Skip to main content

Znajdź produkt

Active loading indicator
30 wyn.

Wyświetlanie 30 produktów wg popularności:

Ryzyko i zgodność z przepisami

Rozpoznawanie, ocena i określanie priorytetu ryzyka w celu spełnienia wszystkich wymagań prawnych i regulacyjnych

IBM QRadar User Behavior Analytics

IBM QRadar User Behavior Analytics (UBA) to aplikacja do wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami ze strony użytkowników wewnętrznych.

IBM Security Guardium Vulnerability Assessment

IBM Guardium Vulnerability Assessment skanuje środowisko danych, aby wykryć słabe punkty zabezpieczeń, i sugeruje działania zaradcze.

IBM Guardium Data Protection for Databases

45 recenz. - G2 Crowd

Guardium Data Protection to rozwiązanie do monitorowania aktywności danych oraz kontrolowania i raportowania zgodności z regulacjami, które zostało...

IBM QRadar Incident Forensics

IBM® QRadar® Incident Forensics umożliwia szybkie prowadzenie pogłębionych dochodzeń w sprawach incydentów związanych z bezpieczeństwem sieci

IBM OpenPages with Watson

IBM OpenPages with Watson jest opartą na sztucznej inteligencji platformą zarządzania, ryzyka i zgodności opracowaną, aby pomóc organizacjom w...

IBM QRadar SIEM

218 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o inteligentnej analizie bezpieczeństwa w programie IBM Security QRadar SIEM, dzięki której można uzyskać dostęp do wartościowych...

IBM Resiliency Orchestration

IBM Cloud Resiliency Orchestration może pomóc w spełnieniu rygorystycznych wymagań co do dostępności oraz ograniczeniu ryzyka i kosztów przy jednoczesnym...

IBM Security Key Lifecycle Manager for z/OS

IBM Security Key Lifecycle Manager for z/OS przyczynia się do centralizacji, uproszczenia i wzmocnienia zarządzania kluczami szyfrowania.

IBM Sterling Secure File Transfer

IBM Sterling Secure File Transfer to zunifikowana platforma zarządzanego przesyłania plików, która umożliwia bezpieczne udostępnianie i śledzenie...

IBM Sterling Control Center Director

IBM Sterling Control Center Director umożliwia scentralizowane nadzorowanie środowiska zarządzanego przesyłania plików od IBM oraz zarządzanie...

IBM Z Software Asset Management

IBM Tivoli Asset Discovery for zSystems® umożliwia szybką identyfikację zasobów programowych na platformie IBM Z®, redukując w ten sposób koszty...

IBM Db2 Event Store

Baza danych rezydująca w pamięci operacyjnej, stworzona do przetwarzania i analizowania danych w oparciu o zdarzenia. Pobierz bezpłatną edycję...

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect

IBM Trusteer Pinpoint Detect pozwala bankom zapewnić klientom atrakcyjne i bezpieczne interakcje dzięki wielu warstwom zabezpieczeń chroniących...

IBM LinuxONE Rockhopper II

IBM LinuxONE Rockhopper II — niezwykle bezpieczny, skalowalny i ekonomiczny serwer linuksowy dla centrów przetwarzania danych w chmurze

IBM Trusteer Rapport for Mitigation

IBM Security Trusteer Rapport for Mitigation błyskawicznie oczyszcza urządzenia użytkowników końcowych zainfekowane szkodliwym oprogramowaniem.

IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager

IBM Security Key Lifecycle Manager centralizuje, upraszcza i automatyzuje zarządzanie kluczami szyfrowania.

IBM Security Trusteer Mobile SDK

IBM Trusteer Mobile SDK oferuje bibliotekę zabezpieczeń, które można wbudowywać we własne aplikacje rodzime na platformach mobilnych.

IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse

Korzystając z tych zaawansowanych modeli, możesz zbudować korporacyjną hurtownię danych, która spełnia rygorystyczne wymagania biznesowe stawiane...

IBM Security Directory Suite

IBM Security Directory Suite to bazująca na standardach branżowych platforma, która upraszcza i integruje procesy zarządzania tożsamościami.

IBM Security zSecure Admin

Dowiedz się, jak rozwiązanie IBM zSecure Admin pomaga udoskonalić procesy administrowania zabezpieczeniami, zarządzania użytkownikami i zapewniania...

IBM Digital Health Pass

Oparte na technologii łańcucha bloków rozwiązanie IBM Digital Health Pass zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić organizacjom weryfikowanie...

Vegetation Management

Zmniejsz wpływ roślinności na linie energetyczne za pomocą produktu IBM Vegetation Management.

IBM Banking Process and Service Models

Rozwiązanie IBM Banking Process and Service Models pomaga usprawniać procesy bankowe, identyfikować obszary wymagające optymalizacji i spełniać...

IBM Security Identity Governance & Intelligence (IGI)

IBM Security Identity Governance and Intelligence umożliwia menedżerom IT, audytorom i właścicielom firm sprawowanie nadzoru nad dostępem i spełnienie...

IBM Z Multi-Factor Authentication

Dowiedz się, jak IBM Multi-Factor Authentication for z/OS może pomóc Ci w zredukowaniu zagrożeń i ochronie danych, umożliwiając uwzględnienie dodatkowych...

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection Advanced Edition

IBM Trusteer Pinpoint Malware Detection Advanced Edition wykrywa urządzenia zainfekowane szkodliwym oprogramowaniem i określa potencjalne ryzyko.

IBM Power Systems Enterprise Cloud Editions

Łatwe wdrażanie wysoce dostępnej i bezpiecznej chmury prywatnej na serwerach Power Systems i zarządzanie nią

IBM PowerSC

Learn more about IBM PowerSC, the security and compliance solution designed to protect private clouds.

IBM Security zSecure Manager for RACF z/VM

IBM® Security zSecure™ Manager for Resource Access Control Facility (RACF®) z/VM® zwiększa efektywność administracji i pomaga w spełnieniu formalnych...

Jak możemy pomóc?