Zintegrowane podejście do osiągania doskonałości operacyjnej

IBM® Z® Service Management Suite udostępnia pojedynczy punkt sterowania funkcjami związanymi z zarządzaniem różnymi elementami systemów. Pakiet swoim działaniem obejmuje zarówno zasoby sprzętowe, jak i programowe w syspleksie IBM. Pakiet może pomóc w osiągnięciu doskonałości operacyjnej, maksymalizując dostępność systemów IBM Z i klastrów IBM Parallel Sysplex® oraz optymalizując kluczowe operacje informatyczne.

Korzyści

Większa produktywność

Kompleksowe funkcje zarządzania wydajnością pozwalają zwiększyć możliwości platform IBM Z. Ponadto całą siecią można zarządzać za pomocą jednej konsoli.

Uproszczone zarządzanie

Kokpit IBM Service Management Unite w jednym interfejsie skupia pochodzące z różnych źródeł dane dotyczące wydajności i automatyzacji.

Niższe koszty

Umożliwia szybką identyfikację zasobów programowych na platformie z/OS, przyczyniając się do redukcji kosztów i poziomu ryzyka prawnego. Pozwala połączyć licencje na oprogramowanie i zintegrować funkcje monitorowania, automatyzacji oraz wykrywania zasobów.

Minimalizacja ryzyka

Zapewnia pełen wgląd w użytkowane środowisko IBM Z i występujące w nim zależności, umożliwiając przeprowadzanie złożonych procesów związanych z wdrażaniem chmury hybrydowej.

Większa elastyczność

Pozwala szybciej reagować na potrzeby biznesowe dzięki aktywnemu kokpitowi do monitorowania i automatyzacji informacji, który sprawia, że diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zajmuje ekspertom mniej czasu i jest łatwiejsze dla początkujących użytkowników.

Optymalizacja sieci

Identyfikuje połączenia o niskiej przepustowości i znaczące opóźnienia w przesyłaniu informacji w sieci, wykorzystując dane gromadzone w czasie rzeczywistym i krótkoterminowe dane historyczne oraz ulepszone funkcje monitorowania sieci.

Funkcje produktu IBM Z Service Management Suite

  • Optymalizacja wydajności dzięki automatyzacji opartej na strategiach
  • Maksymalna efektywność dzięki potężnemu, zintegrowanemu zestawowi narzędzi
  • Kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji
  • Jeden interfejs do sterowania
  • Ograniczenie ryzyka prawnego