Rodzina produktów z/TPF

Podstawowe oprogramowanie

z/Transaction Processing Facility Enterprise Edition (z/TPF)

Przeczytaj dokumentację

Jest to system operacyjny zaprojektowany po to, by zapewnić newralgicznym dla działalności aplikacjom wysoką dostępność masowego przetwarzania transakcji w czasie niemal rzeczywistym.

z/Transaction Processing Facility Database Facility (z/TPFDF)

Przeczytaj dokumentację

Jest to menedżer bazy danych, który zwiększa produktywność programistów, udostępniając im scentralizowane procedury baz danych i prosty interfejs aplikacji zapewniający szybki dostęp do danych trwałych.
Rozwiązanie z/TPFDF sprawia, że programista musi rozumieć jedynie relacje logiczne występujące między danymi, a nie ich fizyczne właściwości.

Poznaj rodzinę produktów

TPF Operations Server

Przeczytaj dokumentację

Aplikacja ta automatyzuje i usprawnia wykonywanie z poziomu konsoli zadań związanych z administrowaniem i obsługiwaniem systemu IBM z/TPF.
TPF Operations Server działa poza środowiskiem z/TPF i pozwala monitorować kilka systemów IBM z/TPF za pomocą jednej stacji roboczej, zautomatyzować zadania operacyjne oraz szybko i dokładnie diagnozować problemy.

Jest to środowisko programistyczne oparte na technologii Eclipse, w którym można edytować, kompilować i debugować aplikacje IBM TPF.
TPF Toolkit korzysta z graficznego interfejsu użytkownika (GUI) z poziomu stacji roboczej i oferuje intuicyjne narzędzia i kreatory, które nadają się do zintegrowania z innymi elementami i są zaawansowane, a przy tym proste w obsłudze i łatwe do adaptowania.

Szczegóły techniczne

z/TPF i z/TPFDF

Szczegółowe informacje na temat wymagań sprzętowych i programowych, a także dostępnego wsparcia w postaci mechanizmów transformacji można znaleźć w naszym Centrum Wiedzy.

TPF Operations Server

Informacja o wymaganiach sprzętowych i programowych rozwiązania TPF Operations Server można znaleźć w naszym Centrum Wiedzy.

TPF Toolkit

Jeśli chcesz poznać procedury i metodyki dotyczące administrowania rozwiązaniem TPF Toolkit odwiedź nasze Centrum Wiedzy.