Znajdź produkt

Active loading indicator
316 wyn.

Wyświetlanie 316 produktów wg popularności:

Oprogramowanie IBM

Systemy i aplikacje IBM przeznaczone są do rozwiązywania najtrudniejszych potrzeb organizacji dużych i małych, we wszystkich branżach, na całym świecie.

IBM SPSS Statistics GradPack & Faculty Packs

IBM SPSS Statistics Grad Pack i Faculty Pack to rozwiązania do analiz predykcyjnych dostępne w niższej cenie dla studentów, pedagogów i badacz…

IBM SPSS Statistics

770 recenz. - G2 Crowd

Poznaj wszechstronną platformę oprogramowania do analizy statystycznej, zaprojektowaną z myślą o łatwości używania i szybkim uzyskiwaniu informacji…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Security QRadar SIEM

353 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o inteligentnej analizie bezpieczeństwa w programie IBM Security QRadar SIEM, dzięki której można uzyskać dostęp do wartościowych…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Maximo

507 recenz. - G2 Crowd

Pakiet Maximo Application Suite oferuje pojedynczą platformę na potrzeby inteligentnego zarządzania zasobami, monitorowania, konserwacji, rozpoznawania…

Watson Text to Speech

Przekształć tekst w naturalnie brzmiące wypowiedzi — mówione różnymi głosami w różnych językach

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Cloud Pak for Data

75 recenz. - G2 Crowd

IBM Cloud Pak for Data to otwarta, rozszerzalna platforma danych, która zapewnia sieć danych pozwalającą udostępnić wszystkie dane na potrzeby…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM TRIRIGA Facilities Management

181 recenz. - G2 Crowd

Rozwiązania IBM TRIRIGA dostarczają kluczowych informacji związanych z internetem rzeczy i sztuczną inteligencją w ramach jednej, zintegrowanej…

Db2

600 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o zaufanej bazie danych IBM Db2 opartej na nowoczesnej platformie danych i sztucznej inteligencji i ułatw zarządzanie danymi…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM DataPower Gateway

29 recenz. - G2 Crowd

Specjalistyczna platforma zabezpieczeń i integracji dla aplikacji WWW, API, SOA, B2B oraz aplikacji mobilnych i chmurowych

IBM Cognos Analytics on Cloud

338 recenz. - G2 Crowd

Wykorzystaj IBM Cognos Analytics, by odkryć cenne informacje ukryte w danych i przyspieszyć rozwój swojej organizacji.

Wypróbuj bezpłatnie

Watson Language Translator

IBM Watson Language Translator to dostępna w chmurze IBM Cloud usługa umożliwiająca dynamiczne tłumaczenie wiadomości, patentów lub zapisów ro…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Planning Analytics

140 recenz. - G2 Crowd

Oparte na sztucznej inteligencji zintegrowane rozwiązanie do planowania, które pomaga w dążeniu do celów nieosiągalnych w przypadku planowania…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM API Connect

175 recenz. - G2 Crowd

Zabezpieczanie ekosystemu interfejsów API i zarządzanie nim w różnych chmurach za pomocą czołowego w branży rozwiązania IBM API Connect

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Security Verify Privilege Vault

IBM Security Verify Privilege Vault oferuje system zarządzania uprzywilejowanym dostępem. Dzięki niemu przedsiębiorstwa przejmują kontrolę nad…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Spectrum Scale

17 recenz. - G2 Crowd

Wysoko wydajne oprogramowanie pamięci masowych skalowalnych wszerz oraz usługi dla danych korporacyjnych z globalną pojemnością stowarzyszoną

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Guardium Data Protection for Databases

45 recenz. - G2 Crowd

Guardium Data Protection to rozwiązanie do monitorowania aktywności danych oraz kontrolowania i raportowania zgodności z regulacjami, które zostało…

IBM Spectrum_Fusion

Odkryj stworzone z myślą o kontenerach rozwiązania pamięci masowej dla OpenShift.

IBM Blueworks Live

33 recenz. - G2 Crowd

Wspólne wypracowywanie efektywniejszych przepływów pracy z pomocą IBM Blueworks Live

Wypróbuj bezpłatnie

IBM InfoSphere DataStage

60 recenz. - G2 Crowd

Poznaj IBM DataStage, wydajną, skalowalną platformę ETL, która umożliwia integrację wszystkich rodzajów danych w środowiskach lokalnych i w chmurze…

Wypróbuj bezpłatnie

Guardium Data Encryption

IBM Security Guardium Data Encryption offers a set of modular encryption, tokenization and key management solutions that enable organizations to…

Watson Speech to Text

Produkt IBM Watson Speech to Text (STT) jest usługą w chmurze IBM Cloud i umożliwia łatwe przekształcanie dźwięku i głosu w tekst pisany.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM App Connect

282 recenz. - G2 Crowd

IBM App Connect to kompleksowe narzędzie integracyjne umożliwiające łatwe łączenie aplikacji i danych, tworzenie interfejsów API i reagowanie na…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Business Automation Workflow

39 recenz. - G2 Crowd

IBM Business Automation Workflow pomaga w automatyzacji cyfrowych przepływów pracy pod kątem większej produktywności, efektywności i jakości analiz…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Cloud Kubernetes Service

IBM Cloud Kubernetes Service umożliwia orkiestrację inteligentnego planowania, samonaprawy i skalowania poziomego.

Wypróbuj bezpłatnie

Watson Assistant

249 recenz. - G2 Crowd

IBM Watson Assistant udziela klientom szybkich, logicznych i dokładnych odpowiedzi w dowolnej aplikacji, na dowolnym urządzeniu i kanale.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Turbonomic Application Resource Management

205 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o Turbonomic Application Resource Management for IBM Cloud Paks, aby poznać pełne możliwości Twoich zasobów na dużą skalę.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Instana Observability

265 recenz. - G2 Crowd

Zarządzanie technologiami monitorowania aplikacji i wydajności za pomocą rozwiązania IBM Observability by Instana.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Spectrum Control

Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania danymi i pamięcią masową, które umożliwia monitorowanie, automatyzowanie i analizowanie wielu systemów…

IBM Digital Twin Exchange

Informacje na temat IBM Digital Twin Exchange — platformy dla branż intensywnie wykorzystujących zasoby, w tym zarządzających zasobami cyfrowymi…

IBM Watson Studio

198 recenz. - G2 Crowd

Buduj i uruchamiaj modele AI oraz zarządzaj nimi. Opracowuj dane i twórz modele w dowolnej chmurze z pomocą kodu Open Source lub wizualnego…

Wypróbuj bezpłatnie

Jak możemy pomóc?