Czym się różnią platformy Wazi Virtual Test Platform (Wazi VTP) i ZUnit?

ZUnit oferuje funkcje testowania na poziomie programu. Na platformie Wazi VTP wprowadzamy obecnie testowanie na poziomie transakcji, stanowiące pierwszy etap testowania integracji.

Co jest konieczne do uruchomienia testów?

System z/OS, aplikacja i platforma Wazi VTP. Do wykonania testów po ich zarejestrowaniu nie jest wymagane oryginalne oprogramowanie pośrednie/podsystemy ani dane.

Na czym dokładnie polegają testy na wczesnym etapie?

Umożliwiają przeprowadzenie pierwszej fazy testów transakcji przez programistów/testerów (lub w sposób automatyczny w ramach potoku procesów) przed wdrożeniem we w pełni funkcjonalnym środowisku.

Czy platforma Wazi VTP musi działać w systemie z/OS?

Tak, potrzebuje prawdziwego środowiska LPAR lub Z Development and Test (ZD&T).

Czy platforma działa w środowisku tworzenia i testowania oprogramowania czy w środowisku produkcyjnym?

Tylko i wyłącznie w środowisku tworzenia i testowania oprogramowania.

Ile czasu zajmuje wdrażanie produktu?

Jeśli wszystkie wymagane zabezpieczenia i komponenty infrastruktury są gotowe, trwa to tylko kilka godzin. Wszystko odbywa się na hoście — komputerach mainframe.

Czy produkt wymaga dodatkowego systemu z/OS lub oprogramowania klienckiego?

Platforma Wazi VTP nie wymaga dodatkowego systemu z/OS ani oprogramowania klienckiego.

Czy istnieje scenariusz instalacji platformy Wazi VTP w systemie ZD&T?

Platformę Wazi VTP można zainstalować w systemie ZD&T, jeśli produkt jest już licencjonowany na faktycznych komponentach sprzętowych (partycjach LPAR do tworzenia i testowania oprogramowania).

Jak skorzystać z wersji próbnej platformy Wazi VTP?

IBM Wazi VTP to produkt dostępny w serwisie Shopz. Za wersje próbne produktów dostępnych w serwisie Shopz odpowiada zespół Techline.

Czy platforma Wazi Virtual Test platform oferuje funkcje testowania regresyjnego?

Tak. Platforma Wazi VTP może być używana do testowania regresyjnego po przeprowadzeniu takich projektów, jak aktualizacja kompilatora, aktualizacja narzędzi SCM (Software Configuration Management) czy implementacja optymalizatora ABO (Automatic Binary Optimizer).

Można m.in.:

  • Używać platformy VTP do rejestrowania transakcji.
  • Stosować optymalizator ABO dla programów w transakcji.
  • Odtwarzać testy w celu sprawdzenia integralności aplikacji usprawnianych przez optymalizator ABO.