Znajdź produkt

Active loading indicator
316 wyn.

Wyświetlanie 316 produktów wg popularności:

Oprogramowanie IBM

Systemy i aplikacje IBM przeznaczone są do rozwiązywania najtrudniejszych potrzeb organizacji dużych i małych, we wszystkich branżach, na całym świecie.

IBM SPSS Statistics GradPack & Faculty Packs

IBM SPSS Statistics Grad Pack i Faculty Pack to rozwiązania do analiz predykcyjnych dostępne w niższej cenie dla studentów, pedagogów i badacz…

IBM Security QRadar SIEM

356 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o inteligentnej analizie bezpieczeństwa w programie IBM Security QRadar SIEM, dzięki której można uzyskać dostęp do wartościowych…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Maximo

510 recenz. - G2 Crowd

Pakiet Maximo Application Suite oferuje pojedynczą platformę na potrzeby inteligentnego zarządzania zasobami, monitorowania, konserwacji, rozpoznawania…

Watson Assistant

263 recenz. - G2 Crowd

IBM Watson Assistant udziela klientom szybkich, logicznych i dokładnych odpowiedzi w dowolnej aplikacji, na dowolnym urządzeniu i kanale.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Watson Studio

199 recenz. - G2 Crowd

Buduj i uruchamiaj modele AI oraz zarządzaj nimi. Opracowuj dane i twórz modele w dowolnej chmurze z pomocą kodu Open Source lub wizualnego…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM FileNet Content Manager

105 recenz. - G2 Crowd

Produkt IBM FileNet Content Manager udostępnia niskokodowe narzędzia i możliwości, które pomagają tworzyć wartościowe aplikacje biznesowe w dowolnej…

IBM Cognos Analytics on Cloud

351 recenz. - G2 Crowd

Wykorzystaj IBM Cognos Analytics, by odkryć cenne informacje ukryte w danych i przyspieszyć rozwój swojej organizacji.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Instana Observability

333 recenz. - G2 Crowd

Zarządzanie technologiami monitorowania aplikacji i wydajności za pomocą rozwiązania IBM Observability by Instana.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Weather Operations Center

Skorzystaj z pakietu IBM Environmental Intelligence Suite, by przygotowywać się i reagować na niebezpieczne zjawiska pogodowe z pomocą zaawansowanych…

IBM Business Automation Workflow

39 recenz. - G2 Crowd

IBM Business Automation Workflow pomaga w automatyzacji cyfrowych przepływów pracy pod kątem większej produktywności, efektywności i jakości analiz…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Planning Analytics

140 recenz. - G2 Crowd

Oparte na sztucznej inteligencji zintegrowane rozwiązanie do planowania, które pomaga w dążeniu do celów nieosiągalnych w przypadku planowania…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM TRIRIGA Facilities Management

181 recenz. - G2 Crowd

Rozwiązania IBM TRIRIGA dostarczają kluczowych informacji związanych z internetem rzeczy i sztuczną inteligencją w ramach jednej, zintegrowanej…

Db2

602 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o zaufanej bazie danych IBM Db2 opartej na nowoczesnej platformie danych i sztucznej inteligencji i ułatw zarządzanie danymi…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Operational Decision Manager

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji decyzji, które pomaga wykrywać, przechwytywać, analizować, automatyzować i nadzorować oparte na regułach…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Security MaaS360 with Watson

132 recenz. - G2 Crowd

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania platformami mobilnymi w przedsiębiorstwie, które pozwala chronić wszystkie urządzenia mobilne, aplikacje…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Watson Knowledge Catalog

16 recenz. - G2 Crowd

IBM Watson Knowledge Catalog rozszerza inteligentne, samoobsługowe modele badania danych i uczenia maszynowego o możliwość wykorzystania sztucznej…

Wypróbuj bezpłatnie

Watson Text to Speech

Przekształć tekst w naturalnie brzmiące wypowiedzi — mówione różnymi głosami w różnych językach

Wypróbuj bezpłatnie

Watson Speech to Text

Produkt IBM Watson Speech to Text (STT) jest usługą w chmurze IBM Cloud i umożliwia łatwe przekształcanie dźwięku i głosu w tekst pisany.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Turbonomic Application Resource Management

205 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o Turbonomic Application Resource Management for IBM Cloud Paks, aby poznać pełne możliwości Twoich zasobów na dużą skalę.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Cloud Pak for Business Automation

28 recenz. - G2 Crowd

Pozwala na projektowanie, tworzenie oraz uruchamianie aplikacji i usług do automatyzacji w dowolnej chmurze przy użyciu wstępnie zintegrowanych…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Cloud Pak for Security

Zintegrowane zabezpieczenia dla hybrydowego środowiska wielochmurowego.

IBM API Connect

172 recenz. - G2 Crowd

Zabezpieczanie ekosystemu interfejsów API i zarządzanie nim w różnych chmurach za pomocą czołowego w branży rozwiązania IBM API Connect

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager

IBM Security Key Lifecycle Manager centralizuje, upraszcza i automatyzuje zarządzanie kluczami szyfrowania.

IBM Storage Insights

Storage Insights — Zoptymalizuj infrastrukturę pamięci masowej dzięki działającej w chmurze i oferującej analizy predykcyjne platformie wsparcia…

IBM Cloud Pak for Integration

100 recenz. - G2 Crowd

Połącz aplikacje, usługi i dane z rozwiązaniem IBM Cloud Pak for Integration, najbardziej wszechstronną platformą integracji na rynku.

IBM Robotic Process Automation

171 recenz. - G2 Crowd

Przeprowadź inteligentną transformację zasobów kadrowych za pomocą narzędzi IBM do robotyzacji procesów (RPA) z wykorzystaniem sztucznej intel…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM InfoSphere DataStage

60 recenz. - G2 Crowd

Poznaj IBM DataStage, wydajną, skalowalną platformę ETL, która umożliwia integrację wszystkich rodzajów danych w środowiskach lokalnych i w chmurze…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM App Connect

280 recenz. - G2 Crowd

IBM App Connect to kompleksowe narzędzie integracyjne umożliwiające łatwe łączenie aplikacji i danych, tworzenie interfejsów API i reagowanie na…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

60 recenz. - G2 Crowd

IBM Cloud Pak for Watson AIOps to rozwiązanie do zarządzania operacjami IT, które pozwala informatykom wykorzystywać sztuczną inteligencję jako…

IBM Blueworks Live

33 recenz. - G2 Crowd

Wspólne wypracowywanie efektywniejszych przepływów pracy z pomocą IBM Blueworks Live

Wypróbuj bezpłatnie

Jak możemy pomóc?