Skip to main content

Znajdź produkt

Active loading indicator
7 wyn.

Wyświetlanie 7 produktów wg popularności:

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Zbieranie danych i zarządzanie danymi z kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak finanse, marketing, sprzedaż, gospodarka magazynowa

IBM Storage Insights

Storage Insights — Zoptymalizuj infrastrukturę pamięci masowej dzięki działającej w chmurze i oferującej analizy predykcyjne platformie wsparcia...

IBM PL/I for AIX

Zaawansowany kompilator do tworzenia i konserwacji newralgicznych aplikacji w języku PL/I przeznaczonych do wykonywania na platformach IBM AIX...

IBM Z Software Asset Management

IBM Tivoli Asset Discovery for zSystems® umożliwia szybką identyfikację zasobów programowych na platformie IBM Z®, redukując w ten sposób koszty...

IBM VM Recovery Manager for IBM Power Systems

Proste przełączanie między ośrodkami dzięki ekonomicznemu, zautomatyzowanemu i łatwemu we wdrażaniu rozwiązaniu z mechanizmami wysokiej dostępności...

Vegetation Management

Zmniejsz wpływ roślinności na linie energetyczne za pomocą produktu IBM Vegetation Management.

datastax-enterprise

Uzyskaj skalowalną, przeznaczoną dla chmury bazę danych NoSQL o wysokiej dostępności zbudowaną na platformie Apache Cassandra firmy IBM – kompleksowego...

IBM Power Systems Enterprise Cloud Editions

Łatwe wdrażanie wysoce dostępnej i bezpiecznej chmury prywatnej na serwerach Power Systems i zarządzanie nią

Jak możemy pomóc?