Dowiedz się, jak oceniać zapotrzebowanie na zasoby IBM Z i optymalizować ich wykorzystanie

Rozwiązanie IBM® Z® Performance and Capacity Analytics dostarcza informacji dla menedżerów procesów IT, specjalistów ds. wydajności i osób odpowiedzialnych za planowanie mocy obliczeniowej, dzięki którym mogą oni podejmować dobrze uzasadnione decyzje dotyczące efektywności infrastruktury i aplikacji. Informacje na temat wykorzystania zasobów IT w całym przedsiębiorstwie — obejmujące rekordy SMF oraz pozostałe ustrukturyzowane źródła danych na platformach IBM Z i innych — są szybko i starannie selekcjonowane, a następnie zamieniane w praktycznie użyteczne raporty. Funkcje prognozowania i modelowania pomagają zadbać o dostępność zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności i osiągania oczekiwanego poziomu usług — tak w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

Korzyści

Szybszy dostęp do informacji

Funkcje gromadzenia i selekcjonowania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego — uprawnione do korzystania z procesorów zIIP — pozwalają ograniczać nakłady pracy oraz uzyskiwać analizy i spostrzeżenia już w kilka minut po utworzeniu rekordu SMF na potrzeby weryfikacji dostępności zasobów systemowych.

Nowoczesne wizualizacje

Gotowe do użycia panele kontrolne pozwalają przeglądać kluczowe wskaźniki wydajności i planować moc obliczeniową. Bazują na platformie Cognos Analytics, a ich zawartość jest przesyłana bezpośrednio do środowisk Splunk lub Elastic Stack.

Przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na zasoby

Wbudowane funkcje prognozowania pozwalają oszacować przyszłe zapotrzebowanie na zasoby, wykorzystując do tego informacje o aktualnej mocy obliczeniowej i bieżących trendach rozwojowych, a także wizualizacje korzyści płynących z modernizacji procesorów.

Zarządzanie według modelu Tailored Fit Pricing

Mierz i prognozuj zużycie jednostek MSU, a następnie korzystaj z elastycznych opcji cenowych systemu z/OS. Wykrywaj możliwości optymalizacji aplikacji i środowisk.

Przechowywanie danych w pobliżu platformy

Zyskaj pewność, że cenne dane IBM Z pozostają pod Twoją kontrolą. Pomoże Ci w tym kompleksowy proces gromadzenia i selekcjonowania danych, w ramach którego dane znajdują się na platformie.

Najważniejsze cechy i funkcje, które pomagają w przygotowywaniu raportów i planowaniu mocy obliczeniowej

  • Zautomatyzowane gromadzenie danych
  • Ciągłe nadzorowanie kluczowych metryk wydajności
  • Gotowe do użycia i eksploatacji panele kontrolne
  • Funkcje prognozowania do przewidywania przyszłego zapotrzebowania na zasoby
  • Rozszerzalne środowisko danych
  • Raporty udoskonalone pod kątem wskaźnika R4HA i modelu Tailored Fit Pricing
  • Integracja Db2 Analytics Accelerator na potrzeby optymalizacji analiz
  • Analiza typu „co-jeśli” do dokładnego planowania modernizacji