Przedstawiamy IBM Security™ QRadar® XDR

IBM wprowadza otwarty, zintegrowany pakiet zabezpieczeń, mając w planach pozyskanie rozwiązania ReaQta.

Przegląd

Jak to działa

Szczegółowe informacje

Ilustracja laptopa pracownika komunikującego się z chmurą, przedstawiająca chmurę i symbol celu

Zdobądź szczegółowe informacje i usprawnij wykrywanie zagrożeń

Wyeliminuj zbędne informacje pochodzące ze zbyt wielu alertów generowanych przez różne narzędzia. Łącząc dodatkową telemetrię z dostępnymi danymi przy wykorzystaniu otwartej platformy zabezpieczeń, QRadar XDR Connect umożliwia korelowanie i ustalanie priorytetów alertów, zapewniając prawidłowe wykrywanie zagrożeń na podstawie danych pochodzących z wielu różnych źródeł.

Szybsze reagowanie

Ilustracja laptopa pracownika komunikującego się z chmurą, przedstawiająca chmurę, symbol celu i dane w locie

Reaguj szybciej i zwiększ skuteczność poszukiwania zagrożeń

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do analizowania przypadków oraz korelowania danych. Zwiększ efektywność pracy analityka i zyskaj dodatkowy czas na analizę strategiczną i poszukiwanie zagrożeń. Oś czasu wydarzenia, mapowanie MITRE ATT&CK i kontekstowe informacje o zagrożeniu usprawniają ustalanie priorytetów, analizę podstawowej przyczyny i reagowanie.

Wykorzystanie obecnie stosowanych narzędzi

Ilustracja laptopa pracownika komunikującego się z chmurą, przedstawiająca chmurę, symbol celu, wykres i źródło zewnętrzne

Wykorzystaj obecnie stosowane narzędzia, unikając uzależnienia się od dostawców

Wykorzystujące otwartą platformę zabezpieczeń rozwiązanie QRadar XDR Connect umożliwia użycie dowolnych narzędzi bezpieczeństwa. Zapewnij zespołom ds. bezpieczeństwa możliwość połączenia wielu różnych narzędzi, danych i źródeł informacji w ramach modernizacji centrum operacji bezpieczeństwa spełniającego wszystkie potrzeby zespołu.

Wsparcie naszego zespołu

Ilustracja laptopa pracownika komunikującego się z chmurą, przedstawiająca chmurę, symbol celu, wykres i źródło zewnętrzne z pięcioma osobami wokół sześcianu

Skorzystaj ze wsparcia naszego zespołu

Jeśli nie jesteś gotowy samodzielnie zarządzać rozwiązaniem XDR, nasze zarządzane usługi wykrywania i reagowania oferują nieprzerwane zarządzane i wykorzystujące sztuczną inteligencję funkcje ochrony, wykrywania oraz reagowania. Nasz zespół X-Force® zapewnia ciągłe monitorowanie sieci i punktów końcowych, automatyzację reagowania, poszukiwanie zagrożeń i wykorzystywanie informacji o zagrożeniach w eliminowaniu zagrożeń i odzyskiwaniu sprawności operacyjnej po atakach.

Cechy

Funkcje QRadar XDR Connect

Ustalanie priorytetów i podejmowanie działań dotyczących najistotniejszych zagrożeń.

Automatyzacja analizy zagrożeń

Ikona przedstawiająca cel

Wykorzystujący sztuczną inteligencję Threat Investigator automatycznie analizuje przypadki i koreluje dane pochodzące od różnych dostawców, poprawiając efektywność pracy analityka i zapewniając więcej czasu na analizę strategiczną i poszukiwanie zagrożeń. Oś czasu wydarzenia, mapowanie MITRE ATT&CK i kontekstowe informacje o zagrożeniu usprawniają ustalanie priorytetów, analizę podstawowej przyczyny i reagowanie.

Identyfikowanie, ustalanie priorytetów i podejmowanie działań dotyczących najistotniejszych zagrożeń

Ikona reprezentująca grę w piłkę z użyciem symboli x, okręgów i strzałek

Threat Intelligence Insights dostarcza szczegółowe, stanowiące podstawę działań informacje o zagrożeniach, oparte na niestandardowym profilu i telemetrii środowiskowej. Nadawaj priorytet zagrożeniom stanowiącym największe ryzyko dla Twojej działalności. Badaj zagrożenia w wielu odseparowanych źródłach danych i przeciwdziałaj cyberatakom z poziomu pojedynczej konsoli.

Analiza danych pochodzących z różnych źródeł w ramach pojedynczego interfejsu

Ikona z kwadratem otoczonym trzema okręgami po każdej stronie

Data Explorer umożliwia wykonywanie stowarzyszonych analiz danych pochodzących ze źródeł IBM® i innych firm. Postaw na integrację informacji z wielu narzędzi do zapewniania bezpieczeństwa oraz wykrywania zagrożeń i reagowania na nie w punktach końcowych z danymi przechowywanymi w jeziorach danych. Pozyskuj informacje ze środowisk wielochmurowych, monitorowanych przez narzędzia SIEM, takie jak Splunk i IBM Security QRadar® SIEM.

Aktywne poszukiwanie zagrożeń z wykorzystaniem języka Kestrel Threat Hunting Language

Ikona przedstawiająca tarczę z trzema symbolami na zewnątrz

Opracowany przez IBM Security i IBM Research język Kestrel Threat Hunting Language umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa tworzenie i udostępnianie podręczników poszukiwania zagrożeń, niezależnych od stosowanej technologii i rozwiązań, wykorzystujących kod open-source. Łowcy zagrożeń mogą wykorzystać automatyzację czasochłonnego poszukiwania zagrożeń, skupiając się na istotniejszych zadaniach.