o aktywności i uprawnieniach z różnych źródeł, zapewniając pełny obraz czynników ryzyka związanych dostępem, z możliwością działania w oparciu o te informacje o ryzyku.

Rozwiązania do nadzoru nad tożsamością

Bezpieczeństwo OT i ICS w nadzorze nad tożsamością

Systemy kontroli przemysłowej są coraz bardziej podatne na luki w zabezpieczeniach. Chroń swoje działania za pomocą rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem.

Rozwiązania bezpieczeństwa oparte na zasadzie zerowego zaufania umożliwiające sprawowanie nadzoru nad tożsamością

Definiuj i nadzoruj strategie bezpieczeństwa oparte na zasadzie zerowego zaufania, które zarządzają dostępem wszystkich użytkowników i kont uprzywilejowanych przy użyciu pojedynczego logowania, uwierzytelniania wieloskładnikowego i mechanizmów zarządzania cyklem życia.

Usługi w zakresie nadzorowania tożsamości i administrowania nią

Zasoby

Zarządzanie tożsamością i analiza

Dowiedz się, w jaki sposób produkt IBM Security Verify Governance and Intelligence pomaga klientom utrzymywać kontrolę nad dostępem użytkowników, zapewniać zgodność z przepisami oraz umożliwiać współpracę informatyków z biznesmenami.

Społeczność IBM Security

Ucz się, zawieraj znajomości i dziel się wiedzą wśród społeczności użytkowników zainteresowanych cyberbezpieczeństwem, która liczy ponad 15 000 członków.

Akademia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa

Przygotuj się do zwalczania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem. Rozbudowany katalog kursów obejmujących wiele tematów związanych z bezpieczeństwem.

Analizy tożsamości

Analizy tożsamości w produkcie IBM Security Verify to inteligentne analizy danych o ryzyku na potrzeby programu zarządzania tożsamością i dostępem.

Proaktywna strategia przeciwdziałania naruszeniom podziału obowiązków

Zamiast niezarządzalnych porównań ról, proaktywna strategia egzekwowania zasad podziału obowiązków umożliwia szybkie i czytelnie uświadamianie ryzyka użytkownikowi biznesowemu.

Dlaczego zarządzanie tożsamością i dostępem jest ważne?

Dowiedz się, dlaczego zarządzanie tożsamością i dostępem to newralgiczny komponent każdego programu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Następne kroki