Co może zrobić dla Twojej firmy

Gdy Twoją sieć chroni IBM® QRadar® Network Insights, agresorzy nie mają szans, by się ukryć. Zespoły bezpieczeństwa mają do dyspozycji obszerne dzienniki zdarzeń, jednak nawet staranna analiza zawartych w nich informacji nie zawsze wystarcza do rozpoznania nowoczesnych form ataków. Dlatego tak cenne są wszelkie metody zapewniające większą skuteczność wykrywania zagrożeń. QRadar Network Insights analizuje dane sieciowe w czasie rzeczywistym, by ujawnić ślady pozostawione przez agresora i słabe punkty zabezpieczeń — zanim dojdzie do wyrządzenia realnych szkód. Wykrywa m.in. wiadomości e-mail wyłudzające informacje, szkodliwe oprogramowanie, przypadki eksfiltracji danych, ruchy lateralne w sieci (wieloetapowe próby dotarcia do wewnętrznych zastrzeżonych informacji), nadużycia usługi DNS i innych aplikacji oraz przypadki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wykrywanie ataków szkodliwego oprogramowania

Ujawnia ataki już w chwili, gdy są podejmowane, analizując na bieżąco nazwy, właściwości, ruchy i podejrzane treści.

Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi

Ujawnia „lateralne” ruchy w sieci zmierzające do stopniowego zdobywania zastrzeżonych informacji oraz przypadki ujawnienia danych logowania; wykrywa szkodliwe działania i użytkowników stwarzających wysokie ryzyko.

Wykrywanie prób wyłudzenia informacji

Wychwytuje wiadomości e-mail będące próbami wyłudzenia informacji, prowadząc zaawansowane analizy danych nadawców, adresatów, tematów i treści.

Przykładowe obrazy