Kto może wiedzieć więcej o ochronie systemu Z niż jego użytkownicy?

Wyróżnione funkcje

Kontrola dostępu do zasobów

Aplikacyjny interfejs programistyczny (API) usprawnia kontrolę dostępu do ponad 2000 rodzajów zasobów, umożliwiając proste zastąpienie wewnętrznych zabezpieczeń aplikacji zabezpieczeniami IBM® Resource Access Control Facility (RACF®). Wydajność interfejsu aplikacyjnego zSecure™ przyczynia się do istotnego zwiększenia wydajności aplikacji. zSecure™ CICS Toolkit może także wdrażać kontrole większości klas zasobów realizowane przez podmiot trzeci.

Separacja obowiązków

zSecure CICS Toolkit ogranicza pracochłonność konserwacji oprogramowania i administracji w środowisku CICS, pozostawiając twórcom aplikacji więcej czasu na doskonalenie użytecznych funkcji. CICS Toolkit umożliwia aplikacji CICS wykorzystanie RACF do definiowania strategii dostępu, które będą pobierane bezpośrednio z bazy danych RACF. Możliwe jest w ten sposób odseparowanie różnych grup obowiązków, tak aby personel odpowiedzialny za wsparcie dla aplikacji nie był dopuszczony do zarządzania uprawnieniami w tych aplikacjach.

Ekrany z możliwością adaptacji

Korzystając z interfejsu API, można łatwo dostosować ekrany oprogramowania zSecure CICS Toolkit do wymagań konkretnej instalacji i wpływać na rodzaj oraz ilość informacji wyświetlanych dla administratorów lokalnych. Można także modyfikować zbiór komend RACF obsługiwanych przez zSecure CICS Toolkit. Interfejs API umożliwia nawet autoryzowanej aplikacji zweryfikowanie hasła innego użytkownika. Na ekranach lokalni administratorzy będą mieli dostęp tylko do wybranych opcji i pól.

Zaawansowane możliwości API

Zaawansowane funkcje interfejsów API w pakiecie zSecure CICS Toolkit pozwalają na wywoływanie wybranych funkcji zabezpieczających RACF, o ile tylko na serwerze WWW działa aplikacja komunikująca się z podsystemem CICS na komputerze mainframe. Do funkcji tych należy weryfikacja w bazie danych RACF identyfikatora i hasła użytkownika wprowadzonego w interfejsie WWW, a także wykorzystanie funkcji zabezpieczających RACF do sterowania działaniem serwera WWW i aplikacji WWW.

Intuicyjne menu

Administratorzy lokalni mogą szybko wydawać komendy, np. resetowania hasła lub dodania konta użytkownika, za pośrednictwem menu. Menu programu zSecure CICS Toolkit pozwala na wydawanie komend związanych z bezpieczeństwem dla systemu mainframe bez wychodzenia z aplikacji CICS. Programiści aplikacji nie muszą znać struktury bazy danych RACF, by tworzyć aplikacje do zarządzania zabezpieczeniami przy użyciu funkcji RACF.

Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych

W edycji 2.2.1 nie obowiązuje 2-gigabajtowy limit pamięci, dlatego możliwe jest przetwarzanie większej ilości danych. Należy zwrócić uwagę, że możliwość korzystania z większej ilości pamięci wirtualnej może wpłynąć na stronicowanie i zapotrzebowanie na pamięć rzeczywistą. Ponadto zwalnia pamięć poniżej limitu 2 GB dla innych programów. W modelach z196 i wyższych adresowanie 64-bitowe jest aktywowane automatycznie, a opcjonalnie możliwy jest powrót do adresowania 31-bitowego. Można wybrać program do uruchomienia w drugim panelu opcji menu SE.0 (SETUP RUN).