Najważniejsze cechy IBM z/OS Workload Interaction Navigator

Interpretacja danych IBM z/OS Workload Interaction Correlator

Zapoznaj się z aktualnościami produktowymi

Rozwiązanie IBM z/OS Workload Interaction Navigator umożliwia interpretację danych pochodzących z infrastruktury IBM z/OS Workload Interaction Correlator. Infrastruktura ta została stworzona z myślą o systemie z/OS i oprogramowaniu pośrednim, by określać sposób generowania zestawień danych, a co za tym idzie — umożliwić dynamiczne identyfikowanie i korelowanie różnych nietypowych zachowań właściwych dla poszczególnych klientów bez potrzeby wstępnego definiowania strategii. Możesz śledzić skorelowane działania w ramach aplikacji, by identyfikować typowe aktywności i eliminować pozostałe.

Lepsza widoczność współzależności i interakcji między aplikacjami

Dzięki znakomitej widoczności współzależności i interakcji między aplikacjami eksperci mogą wykorzystać wizualizację obciążeń z różnych typów rdzeni procesora oraz dla różnych wielkości i priorytetów zadań, aby określić związek między przyczyną problemu a miejscem jego wystąpienia w stosie oprogramowania IBM Z. Informacje te przyspieszają identyfikację źródła problemu.

Dynamiczna identyfikacja nietypowych zachowań

Dzięki zestawieniom danych gromadzonych w krótkich odstępach czasu zespoły analityków mogą opracowywać oparte na tych okresach punkty odniesienia na potrzeby wykrywania anomalii. Nietypowe działania są tymczasowo korelowane. Nadaje się im również odpowiedni priorytet, by ukazać tylko te problemy, których wpływ na środowisko jest największy. Możesz korelować i identyfikować nietypowe zachowania pochodzące z wielu źródeł dzięki przekrojowym widokom zawierającym szczegóły zadań.

Weryfikacja zmian w środowisku

IBM z/OS Workload Interaction Navigator pomaga zachowywać wysoką dostępność i wdrażać procedury tworzenia i eksploatacji oprogramowania, a jednocześnie dbać o bieżące aktualizowanie aplikacji i oprogramowania. Proaktywna weryfikacja zmian poprzez bezpośrednie porównywanie aktywności w dwóch odstępach czasowych umożliwia stwierdzenie, czy zmiany oprogramowania i aplikacji w danym środowisku przynoszą oczekiwane rezultaty.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

  • IBM z/OS V2.3 lub nowsza wersja
  • IBM z/OS Workload Interaction Correlator (płatna opcja z/OS)
  • IBM Z Distribution for Zowe V1.0.0 lub nowsza wersja

Wymagania sprzętowe

  • Produkt IBM z/OS Workload Interaction Navigator V1.1 może być obsługiwany na sprzęcie z systemem IBM z/OS, wersja V2.3 lub nowsza.

Dane techniczne

  • Rozwiązanie IBM z/OS Workload Interaction Navigator jest udostępniane jako aplikacja oparta na środowisku Zowe™.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.