Pierwsze kroki z zabezpieczeniami hybrydowego środowiska wielu chmur

Zabezpieczenia chmury są wyjątkowe

Ochrona chmury przedsiębiorstwa nie polega tylko na dodaniu kilku dodatkowych mechanizmów kontrolnych czy rozwiązań punktowych. Wymaga świeżego podejścia — takiego, które pozwoli zagwarantować bezpieczeństwo obciążeń.

Jeden cel, setki opcji

Opracowanie spójnego programu ochrony hybrydowego środowiska wielu chmur wymaga od Twojego przedsiębiorstwa integracji podstawowych mechanizmów kontrolnych działających w chmurze i wszelkich nowych rozwiązań z dotychczasowymi technologiami i procedurami.

Od czego zacząć wdrożenie?

Z naszego doświadczenia we współpracy z tysiącami klientów wynika, że drogę do chmury należy rozpocząć przede wszystkim od kwestii bezpieczeństwa.

Skuteczna ochrona hybrydowego środowiska wielu chmur w przedsiębiorstwie

Strategia i plan działania

Pomyśl o przyszłości, a w szczególności o:

 • Transformacji kultury w całej organizacji
 • Strategii bezpieczeństwa hybrydowego środowiska wielu chmur
 • Strategii zarządzania poszczególnymi warstwami stosu

Wczesne testowanie w ramach metodologii DevSecOps

Bezpieczna migracja do chmury i praca w niej dzięki:

 • Metodologii tworzenia aplikacji z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
 • Implementacji i integracji podstawowych mechanizmów kontrolujących chmurę
 • Koordynacji i automatyzacji zabezpieczeń
 • Testowaniu aplikacji w trybie ciągłym

Zarządzanie zagrożeniami i utrzymywanie odporności

Zarządzaj zagrożeniami i poziomem odporności w sposób nieprzerwany dzięki:

 • Centralizacji widoczności środowiska hybrydowego i kontroli nad nim
 • Monitorowaniu i raportowaniu poziomu zgodności w trybie ciągłym
 • Zoptymalizowanym działaniom i harmonizacji
 • Monitorowaniu krajobrazu zagrożeń i dostosowywaniu się do niego
 • Wykrywaniu i powstrzymywaniu ataków
 • Harmonizacji reakcji na incydenty w całej organizacji
ilustracja przedstawiająca cykl zabezpieczania chmury

Czy Twoja strategia bezpieczeństwa jest gotowa na chmurę?

Ukierunkowuj zabezpieczenia chmury tak, by efektywnie ograniczać ryzyko

Strategia bezpieczeństwa w chmurze

Jak zacząć drogę do chmury?

Na początek przygotuj holistyczną strategię bezpieczeństwa w chmurze, obejmującą nadzór i plan działania

Ochrona danych

Jak chronić newralgiczne dane?

Lokalizuj, klasyfikuj i zabezpieczaj newralgiczne dane oraz zarządzaj nimi tam, gdzie się znajdują

Ochrona obciążeń

Jak wdrażać bezpieczne obciążenia?

Buduj i wdrażaj obciążenia tworzone z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, a następnie zarządzaj nimi

Zarządzanie tożsamością i dostępem

Kto dysponuje dostępem do moich obciążeń i systemów?

Sprawdzaj poziomy dostępu w hybrydowym środowisku wielu chmur i zarządzaj nimi

Zarządzanie zagrożeniami i utrzymywanie zgodności

Jak przygotować się na zagrożenia i zarządzać zgodnością?

Zarządzanie informacjami o zagrożeniach i zdarzeniach dzięki dokładnym analizom. W ten sposób możesz reagować na nowe zagrożenia, a także błyskawicznie wykrywać i powstrzymywać ataki

IBM Security i Red Hat

Otwarte technologie, takie jak Linux i Kubernetes, zapewniają elastyczność, dzięki której można szybko wprowadzać innowacje i reagować na zmieniające się wymagania rynku i klienta. IBM Security współpracuje z rozwiązaniami Red Hat® (m.in. Red Hat Enterprise Linux i Red Hat OpenShift Container Platform), pomagając w wykrywaniu zagrożeń, zabezpieczaniu danych i ochronie prywatności na otwartych platformach. Dzięki temu możesz w szybki i kontrolowany sposób rozwijać swoje przedsiębiorstwo.

IBM Cloud

IBM Cloud, lider w dziedzinie hybrydowego środowiska wielu chmur, oferuje natywne mechanizmy kontroli, tak by nieprzerwanie chronić dane i aplikacje od brzegu sieci po chmurę.

Strategiczna współpraca z dostawcami chmur

Kompleksowe rozwiązania technologiczne i specjalistyczna wiedza, dzięki którym zabezpieczysz obciążenia w obrębie hybrydowych środowisk wielu chmur

Pokrewne rozwiązania