zrzut ekranu przedstawiający IBM z/OS Workload Interaction Navigator

Zyskaj widoczność współzależności między obciążeniami systemu z/OS

System IBM Z wciąż stanowi integralną część procesu migracji do chmury. Na kolejnych etapach tego przedsięwzięcia odnajdywanie źródeł problemów staje się jednak coraz bardziej skomplikowane.

IBM z/OS Workload Interaction Navigator ułatwia to zadanie — opiera procesy przetwarzania i interpretowania danych na infrastrukturze IBM z/OS Workload Interaction Correlator, zapewniając pojedynczy interfejs na potrzeby dostępu do danych. Generowane dane są standaryzowane i synchronizowane w krótkich odstępach czasu, dzięki czemu IBM z/OS Workload Interaction Navigator może z łatwością wizualizować obciążenia. Realizowana w ten sposób wizualizacja i analiza danych pozwala na wykrywanie nietypowych zachowań związanych z wydajnością.

Korzyści

Większa widoczność

Wizualizacja obciążeń umożliwia szybszą i łatwiejszą identyfikację źródeł problemów i trudności w procesach operacyjnych.

Wykrywanie anomalii

Dzięki zestawieniom danych gromadzonych w krótkich odstępach czasu zespoły analityków mogą opracowywać oparte na takich okresach punkty odniesienia dla działań.

Większa dostępność aplikacji

Zachowaj wysoką dostępność i wdrażaj procedury tworzenia i eksploatacji oprogramowania, jednocześnie upewniając się, że zmiany zachodzące w środowisku wywołują pożądany efekt.

Najważniejsze cechy IBM z/OS Workload Interaction Navigator

  • Interpretacja danych IBM z/OS Workload Interaction Correlator
  • Lepsza widoczność współzależności i interakcji między aplikacjami
  • Dynamiczna identyfikacja nietypowych zachowań
  • Weryfikacja zmian w środowisku