Szczegółowe informacje o produkcie IBM z/OS Communications Server

Obsługa sieci dla z/OS Container Extensions

Przeczytaj dokumentację

z/OS V2R4 Communications Server rozszerzono o obsługę sieci dla z/OS Container Extensions, a aplikacje bazujące na linuksowym Dockerze są obsługiwane jak w środowisku natywnym z/OS.

Obsługa OSA-Express7S i IBM 25 GbE RoCE Express2

Przeczytaj dokumentację

z/OS V2R4 Communications Server rozszerzono o obsługę funkcji OSA-Express7S z przepustowością 25 GbE i funkcjami IBM 25 GbE RoCE Express2.

Większa skalowalność dzięki z/OS V2R2 Communications Server

z/OS V2R2 zapewnia większą skalowalność, umożliwiając stosowi TCP/IP i jego strategicznym sterownikom korzystanie z 64-bitowej pamięci masowej. Ponadto w wersji V2R2 zwiększono skalowalność technologii Enterprise Extender i demona Internet Key Exchange (IKED), a także liczbę dynamicznych wirtualnych adresów IP instancji aplikacji (DVIPAs) dla pojedynczego stosu TCP/IP (z 1024 do 4096). Odwiedź poniższy blog i dowiedz się więcej o funkcjach serwera z/OS V2R2 Communications Server.

Technologia z/OS Encryption Readiness Technology (zERT)

Obejrzyj wideo (2:42)

W systemie z/OS V2R3 Communications Server oferuje administratorom z/OS mechanizm weryfikacji gotowości do szyfrowania. Sprawdza on, czy wzorce ruchu TCP i Enterprise Extender do/z systemów z/OS spełniają zatwierdzone kryteria szyfrowania. W grudniu 2018 roku pojawiło się rozwiązanie IBM zERT Network Analyzer, czyli nowy interfejs WWW służący do tego, by na podstawie konkretnych kryteriów pomagać w ustaleniu, które z połączeń z/OS TCP i Enterprise Extender spełniają zatwierdzone kryteria szyfrowania.

IBM Configuration Assistant for z/OS Communications Server

Obejrzyj wideo (1:03:46)

The Configuration Assistant for z/OS Communications Server to opcjonalne narzędzie wyposażone w interfejs GUI, które prowadzi użytkownika przez proces tworzenia profili TCP/IP i zarządzania nimi, a także upraszcza konfigurację funkcji sieciowych TCP/IP opartych na strategiach.

Zarządzanie sieciowe w ramach IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS

IBM Configuration Assistant for z/OS Communications Server odgrywa kluczową rolę w administracji sieciowej jako składnik rozwiązania IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS.

Shared Memory Communications — Direct Memory Access (SMC-D)

IBM z/OS V2R3 jeszcze lepiej obsługuje szybki, odbywający się przy minimalnych opóźnieniach ruch na łączu TCP/IP między partycjami LPAR w obrębie systemu CPC wykorzystującego protokół programowy Shared Memory Communications – Direct Memory Access (SMC-D) poprzez urządzenia pamięci współużytkowanej (ISM) z wbudowanym oprogramowaniem. Protokół SMC-D zapewnia dużo większą wydajność i przepustowość, krótszy czas reakcji i mniejsze zużycie zasobów procesorowych niż standardowa komunikacja TCP/IP przez HiperSockets™. Funkcja ta jest dostępna w systemie z/OS V2R2 z raportami APAR OA48411 i PI45028.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Wymagania programowe i dane techniczne można znaleźć na poniższej stronie.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe i dane techniczne można znaleźć na poniższej stronie.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.