Znajdź produkt

Active loading indicator
310 wyn.

Wyświetlanie 310 produktów wg popularności:

Oprogramowanie IBM

Systemy i aplikacje IBM przeznaczone są do rozwiązywania najtrudniejszych potrzeb organizacji dużych i małych, we wszystkich branżach, na całym świecie.

IBM SPSS Statistics

770 recenz. - G2 Crowd

Poznaj wszechstronną platformę oprogramowania do analizy statystycznej, zaprojektowaną z myślą o łatwości używania i szybkim uzyskiwaniu informacji…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM SPSS Statistics GradPack & Faculty Packs

IBM SPSS Statistics Grad Pack i Faculty Pack to rozwiązania do analiz predykcyjnych dostępne w niższej cenie dla studentów, pedagogów i badacz…

IBM Maximo

508 recenz. - G2 Crowd

Pakiet Maximo Application Suite oferuje pojedynczą platformę na potrzeby inteligentnego zarządzania zasobami, monitorowania, konserwacji, rozpoznawania…

IBM Instana Observability

275 recenz. - G2 Crowd

Zarządzanie technologiami monitorowania aplikacji i wydajności za pomocą rozwiązania IBM Observability by Instana.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Watson Studio

199 recenz. - G2 Crowd

Buduj i uruchamiaj modele AI oraz zarządzaj nimi. Opracowuj dane i twórz modele w dowolnej chmurze z pomocą kodu Open Source lub wizualnego…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Security QRadar SIEM

355 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o inteligentnej analizie bezpieczeństwa w programie IBM Security QRadar SIEM, dzięki której można uzyskać dostęp do wartościowych…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Turbonomic Application Resource Management

204 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o Turbonomic Application Resource Management for IBM Cloud Paks, aby poznać pełne możliwości Twoich zasobów na dużą skalę.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

60 recenz. - G2 Crowd

IBM Cloud Pak for Watson AIOps to rozwiązanie do zarządzania operacjami IT, które pozwala informatykom wykorzystywać sztuczną inteligencję jako…

IBM API Connect

172 recenz. - G2 Crowd

Zabezpieczanie ekosystemu interfejsów API i zarządzanie nim w różnych chmurach za pomocą czołowego w branży rozwiązania IBM API Connect

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Cognos Analytics on Cloud

340 recenz. - G2 Crowd

Wykorzystaj IBM Cognos Analytics, by odkryć cenne informacje ukryte w danych i przyspieszyć rozwój swojej organizacji.

Wypróbuj bezpłatnie

Watson Assistant

262 recenz. - G2 Crowd

IBM Watson Assistant udziela klientom szybkich, logicznych i dokładnych odpowiedzi w dowolnej aplikacji, na dowolnym urządzeniu i kanale.

Wypróbuj bezpłatnie

Db2

602 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o zaufanej bazie danych IBM Db2 opartej na nowoczesnej platformie danych i sztucznej inteligencji i ułatw zarządzanie danymi…

Wypróbuj bezpłatnie

Watson Speech to Text

Produkt IBM Watson Speech to Text (STT) jest usługą w chmurze IBM Cloud i umożliwia łatwe przekształcanie dźwięku i głosu w tekst pisany.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Business Automation Workflow

39 recenz. - G2 Crowd

IBM Business Automation Workflow pomaga w automatyzacji cyfrowych przepływów pracy pod kątem większej produktywności, efektywności i jakości analiz…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Robotic Process Automation

171 recenz. - G2 Crowd

Przeprowadź inteligentną transformację zasobów kadrowych za pomocą narzędzi IBM do robotyzacji procesów (RPA) z wykorzystaniem sztucznej intel…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Security QRadar SOAR

355 recenz. - G2 Crowd

Platforma IBM Security SOAR pomaga organizacjom w skutecznej harmonizacji procesów reagowania na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem.

Watson Text to Speech

Przekształć tekst w naturalnie brzmiące wypowiedzi — mówione różnymi głosami w różnych językach

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Cloud Pak for Business Automation

28 recenz. - G2 Crowd

Pozwala na projektowanie, tworzenie oraz uruchamianie aplikacji i usług do automatyzacji w dowolnej chmurze przy użyciu wstępnie zintegrowanych…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Cloud Pak for Security

Zintegrowane zabezpieczenia dla hybrydowego środowiska wielochmurowego.

IBM Cloud Pak for Data

75 recenz. - G2 Crowd

IBM Cloud Pak for Data to otwarta, rozszerzalna platforma danych, która zapewnia sieć danych pozwalającą udostępnić wszystkie dane na potrzeby…

Wypróbuj bezpłatnie

Watson Language Translator

IBM Watson Language Translator to dostępna w chmurze IBM Cloud usługa umożliwiająca dynamiczne tłumaczenie wiadomości, patentów lub zapisów ro…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Blueworks Live

33 recenz. - G2 Crowd

Wspólne wypracowywanie efektywniejszych przepływów pracy z pomocą IBM Blueworks Live

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Security Verify Privilege Vault

IBM Security Verify Privilege Vault oferuje system zarządzania uprzywilejowanym dostępem. Dzięki niemu przedsiębiorstwa przejmują kontrolę nad…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Security MaaS360 with Watson

132 recenz. - G2 Crowd

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania platformami mobilnymi w przedsiębiorstwie, które pozwala chronić wszystkie urządzenia mobilne, aplikacje…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Planning Analytics

140 recenz. - G2 Crowd

Oparte na sztucznej inteligencji zintegrowane rozwiązanie do planowania, które pomaga w dążeniu do celów nieosiągalnych w przypadku planowania…

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Cloud Pak for Integration

101 recenz. - G2 Crowd

Połącz aplikacje, usługi i dane z rozwiązaniem IBM Cloud Pak for Integration, najbardziej wszechstronną platformą integracji na rynku.

IBM Weather Operations Center

Skorzystaj z pakietu IBM Environmental Intelligence Suite, by przygotowywać się i reagować na niebezpieczne zjawiska pogodowe z pomocą zaawansowanych…

IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager

IBM Security Key Lifecycle Manager centralizuje, upraszcza i automatyzuje zarządzanie kluczami szyfrowania.

Watson Discovery

85 recenz. - G2 Crowd

IBM Watson Discovery to wielokrotnie nagradzana platforma do wyszukiwania informacji, która integruje dane i wydobywa informacje ukryte w danych…

Wypróbuj bezpłatnie

Db2 on Cloud

602 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o produkcie Db2 on Cloud, w pełni zarządzanej bazie danych SQL w chmurze, skonfigurowanej i zoptymalizowanej pod kątem wysokiej…

Wypróbuj bezpłatnie

Jak możemy pomóc?