Mężczyzna stojący podczas spotkania

Co bezpieczna, skalowalna technologia wirtualizacji może zmienić w Twojej firmie

Hiperwizor IBM® z/VM® to techniczna platforma wirtualizacji dla dwóch spośród najlepszych środowisk dostępnych obecnie na rynku: serwerów IBM Z® oraz IBM LinuxONE™. IBM z/VM obsługuje następujące systemy operacyjne: Linux, IBM z/OS®, IBM z/VSE® i IBM z/TPF. Hiperwizor z/VM, od dawna ceniony za swoją odporność i elastyczność, umożliwia realizację bezpiecznej i skalowalnej infrastruktury dla chmury korporacyjnej i wdrożeń systemów Linux wraz ze wszelkimi rodzajami aplikacji.

Korzyści

Szybszy dostęp do wartościowych rozwiązań

Hiperwizor z/VM oferowany jest w modelu dostarczania ciągłego, zatem klienci na bieżąco uzyskują dostęp do jego nowych możliwości.

Optymalizacja obciążeń

Wirtualizacja pozwala na uzyskanie wysokiej gęstości obciążeń, bardziej elastyczne reagowanie na skoki obciążenia i optymalizację eksploatacji oraz wykorzystania zasobów.

Usprawnione zarządzanie

Wirtualizacja stwarza warunki dla bardziej efektywnej migracji, wdrażania serwerów wirtualnych, realizacji środowisk testowych i konsolidacji systemów na jednym serwerze fizycznym.

Cechy i funkcje hiperwizora IBM z/VM

  • Wydajność i skalowalność
  • Obsługa systemów Linux, z/OS, z/TPF i z/VSE
  • Łatwość używania
  • Ciągłe wdrażanie bez ryzyka
  • Możliwość szyfrowania uniwersalnego
  • Zapowiedź z/VM V7.2