Najważniejsze informacje o produkcie z/OS Connect Enterprise Edition

Interfejsy RESTful API umożliwiające przesyłanie danych do i z zasobów systemu Z

W ciągu kilku minut twórz interfejsy API umożliwiające dostęp do aplikacji i danych w systemie IBM Z. Nasze proste w użyciu narzędzia Eclipse zachęcają do projektowania interfejsów RESTful API i udostępniają wspólny interfejs służący do integrowania usług na komputerach mainframe z obszernym zestawem podsystemów (m.in. CICS Transaction Server, IMS TM, IMS DB, Db2, IBM MQ). W ciągu sekund wdrażaj interfejsy API na serwerach programistycznych i natychmiastowo testuj je w interfejsie użytkownika Swagger, aby umożliwić szybkie iteracje projektów interfejsów API.

Wywołanie interfejsów API w systemie Z

Rozszerz możliwości aplikacji z/OS o funkcje od początku przeznaczone dla chmury. Łatwo wywołuj interfejsy API za pomocą interfejsów od początku przeznaczonych dla chmury z programów w języku COBOL i PLI w procedurach składowanych systemów CICS Transaction Server, IMS TM, Batch i Db2.

Zaprojektowane na potrzeby tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Zwiększaj sprawność działania zespołów programistycznych dzięki z równoległemu tworzeniu interfejsów API i usług za pomocą systemów zarządzania kodem źródłowym, takich jak Git (lub RTC/Jazz). Interfejsy API i usługi są tworzone na podstawie projektów Eclipse łączonych w pojedyncze pliki, którymi można zarządzać jak artefaktami wersji w potoku przy użyciu narzędzi do orkiestracji wdrażania, takich jak Jenkins czy UrbanCode Deploy. Zarządzaj serwerami za pomocą interfejsów administracyjnych zgodnych ze specyfikacją REST w celu ułatwiania automatyzacji.

Gotowość na wdrożenie w skali korporacyjnej

Zabezpieczaj wywołania interfejsów API o newralgicznym znaczeniu dla działalności biznesowej (zarówno z, jak i do systemu Z) przy użyciu wzorców zabezpieczeń WWW, takich jak JWT i OAuth, w celu propagowania tożsamości użytkowników w ramach kompleksowych przepływów interfejsów API. Łatwo zarządzaj dziennymi wywołaniami interfejsów API w skali przedsiębiorstwa w ramach wysoce dostępnych konfiguracji na zaufanej platformie. Korzystaj z możliwości skalowania do ponad 100 milionów wywołań interfejsów API dziennie w wysoko dostępnych konfiguracjach na jednej z najbardziej niezawodnych platform na świecie.

Monitorowanie kompleksowych wywołań interfejsów API

Dbaj o bezproblemowe działanie wszystkich interfejsów API z/OS Connect EE przy użyciu narzędzi, takich jak AppDynamics, IBM APM, Splunk i ELK! Nowe integracje z z/OS Connect EE pozwalają na monitorowanie obciążeń interfejsów API i szybkie identyfikowanie problemów z kluczowymi zasobami systemu Z, zanim staną się zbyt poważne.

Aktywny ekosystem rozwiązań innych firm

Produkt z/OS Connect EE jest rozszerzalny i umożliwia dołączanie komponentów, co pozwala zewnętrznym dostawcom usług rozszerzać listę zasobów systemu z/OS, które można prezentować jako interfejsy API. Obsługa rozwiązań innych firm jest dostępna w przypadku menedżera plików (w celu uzyskania dostępu do danych VSAM), produktu IBM Data Virtualization Manager (w celu udostępniania pojedynczych widoków danych), rozwiązania Host Access Transformation Services (dla interfejsów 3270), a także ponad 30 interfejsów usług z/OS Connect EE udostępnianych przez DXC podstawowym funkcjom bankowości internetowej HOGAN CAMS II.