Najważniejsze cechy i funkcje, które pomagają w przygotowywaniu raportów i planowaniu mocy obliczeniowej

Zautomatyzowane gromadzenie danych

IBM Z Performance and Capacity Analytics selektywnie przechwytuje dane SMF, gdy tylko rekord stanie się dostępny na każdej partycji logicznej, a następnie przenosi je do środowiska przetwarzania. W ten sposób pozwala szybko lokalizować i rozwiązywać problemy, a także równoważyć poziom wykorzystania zasobów adekwatnie do wymogów umów biznesowych SLA.

Ciągłe nadzorowanie kluczowych metryk wydajności

Dowiedz się więcej o kluczowych metrykach wydajności

Ciągłe selekcjonowanie danych zwiększa szybkość dostępu do informacji i analiz, co pozwala skuteczniej zarządzać dostępnością systemu. Dzięki szybszemu wglądowi w anomalie związane z wydajnością i mocą obliczeniową możesz rozwiązywać problemy w czasie od kilku minut do kilku godzin od momentu zebrania danych. Jednocześnie selekcjonowanie danych jest dużo mniej pracochłonne.

Gotowe do użycia i eksploatacji panele kontrolne

Na wielu platformach do raportowania, w tym Cognos Analytics, oferowany jest kompleksowy zestaw paneli kontrolnych, który dostarcza łatwe do zrozumienia informacje odpowiadające potrzebom różnych użytkowników — od analityków wydajności po zespół zarządzający procesami IT czy osoby przewidujące zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Selekcjonowane dane mogą być także przesyłane strumieniowo do zewnętrznych platform analitycznych, takich jak Splunk czy Elastic Stack, bezpośrednio lub przy użyciu rozwiązania IBM Z Common Data Provider. Umożliwia ono uwidocznienie i analizowanie danych IBM Z na platformach wdrożonych w całym przedsiębiorstwie.

Funkcje prognozowania do przewidywania przyszłego zapotrzebowania na zasoby

Wbudowana funkcja Forecaster umożliwia wykorzystywanie historycznych trendów dotyczących użycia danych (dostosowanych do bieżącej mocy obliczeniowej) w celu określania, kiedy strategiczne plany infrastruktury IT będą wymagały sięgnięcia po dodatkowe zasoby.

Rozszerzalne środowisko danych

Możesz dodawać do swojej kolekcji nowe źródła danych, które będą uzupełniały i rozwijały źródła dostarczone przez produkt. Konfiguruj kolekcje danych tak, by odpowiadały Twoim konkretnym potrzebom, na przykład poprzez ich oznaczanie. Dzięki temu obciążenia zyskają kontekst na poziomie aplikacji.

Raporty udoskonalone pod kątem wskaźnika R4HA i modelu Tailored Fit Pricing

Dowiedz się więcej o modelu Tailored Fit Pricing

Bez względu na wybrany model licencjonowania oprogramowania na platformie IBM Z możesz korzystać z udoskonalonych funkcji raportowania. Informacje o wydajności i kosztach pomogą znaleźć produkty i obciążenia, które wpisują się w czterogodzinną średnią kroczącą lub w korporacyjne modele konsumpcji.

Integracja Db2 Analytics Accelerator na potrzeby optymalizacji analiz

Przechowuj dane bezpośrednio w akceleratorze IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) i pozyskuj spostrzeżenia przy niższym wykorzystaniu zasobów. W ten sposób ograniczasz ilość danych przechowywanych w bazie Db2 for z/OS. Możesz też przenosić zadania CPU z systemu z/OS do komponentu IDAA i błyskawicznie wykonywać zapytania.

Analiza typu „co-jeśli” do dokładnego planowania modernizacji

Dowiedz się, jak zmieni się moc obliczeniowa zespołu CEC lub partycji logicznej, gdy zwiększysz liczbę procesorów fizycznych lub zastąpisz dotychczasowy procesor nowszym modelem. Analiza wizualizuje korzyści towarzyszące modernizacji procesorów, pokazując, ile dodatkowej mocy obliczeniowej zyska cały system, a ile poszczególne partycje logiczne.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.