Szczegóły dotyczące IBM Z Development and Test Environment

Tworzenie i testowanie aplikacji z/OS na procesorach x86 — lokalnie i w chmurze

IBM Z® Development and Test Environment zapewnia odseparowane i kontrolowane środowisko IBM Z, które działa w systemach lokalnych i chmurach obsługujących procesory x86. Rozwiązanie umożliwia tworzenie aplikacji dla systemów mainframe, wprowadzanie i testowanie zmian w kodzie i w środowisku, np. nowych transakcji lub definicji zasobów, jeszcze przed wdrożeniem ich na platformie sprzętowej IBM Z. Chociaż środowiska nie można wykorzystać do przetwarzania obciążeń produkcyjnych, pozwala ono na tworzenie, testowanie i demonstrowanie aplikacji opartych na systemie z/OS® oraz umożliwia szkolenie personelu.

Interfejs WWW do samodzielnego tworzenia i wdrażania oprogramowania

Rozwiązanie oferuje interfejs WWW do tworzenia i zautomatyzowanego wdrażania w lokalnej i chmurowej infrastrukturze sprzętowej opartej na procesorach x86 dodatkowych środowisk do tworzenia i testowania aplikacji z/OS. Programiści systemowi mogą szybciej tworzyć obrazy aplikacji dla systemu z/OS w bezpiecznym środowisku, które daje im niezbędną kontrolę. Twórcy i testerzy oprogramowania przy pomocy kilku kliknięć automatycznie wdrażają te oficjalne obrazy i używają ich do tworzenia oraz testowania rozwiązań. Korzystanie ze sprzętu, który można łatwo zwirtualizować, sklonować lub zresetować, zapewnia im swobodę i dostęp do niezbędnych funkcji.

Aktualne wersje oprogramowania pośredniego IBM z/OS

Rozwiązanie obejmuje dostarczane w stanie, w jakim się znajdują („as-is”), nieobjęte wsparciem dystrybucje oprogramowania z/OS, w tym IBM z/OS, IBM CICS®, IBM IMS™, IBM Db2®, IBM WebSphere®, IBM z/OS Connect, COBOL, PL/I, C++, Java® i High-Level Assembler (HLASM). Ponadto zawiera też komponenty systemu z/OS obejmujące różne korporacyjne narzędzia do tworzenia i eksploatacji oprogramowania, takie jak m.in. IBM Developer for z Systems, Rational® Team Concert i IBM UrbanCode™ Deploy.

Środowisko edukacyjne IBM Z

Pracownicy nie muszą już szkolić się na prawdziwych systemach mainframe IBM Z. Nasze rozwiązanie pozwala eksperymentować bez obaw o wyrządzenie szkód, ponieważ środowisko można w prosty sposób zresetować. Umożliwia szkolenie wielu użytkowników na specjalnie dla nich przeznaczonym systemie, dzięki czemu nauka jest szybsza i dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników.

Integracja chmury z technologią OpenStack (nowość w wersji V12)

Integracja w chmurze ma na celu skrócenie czasu potrzebnego na zapewnienie dostępu, pozwalając przy tym na zwiększenie dynamiki środowiska. Organizacje korzystające z systemu z/OS mogą wyeliminować wąskie gardła podczas testowania, udostępniając środowisko testowe w czasie krótszym niż 30 minut.

Interfejsy API RESTful do integracji z metodyką DevOps (nowość w wersji V12)

Proces tworzenia i wdrażania rozwiązań w środowiskach z/OS można zautomatyzować dzięki interfejsom API RESTful. Pozwalają one na integrację oferowanych przez nas funkcji z metodyką tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) w Twoim przedsiębiorstwie.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Wymagania programowe produktu IBM Z Development and Test Environment można znaleźć tutaj.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe produktu IBM Z Development and Test Environment można znaleźć tutaj: