Kto może wiedzieć więcej o ochronie systemu Z niż jego użytkownicy?

Wyróżnione funkcje

Zautomatyzowane wykrywanie czynników narażenia i błędów w konfiguracji

Powtarzalny, stabilny i zautomatyzowany proces kontroli i raportowania pomaga w przygotowaniach do audytów, uwalniając użytkownika od konieczności samodzielnego zbierania potrzebnych informacji. zSecure™ Audit ułatwia rozbudowę i wzmacnianie zabezpieczeń poprzez doskonalenie i egzekwowanie strategii bezpieczeństwa. Automatyczne raporty generowane w formacie standardowym ułatwiają szybkie lokalizowanie problemów i analizowanie słabych punktów zabezpieczeń na platformie mainframe. Przyczyniają się do ograniczenia liczby błędów i poprawy ogólnej jakości usług.

Zbieranie informacji o zdarzeniach z wielu produktów

Oferuje zautomatyzowane i udoskonalone funkcje raportowania zgodne między innymi ze standardami i procedurami Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), Security Technical Implementation Guide (STIG), GSD331 i Sarbanes-Oxley (SOX). Przyczynia się przez to do obniżenia kosztów zbierania informacji o zdarzeniach z wielu różnych produktów.

Konfigurowalne raporty

zSecure Audit może wysyłać raporty codziennie lub tylko wtedy, gdy wystąpią określone zdarzenia albo dojdzie do naruszenia zabezpieczeń. Rozbudowane funkcje raportowania umożliwiają realizację różnych indywidualnie opracowanych scenariuszy. Raporty mogą też posłużyć do analizowania dostępu przez HTTP i dziennika błędów, pozwalając zorientować się, kto z Internetu uzyskuje dostęp do danych w środowisku wewnętrznym.

Integracja z systemami SIEM, w tym z systemem QRadar SIEM

Informacje z kontroli zdarzeń i dzienników dostępu wygenerowane przez narzędzia IBM do zarządzania zabezpieczeniami mogą być automatycznie wprowadzane do systemów zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM) — między innymi do produktu QRadar® — celem normalizacji i uzyskania raportów o przestrzeganiu strategii bezpieczeństwa. Tym samym infrastruktura zbierania informacji jest ujednolicona między różnymi liniami produktów. Taka integracja sprzyja efektywnemu zarządzaniu obszernymi informacjami i zdarzeniami istotnymi dla bezpieczeństwa.

Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych

W edycji 2.2.1 nie obowiązuje 2-gigabajtowy limit pamięci, dlatego możliwe jest przetwarzanie większej ilości danych. Należy zwrócić uwagę, że możliwość korzystania z większej ilości pamięci wirtualnej może wpłynąć na stronicowanie i zapotrzebowanie na pamięć rzeczywistą. Ponadto zwalnia pamięć poniżej limitu 2 GB dla innych programów. W modelach z196 i wyższych adresowanie 64-bitowe jest aktywowane automatycznie, a opcjonalnie możliwy jest powrót do adresowania 31-bitowego. Można wybrać program do uruchomienia w drugim panelu opcji menu SE.0 (SETUP RUN).