Jak dokonać właściwego wyboru

Jaka jest różnica między produktami IBM Z Virtual Test Platform i ZUnit?

ZUnit oferuje funkcje testowania na poziomie programu. Obecnie wprowadzamy testy na poziomie transakcji w ramach platformy IBM Z Virtual Test Platform, zapewniając punkt wyjścia do testowania integracji.

Na czym dokładnie polegają testy na wczesnym etapie?

Umożliwiają przeprowadzenie pierwszej fazy testów transakcji przez programistów/testerów (lub w sposób automatyczny w ramach potoku procesów) przed wdrożeniem we w pełni funkcjonalnym środowisku.

W jaki sposób mogę wypróbować platformę IBM Z Virtual Test Platform?

IBM Z Virtual Test Platform jest produktem dostępnym w serwisie Shopz. Za wersje próbne produktów dostępnych w serwisie Shopz odpowiada zespół Techline.

Czy platforma IBM Z Virtual Test Platform umożliwia testowanie regresyjne?

Tak. Rozwiązanie IBM Z Virtual Test Platform może służyć do testowania regresyjnego po realizacji takich projektów jak aktualizacje kompilatora i narzędzi SCM (Software Configuration Management) lub wdrożenie optymalizatora Automatic Binary Optimizer (ABO).

Można m.in.:

  • Używać platformy IBM Z Virtual Test Platform do rejestrowania transakcji.
  • Stosować optymalizator ABO dla programów w transakcji.
  • Odtwarzać testy w celu sprawdzenia integralności aplikacji usprawnianych przez optymalizator ABO.

Jakie funkcje zapewnia produkt IBM Z Virtual Test Platform?

  • Zadanie wsadowe, w tym DB2 i DL/I
  • CICS z wywołaniami do DB2 i DL/I
  • IMS TM i BMP
  • Obsługa systemu plikowego we/wy na potrzeby przetwarzania plików sekwencyjnych (QSAM) i plików VSAM (KSDS, ESDS i RRDS)
  • IBM IMS MQ dla programów wsadowych, CICS i IMS
  • Bezproblemowa integracja z potokiem CI/CD

Pierwsze kroki z tym produktem

Co jest konieczne do uruchomienia testów?

System z/OS, aplikacja i platforma IBM Z Virtual Test Platform. Do wykonania testów po ich zarejestrowaniu nie jest wymagane oryginalne oprogramowanie pośrednie/podsystemy ani dane.

Ile czasu zajmuje wdrażanie produktu?

Jeśli wszystkie wymagane zabezpieczenia i komponenty infrastruktury są gotowe, trwa to tylko kilka godzin. Wszystko odbywa się na hoście — komputerach mainframe.

Wsparcie

Czy platforma IBM Z Virtual Test Platform musi działać w systemie z/OS?

Tak, potrzebuje prawdziwego środowiska LPAR lub Z Development and Test (ZD&T).

Czy platforma działa w środowisku tworzenia i testowania oprogramowania czy w środowisku produkcyjnym?

Tylko i wyłącznie w środowisku tworzenia i testowania oprogramowania.

Czy produkt wymaga dodatkowego systemu z/OS lub oprogramowania klienckiego?

Platforma IBM Z Virtual Test Platform nie wymaga dodatkowego systemu z/OS ani oprogramowania klienckiego.

Czy istnieje scenariusz instalacji produktu IBM Z Virtual Test Platform w środowisku ZD&T?

Istnieje możliwość wdrożenia produktu IBM Z Virtual Test Platform w środowisku ZD&T, jeśli produkt jest już licencjonowany na rzeczywistym sprzęcie (środowiska LPAR Dev i Test).