Skip to main content

Znajdź produkt

Active loading indicator
15 wyn.

Wyświetlanie 15 produktów wg popularności:

Zarządzanie wynikami przedsiębiorstwa

Lepsza wydajność przedsiębiorstwa dzięki znajomości czynników decydujących o wynikach biznesowych i podejmowaniu w związku z tym stosownych działań

IBM Storage Insights

Storage Insights — Zoptymalizuj infrastrukturę pamięci masowej dzięki działającej w chmurze i oferującej analizy predykcyjne platformie wsparcia...

IBM Observability with Instana APM

Zarządzanie technologiami monitorowania aplikacji i wydajności za pomocą rozwiązania IBM Observability by Instana.

IBM TS2900 Tape Autoloader

Zmieniacz taśm IBM TS2900 to niewielkie lecz skuteczne rozwiązanie klasy podstawowej, które wykorzystuje rozwiązania IBM LTO i jest obsługiwane...

IBM Db2 Mirror for i

DB2 Mirror for IBM i umożliwia zapewnienie nieprzerwanej dostępności aplikacji, niezależnie od charakteru przerwy w działaniu ośrodka. W tym rozwiązaniu...

IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux

IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux to zintegrowane rozwiązanie oferujące szereg narzędzi do monitorowania środowisk z/VM i Linux na platformie...

IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux

Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux dostarcza informacji o instancjach systemu Linux działających w maszynach z/VM.

IBM PowerVC

Usprawnia zarządzanie wirtualizacją i chmurą na platformach IBM Power Systems

IBM PowerHA

Niemal nieprzerwana dostępność aplikacji dzięki zaawansowanym mechanizmom wykrywania awarii, przełączania awaryjnego i przywracania sprawności

IBM Db2 Performance Solution Pack for z/OS

Poznaj kompleksowe rozwiązanie do monitorowania wydajności aplikacji i systemów IBM Db2 for z/OS i zarządzania nią.

IBM Cloud Management Console

Konsola IBM Cloud Management Console Monitorowanie infrastruktury Power Systems za pomocą elastycznego rozwiązania SaaS

IBM TS2260 Tape Drive

Napęd taśmowy TS2260 to doskonałe, ekonomiczne rozwiązanie w dziedzinie pamięci masowych, które świetnie nadaje się do tworzenia i obsługi kopii...

IBM Maximo Visual Inspection Mobile

Dowiedz się, jak wykorzystać aplikację IBM Maximo Visual Inspection Mobile do zwiększenia skuteczności kontroli jakości z użyciem widzenia komputerowego...

Vegetation Management

Zmniejsz wpływ roślinności na linie energetyczne za pomocą produktu IBM Vegetation Management.

datastax-enterprise

Uzyskaj skalowalną, przeznaczoną dla chmury bazę danych NoSQL o wysokiej dostępności zbudowaną na platformie Apache Cassandra firmy IBM – kompleksowego...

IBM Power Systems Enterprise Cloud Editions

Łatwe wdrażanie wysoce dostępnej i bezpiecznej chmury prywatnej na serwerach Power Systems i zarządzanie nią

Jak możemy pomóc?