Szczegóły dotyczące IBM Z Development and Test Environment

Tworzenie i testowanie aplikacji z/OS na procesorach x86 — lokalnie i w chmurze

IBM Z® Development and Test Environment zapewnia odseparowane i kontrolowane środowisko IBM Z, które działa w systemach lokalnych i chmurach obsługujących procesory x86. Rozwiązanie umożliwia tworzenie aplikacji dla systemów mainframe, wprowadzanie i testowanie zmian w kodzie i w środowisku, np. nowych transakcji lub definicji zasobów, jeszcze przed wdrożeniem ich na platformie sprzętowej IBM Z. Chociaż środowiska nie można wykorzystać do przetwarzania obciążeń produkcyjnych, pozwala ono na tworzenie, testowanie i demonstrowanie aplikacji opartych na systemie z/OS® oraz umożliwia szkolenie personelu.

Interfejs WWW do samodzielnego tworzenia i wdrażania

Użytkownik może korzystać z interfejsu WWW do tworzenia dodatkowych środowisk programistycznych i testowych z/OS na platformach sprzętowych o architekturze x86 i do zautomatyzowania ich wdrożenia w infrastrukturze lokalnej lub w chmurze. Programiści systemowi mogą szybciej tworzyć obrazy aplikacji dla systemu z/OS w bezpiecznym środowisku, które daje im niezbędną kontrolę. Twórcy i testerzy oprogramowania przy pomocy kilku kliknięć automatycznie wdrażają te oficjalne obrazy i używają ich do tworzenia oraz testowania rozwiązań. Korzystanie ze sprzętu, który można łatwo zwirtualizować, sklonować lub zresetować, zapewnia im swobodę i dostęp do niezbędnych funkcji.

Udostępnianie w środowisku Docker (nowość w wersji V13)

Wprowadzono możliwość udostępniania emulowanego środowiska z/OS działającego na platformie ZD&T w środowisku Docker. W tym celu należy skonfigurować demona Dockera tak, by obsługiwał protokół HTTP za pomocą protokołu szyfrowania TLS. Rozwiązanie ZD&T Enterprise Edition będzie mogło umieścić w nim obraz kontenera, co pozwoli na uruchomienie do pięciu kontenerów, z których każdy będzie udostępniał emulowane środowisko z/OS i miał nawet 100 portów dostępnych dla usług aktywnych w tym środowisku z/OS. Pozwala to na łatwe udostępnienie odseparowanego emulowanego środowiska z/OS w kontenerze, którzy korzysta z technologii Docker.

Ulepszony interfejs użytkownika (nowość w wersji V13)

Nowy interfejs użytkownika jest zgodny z technologią Carbon 10 (IBM Design System), co podnosi komfort jego użytkowania: ZD&T Enterprise Edition ma całkowicie przeprojektowany interfejs WWW, który opiera się na najnowszej wersji technologii Carbon — otwartym systemie IBM do projektowania produktów i interakcji cyfrowych. Nowy interfejs użytkownika obsługuje udostępnianie zasobów w środowisku Docker, a przy tym oferuje te same funkcje co poprzednie wersje, ale jego nowy wygląd podnosi komfort użytkowania i zapewnia większą skalowalność, pozwalając na obsługę większej liczby narzędzi i zapewniając gotowość na przyszłe projekty.

Aktualne wersje oprogramowania pośredniego IBM z/OS

Rozwiązanie obejmuje dostarczane w stanie, w jakim się znajdują („as-is”), nieobjęte wsparciem dystrybucje oprogramowania z/OS, w tym IBM z/OS, IBM CICS®, IBM IMS™, IBM Db2®, IBM WebSphere®, IBM z/OS Connect, COBOL, PL/I, C++, Java® i High-Level Assembler (HLASM). Ponadto zawiera też komponenty systemu z/OS obejmujące różne korporacyjne narzędzia do tworzenia i eksploatacji oprogramowania, takie jak m.in. IBM Developer for z Systems, Rational® Team Concert i IBM UrbanCode™ Deploy.

Środowisko edukacyjne IBM Z

Pracownicy nie muszą już szkolić się na prawdziwych systemach mainframe IBM Z. Nasze rozwiązanie pozwala eksperymentować bez obaw o wyrządzenie szkód, ponieważ środowisko można w prosty sposób zresetować. Umożliwia szkolenie wielu użytkowników na specjalnie dla nich przeznaczonym systemie, dzięki czemu nauka jest szybsza i dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników.

Integracja chmury z oprogramowaniem OpenStack

Integracja w chmurze ma na celu skrócenie czasu potrzebnego na zapewnienie dostępu, pozwalając przy tym na zwiększenie dynamiki środowiska. Organizacje korzystające z systemu z/OS mogą wyeliminować wąskie gardła podczas testowania, udostępniając środowisko testowe w czasie krótszym niż 30 minut.

Interfejs API RESTful do integracji potoku tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Proces tworzenia i wdrażania rozwiązań w środowiskach z/OS można zautomatyzować dzięki interfejsom API RESTful. Pozwalają one na integrację oferowanych przez nas funkcji z metodyką tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) w Twoim przedsiębiorstwie.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Wymagania programowe produktu IBM Z Development and Test Environment można znaleźć tutaj.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe produktu IBM Z Development and Test Environment można znaleźć tutaj:

Dołącz do społeczności

Zapoznaj się z poradami technicznymi i spostrzeżeniami innych użytkowników tego produktu.