Co oferuje rozwiązanie z/Transaction Processing Facility?

Rozwiązanie IBM® z/Transaction Processing Facility (z/TPF) to narzędzie do masowego i bardzo wydajnego przetwarzania transakcji, które radzi sobie z dużymi, ciągle napływającymi strumieniami złożonych transakcji z ogromnych, geograficznie rozproszonych sieci. Produkt ten potrafi jednak o wiele więcej niż tylko przetwarzać transakcje: z/TPF jest również systemem operacyjnym i unikatową bazą danych, a wszystkie elementy tego rozwiązania współdziałają ze sobą jak jeden system.

  • Szybkie, spójne reakcje nawet w razie nieprzewidzianego wzrostu liczby transakcji
  • Możliwość przetwarzania milionów transakcji na sekundę
  • Najniższy koszt w przeliczeniu na jedną transakcję w porównaniu do konkurencji
  • Scentralizowane, spójne, bezpieczne i charakteryzujące się wysoką dostępnością przetwarzanie baz danych

Korzyści

Otwarta architektura

Możesz korzystać z otwartych standardów, takich jak REST, OpenAPI, XML, JSON, TLS i Java. Wdrożenie rozwiązania z/TPF wraz z platformą sprzętową IBM Z pozwala na najwydajniejsze w tej klasie działanie tych protokołów.

Komunikacja

System z/TPF komunikuje się z innymi częściami hybrydowej architektury wielochmurowej, by korzystać z podstawowych usług i danych, i używa do tego standardowych dla branży rozwiązań, takich jak technologie REST, HTTP, MQ, MongoDB i Kafka.

Bezpieczeństwo

z/TPF obsługuje szyfrowanie uniwersalne, dzięki czemu chroni dane przesyłane w obrębie sieci, przechowywane na dyskach lub w pamięci podręcznej, używając do tego silnych mechanizmów szyfrowania z akceleracją sprzętową.

z/TPFDF

Określa standardy organizacji baz danych, podnosi wydajność aplikacji i pozwala uniknąć modyfikowania programów.

TPF Operations Server

Zwiększa dostępność systemu z/TPF, redukuje liczbę nieplanowanych przestojów i automatyzuje procesy operacyjne.

TPF Toolkit

Jest to zintegrowane środowisko robocze, które oferuje zaawansowane narzędzia, w tym intuicyjne edytory i kreatory.

Rodzina produktów z/Transaction Processing Facility

  • z/Transaction Processing Facility Enterprise Edition (z/TPF)
  • z/Transaction Processing Facility Database Facility (z/TPFDF)
  • TPF Operations Server
  • TPF Toolkit