Przegląd

W organizacjach, które modernizują hybrydowe środowiska wielochmurowe zgodnie ze strategią opartą na zerowym zaufaniu, zarządzanie tożsamością i dostępem nie może dłużej stanowić odrębnej kwestii. W przypadku środowiska chmury należy opracować chmurowe strategie IAM, które wykorzystują szczegółowy kontekst do automatyzacji ochrony przed ryzykiem i ciągłego uwierzytelniania dostępu każdego użytkownika do każdego zasobu.

Korzyści

Optymalne tempo modernizacji

Transformacja Twojego przedsiębiorstwa powinna odpowiadać wymaganiom biznesowym. Obsługuj istniejące inwestycje i chroń aplikacje lokalne podczas projektowania i dostosowywania odpowiedniej architektury chmurowej strategii IAM, która ma zastąpić lub uzupełniać obecną infrastrukturę.

Działania adekwatne do szybkości rozwoju firmy

Użytkownicy oczekują prostego dostępu do wszystkich aplikacji z dowolnego urządzenia. Dodawaj nowe aplikacje stowarzyszone do systemu pojedynczego logowania, wdrażaj nowoczesne metody uwierzytelniania wieloskładnikowego, upraszczaj logistykę i udostępniaj programistom przydatne interfejsy API.

Ochrona inwestycji

Skaluj chmurowe rozwiązania IAM na potrzeby milionów użytkowników bez konieczności przebudowywania infrastruktury. Przeprowadzaj integrację z mechanizmami zarządzania zagrożeniami i reagowania na incydenty, tak aby kwestia tożsamości stanowiła kluczowy filar każdej strategii zerowego zaufania.

Chmurowe rozwiązania IAM

Cloud IAM for Consumers

Chroń i utrzymuj zaufanie klientów wobec marki, zapewniając bezproblemowe, wielokanałowe środowisko przy użyciu stopniowego profilowania, skuteczną ochronę prywatności, zaawansowane zarządzanie zgodami oraz prosty dostęp dla użytkowników o niskim stopniu ryzyka.

Cloud IAM for Workforce

Zwiększaj produktywność pracowników, wykorzystuj informacje kontekstowe i analizy do podejmowania decyzji o przyznawaniu dostępu oraz integruj rozwiązanie IAM z zarządzaniem zagrożeniami i reagowaniem na incydenty w celu ochrony przedsiębiorstwa.

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem w chmurze

Twoja organizacja musi zaplanować, zaprojektować, wdrożyć i obsługiwać chmurową architekturę IAM, co może stanowić spore wyzwanie. Chmurowe usługi IAM mogą pomóc Ci w zdefiniowaniu właściwej strategii i architektury pod kątem unikalnych wymagań, zrozumieć różne potrzeby użytkowników oraz zdecydować, które funkcje rozwiązania IAM najlepiej obsługiwać lokalnie, a które w chmurze.

IBM Security Verify uznano za ogólnego lidera

Firma analityczna KuppingerCole w swoim raporcie Leadership Compass zwraca uwagę na globalną dostępność usług IBM i innych firm oraz szerokie możliwości i dojrzałość IBM Security Verify oraz uznaje produkt IBM za czołowe rozwiązanie do zarządzania dostępem.

Zasoby

IBM uznano za lidera w dziedzinie RBA

Firma Forrester ocenia 7 najlepszych dostawców uwierzytelniania opartego na ryzyku i uznaje IBM za lidera — dowiedz się, dlaczego.

Nawet 619% zwrotu z inwestycji dzięki IAM w chmurze

Organizacja Forrester Consulting zbadała potencjalny zwrot z inwestycji w IBM Security Verify z lokalną infrastrukturą IAM.

Czym jest zarządzanie tożsamością i dostępem?

Dowiedz się, jak rozwiązanie IAM może pomóc w zapewnieniu bezpieczniejszego dostępu do danych szerokiemu gronu interesariuszy w złożonych środowiskach.

Blog o zarządzaniu tożsamością i dostępem

Dowiedz się więcej o zarządzaniu tożsamością i dostępem, zapoznając się z tematami dotyczącymi takich kwestii jak zero zaufania, IDaaS, Shadow IT itd.

Inteligentny dostęp adaptacyjny

Dowiedz się, jak połączyć zaawansowane wykrywanie zagrożeń z niezawodnym mechanizmem zasad dostępu w celu oceny pełnego kontekstu i ryzyka związanego z tożsamością cyfrową.

Następne kroki