Firma Gartner w raporcie Magic Quadrant dla rozwiązań SIEM określa IBM Security™ mianem lidera dwunasty rok z rzędu.

Funkcje IBM Security™ QRadar® SIEM

Inteligentne spostrzeżenia w różnych środowiskach

Zapewnia widoczność oraz kontekst zasobów lokalnych i chmurowych, a także ciągłe monitorowanie w ramach podejścia zerowego zaufania do zabezpieczeń.

Wbudowane analizy pozwalające precyzyjnie wykrywać zagrożenia

Analizuje dane o sieci, punktach końcowych, zasobach, użytkownikach, ryzyku i zagrożeniach w celu wykrywania znanych i nieznanych zagrożeń, skracając czas do uzyskania korzyści.

Korelacja powiązanych działań

Identyfikuje i śledzi działania związane z kolejnymi fazami ataku, zapewniając kompleksową widoczność potencjalnego incydentu z poziomu jednego ekranu.

Automatyczne analizowanie i normalizowanie dzienników

Automatycznie analizuje dane z różnych źródeł oraz udostępnia łatwy w użyciu edytor umożliwiający szybkie rejestrowanie niestandardowych źródeł dziennika w celu analizy.

Inteligentna analiza zagrożeń i obsługa STIX/TAXII

Uwzględnia pozyskiwanie i analizę informacji o zagrożeniach z programu IBM Security™ X-Force® oraz umożliwia klientom integrację dodatkowych źródeł informacji o zagrożeniach z zastosowaniem standardów STIX/TAXII.

Natychmiastowa integracja z 450 rozwiązaniami

Udostępnia ponad 450 integracji i interfejsów API oraz pakiet SDK, co pozwala przyspieszyć importowanie danych, pogłębić analizy i podnieść wartość istniejących rozwiązań.

Wiele opcji wdrażania

Udostępnia elastyczną architekturę odpowiadającą zróżnicowanym potrzebom w zakresie wdrażania i skalowania. Rozwiązanie może być dostarczane w formie sprzętu, oprogramowania lub maszyny wirtualnej dla środowisk lokalnych i IaaS.

Samozarządzająca się baza danych o wysokiej skalowalności

Usprawnia zarządzanie, umożliwiając zespołom skupienie się na realizowanych działaniach. Nie wymaga obsługi ze strony administratorów baz danych, nawet przy dużej skali, co pomaga zmniejszyć całkowite koszty użytkowania.

Specyfikacje produktu

Widoczność w różnych środowiskach

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny QRadar SIEM

Widoczność w różnych środowiskach

Problem: brak wglądu w wiele środowisk bezpieczeństwa i IT.

Rozwiązanie: zyskaj scentralizowany wgląd w dzienniki, przepływy i zdarzenia w środowiskach lokalnych, SaaS i IaaS oraz hybrydowych środowiskach wielochmurowych dzięki setkom wbudowanych integracji. Interfejs REST API pozwala w prosty sposób gromadzić dzienniki z dowolnej usługi przetwarzania w chmurze.

Wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym

Zrzut ekranu przedstawiający okno wykrywania zagrożeń QRadar SIEM

Wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym

Problem: ręczne wyszukiwanie zagrożeń trwa za długo i zużywa zbyt wiele zasobów.

Rozwiązanie: wykrywaj zagrożenia dzięki zaawansowanej analityce oraz funkcjom pozyskiwania i analizy informacji o zagrożeniach opartym na głębokiej wiedzy specjalistycznej uzyskanej w trakcie chronienia firm z listy Fortune 100. Automatycznie badaj dzienniki i przepływy sieciowe w celu wykrywania zagrożeń i generowania alertów o określonych priorytetach w miarę przechodzenia przez kolejne etapy ataków.

Zautomatyzowana i priorytetyzowana klasyfikacja

Zrzut ekranu przedstawiający okno zgodności QRadar SIEM

Zautomatyzowana i priorytetyzowana klasyfikacja

Problem: ręczne procesy klasyfikacji zabierają cenny czas analityków i odciągają ich od innej pracy.

Rozwiązanie: zwiększ możliwości zespołów ds. zabezpieczeń dzięki opartym na sztucznej inteligencji analizom priorytetyzującym i automatyzującym klasyfikację, uzyskując nawet 60-krotny wzrost szybkości analiz.

Wstępnie przygotowana zawartość dotycząca zachowania zgodności

Zrzut ekranu przedstawiający okno zgodności QRadar SIEM

Wstępnie przygotowana zawartość dotycząca zachowania zgodności

Problem: audyty dotyczące stale zmieniających się zasad zgodności są czasochłonne i muszą być realizowane ręczne.

Rozwiązanie: zautomatyzuj zadania związane z raportowaniem zgodności dzięki wstępnie przygotowanej zawartości dotyczącej przepisów w zakresie zgodności, takich jak PCI, RODO (GDPR), HIPAA i inne.

Szybsze reagowanie na zagrożenia

Zrzut ekranu przedstawiający okno zagrożeń QRadar SIEM

Szybsze reagowanie na zagrożenia

Problem: procesy reagowania na incydenty są wykonywane ręcznie i nie są ustandaryzowane ani powtarzalne.

Rozwiązanie: szybciej i skuteczniej reaguj na zagrożenia dzięki harmonizacji i automatyzacji, zarządzaniu sprawami oraz dynamicznym podręcznikom zapewnianym w ścisłej integracji z IBM™ Security SOAR.