Skip to main content

Znajdź produkt

Active loading indicator
429 wyn.

Wyświetlanie 429 produktów wg popularności:

Oprogramowanie IBM

Systemy i aplikacje IBM przeznaczone są do rozwiązywania najtrudniejszych potrzeb organizacji dużych i małych, we wszystkich branżach, na całym świecie.

IBM Security Verify for Workforce IAM

IBM Cloud Identity to od początku przeznaczona dla chmury platforma IDaaS, która pozwala na pojedyncze logowanie, kontrolę dostępu, sprawowanie...

IBM Cognos Analytics on Cloud

319 recenz. - G2 Crowd

Wykorzystaj IBM Cognos Analytics, by odkryć cenne informacje ukryte w danych i przyspieszyć rozwój swojej organizacji.

IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390

Workload Simulator for z/OS and OS/390 umożliwia symulację zdefiniowanej przez użytkownika sieci terminali i związanych z nimi komunikatów sieciowych...

IBM Cloud Pak for Data

40 recenz. - G2 Crowd

IBM Cloud Pak for Data to otwarta, rozszerzalna platforma danych, która zapewnia sieć danych pozwalającą udostępnić wszystkie dane na potrzeby...

IBM Cloud Pak for Integration

Połącz aplikacje, usługi i dane z rozwiązaniem IBM Cloud Pak for Integration, najbardziej wszechstronną platformą integracji na rynku.

Apache Spark on IBM POWER

Apache Spark to mechanizm rozproszonego przetwarzania danych w pamięci operacyjnej, który przyspiesza analizy wielkich zbiorów danych nawet 100-krotnie...

IBM Planning Analytics

122 recenz. - G2 Crowd

Oparte na sztucznej inteligencji zintegrowane rozwiązanie do planowania, które pomaga w dążeniu do celów nieosiągalnych w przypadku planowania...

IBM Robotic Process Automation

41 recenz. - G2 Crowd

Przeprowadź inteligentną transformację zasobów kadrowych za pomocą narzędzi IBM do robotyzacji procesów (RPA) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

IBM Blockchain Platform

IBM Blockchain Platform to usługa w chmurze, umożliwiająca szybsze tworzenie i nadzorowane eksploatowanie sieci, z której korzystać będzie wiele...

IBM Cloud Pak for Security

Zintegrowane zabezpieczenia dla hybrydowego środowiska wielochmurowego.

IBM TRIRIGA Facilities Management

181 recenz. - G2 Crowd

Rozwiązania IBM TRIRIGA dostarczają kluczowych informacji związanych z internetem rzeczy i sztuczną inteligencją w ramach jednej, zintegrowanej...

IBM Db2 Big SQL

Poznaj przeznaczony do eksploracji danych silnik SQL na platformie Hadoop. Jest on wykorzystywany przez architektów i analityków danych do tworzenia...

Watson Explorer

Dowiedz się, jak przeszukiwać i eksplorować nieustrukturyzowane dane z pomocą kognitywnych technologii eksploracji, zaawansowanych analiz tekstu...

Order Management

56 recenz. - G2 Crowd

Oprogramowanie IBM Sterling® Order Management pozwala na skoordynowanie całej sieci realizacji dzięki dostępnym wszechstronnym funkcjom podstawowym...

IBM Cloud App ID

App ID to oferowana przez IBM usługa w chmurze, która pozwala dodawać mechanizmy uwierzytelniania do aplikacji WWW i mobilnych, w tym także w przypadku...

DevOps Insights

IBM DevOps Insights to usługa chmurowa dostarczająca dane, dzięki którym twórcy aplikacji mogą pracować produktywniej, poprawić jakość kodu i skrócić...

Veeam on IBM Cloud

Rozwiązanie Veeam on IBM Cloud łączy mechanizmy tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania i replikacji, umożliwiając lepsze zarządzanie środowiskami...

IBM Cloud Functions

Poznaj IBM Cloud Functions, wielojęzyczną platformę programistyczną oferującą funkcje jako usługę (FaaS) i opartą na środowisku Apache OpenWhisk.

IBM Cloud Container Registry

IBM Container Registry umożliwia przechowywanie i dystrybuowanie obrazów Dockera w zarządzanym, prywatnym rejestrze.

IBM Sterling Partner Engagement Manager

IBM Sterling Partner Engagement Manager umożliwia wydajne, zautomatyzowane wdrażanie partnerów handlowych, skracając prace administracyjne nawet...

Push Notifications

Usługa IBM® Push Notifications umożliwia wysyłanie powiadomień push (mobilnych i WWW) oraz zarządzanie nimi.

IBM Sterling Supply Chain Business Network

IBM Sterling Supply Chain Business Network to zautomatyzowana, chmurowa sieć łańcucha dostaw zapewniająca oparty na sztucznej inteligencji wgląd...

IBM Watson Knowledge Studio

Dowiedz się, w jaki sposób specjaliści merytoryczni — nieposiadający umiejętności programowania — mogą uczyć Watsona języka Twojej branży, a następnie...

Zerto on IBM Cloud

Zerto on IBM Cloud umożliwia ochronę, rozbudowę i migrację do chmury IBM Cloud istniejących obciążeń hiperwizorowych, w tym obciążeń VMware.

IBM Inventory Visibility

IBM Sterling Inventory Visibility to chmurowe oprogramowanie oferowane jako usługa (SaaS), które błyskawicznie przetwarza najnowsze, napływające...

IBM Cloud Continuous Release

Sprawne dostarczanie aplikacji dzięki automatyzacji wydań w wielu usługach, aplikacjach, zespołach i projektach. IBM Continuous Release to usługa...

Mobile Analytics

IBM Mobile Analytics to usługa w chmurze, która monitoruje wydajność i wykorzystanie wszystkich aplikacji na komputerze lub tablecie.

Box, an IBM Strategic Partner

IBM i Box zawiązały strategiczne partnerstwo, by razem wspierać organizacje w usprawnianiu współpracy między użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi—...

Jak możemy pomóc?