Przegląd rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze

Integracja chmury z istniejącymi mechanizmami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie nie polega tylko na dodaniu kilku mechanizmów kontrolnych czy rozwiązań punktowych. Wymaga też oceny zasobów i potrzeb biznesowych, by opracować nowoczesne podejście do kultury i strategii bezpieczeństwa chmury.

Aby wprowadzić w życie spójny program ochrony hybrydowego środowiska wielochmurowego, konieczne jest zapewnienie kontroli i widoczności. Produkty i eksperci IBM Security pomogą Ci w integracji właściwych mechanizmów kontrolnych, harmonizacji wdrażania obciążeń i zapewnieniu wydajnego zarządzania zagrożeniami.

Korzyści

Pomyśl o przyszłości

Zadbaj o przyszłość swojego przedsiębiorstwa i zaplanuj mechanizmy ochrony w oparciu o czynniki ryzyka. Zapewnij bezpieczeństwo środowiska chmurowego w każdej warstwie stosu, by ułatwić osiąganie celów biznesowych.

Twórz z myślą o chmurze i dokonaj bezpiecznej migracji do środowiska chmurowego

Integruj mechanizmy kontroli zabezpieczeń przeznaczone dla chmury, wykorzystuj metodologię projektowania z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa oraz harmonizuj i automatyzuj zabezpieczenia w celu opracowania i wdrożenia strategii ochrony chmury korporacyjnej.

Zapewnij stałą odporność i mechanizmy zarządzania zagrożeniami

Scentralizowana widoczność i kontrola w przedsiębiorstwie pozwoli na monitorowanie zagrożeń i dostosowywanie do nich kolejnych działań, takich jak wykrywanie ataków i reagowanie na nie oraz harmonizacja skutecznych  mechanizmów reagowania na zdarzenia w całym przedsiębiorstwie.

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa hybrydowej platformy wielochmurowej

Bezpieczeństwo chmury i strategia niwelowania ryzyka

Jak przygotować się do migracji do chmury?

Na początek przygotuj holistyczną, opartą na czynnikach ryzyka strategię bezpieczeństwa w chmurze, obejmującą nadzór i plan działania.

Ochrona obciążeń

Jak wdrażać bezpieczne obciążenia?

Buduj i wdrażaj obciążenia tworzone z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, a następnie zarządzaj nimi.

Radzenie sobie z zagrożeniami

Jak przygotować się na zagrożenia i reagować na ataki?

Zarządzanie informacjami o zagrożeniach i zdarzeniach dzięki dokładnym analizom. W ten sposób możesz reagować na nowe zagrożenia, a także błyskawicznie wykrywać i powstrzymywać ataki

Ochrona danych

Jak chronić newralgiczne dane?

Lokalizuj, klasyfikuj i zabezpieczaj newralgiczne dane oraz zarządzaj nimi tam, gdzie się znajdują.

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)

Kto ma dostęp do moich obciążeń i systemów?

Sprawdzaj poziomy dostępu w hybrydowym środowisku wielu chmur i zarządzaj nimi.

Bezpieczna hybrydowa platforma wielochmurowa

Jak zintegrować istniejące zabezpieczenia, by zyskać wgląd w całe środowisko?

Zapewnij łączność z istniejącymi źródłami danych bez konieczności przenoszenia danych i przyspiesz działania zespołów oraz mechanizmów dzięki harmonizacji i automatyzacji.

IBM Cloud

IBM Cloud, lider w dziedzinie hybrydowego środowiska wielu chmur, oferuje natywne mechanizmy kontroli, tak by nieprzerwanie chronić dane i aplikacje od brzegu sieci po chmurę.

Zasoby

X-Force Cloud Security Services

Migracja do chmury może skutkować pojawieniem się nowych wyzwań dla bezpieczeństwa. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa posiadają dogłębną wiedzę branżową i są gotowi wesprzeć Cię w zapewnieniu odpowiedniej wydajności, prywatności danych i zgodności z wymogami formalno-prawnymi.

Harmonizacja usług w dziedzinie bezpieczeństwa chmury

Zabezpiecz hybrydowe środowisko chmurowe organizacji, napędzaj innowacje, koordynuj reakcje na zdarzenia i ograniczaj ryzyko.

Wprowadzenie do Cloud Pak for Security

Większość organizacji posiada bogaty, stale rozszerzany zestaw zabezpieczeń i dostęp do rozwiązań od wielu dostawców.  Platforma, która umożliwia ich integrację, pozwala na szybsze reagowanie na zdarzenia.

Następne kroki