Najważniejsze cechy i funkcje IBM Z Batch Resiliency

Informacje o użyciu danych i odtwarzaniu w czasie bliskim rzeczywistemu

IBM® Z Batch Resiliency oferuje szybko i wydajnie działające funkcje gromadzenia i analizowania danych SMF. Zbieranie danych odbywa się w sposób ciągły, przez cały dzień. Trafiają one do przetwarzania w ramach podzadań analitycznych, tak aby na bieżąco analizować informacje o wykorzystaniu danych w środowisku wsadowym oraz możliwości ich odtwarzania. Interfejsom IBM Z Batch Resiliency towarzyszy szereg komponentów systemowych, które zapewniają dokładne informacje o statusie przetwarzania wsadowego oraz dużą pulę danych historycznych.

Szybkie i zautomatyzowane odtwarzanie

IBM Z Batch Resiliency jeszcze bardziej ułatwia odtwarzanie, pozwalając przeprowadzać je użytkownikom nieposiadającym specjalistycznej wiedzy na temat aplikacji. Dzięki temu rozwiązanie to znaczenie skraca czas wznowienia działalności biznesowej. W przypadku konieczności przywrócenia zestawu danych dostępny w IBM Z Batch Resiliency interfejs ISPF umożliwia szybkie zlokalizowanie odpowiedniej kopii zapasowej, a następnie automatycznie generuje zadanie JCL dopasowane do metody odtwarzania. Ponadto sterowniki IBM Z Batch Resiliency pozwalają opracować szablony zadań JCL na potrzeby różnych metodologii.

Lepszy wgląd w dane

Dzięki IBM Z Batch Resiliency użytkownik zyskuje szczegółowy, generowany w czasie rzeczywistym widok zadań wsadowych wykonywanych w systemie, a także widok wszelkich otwartych zestawów danych, które mogą być narażone na ryzyko. Może przeglądać zadania uruchomione w danym punkcie w przeszłości, otworzyć zestaw danych lub otworzyć raport kaskadowy prezentujący uszeregowane zależności między danymi. Użytkownik może też przywracać zestawy danych lub aplikacje za pomocą intuicyjnego w obsłudze interfejsu ISPF, jaki oferuje rozwiązanie IBM Z Batch Resiliency.

Kompleksowa gama raportów

Dzięki olbrzymiej ilości informacji rejestrowanych w bazach danych IBM Z Batch Resiliency można łatwo generować szczegółowe raporty na temat wykorzystania danych przez aplikacje wsadowe i zachodzących między nimi relacji. W tym celu wystarczy wykorzystać interfejs ISPF lub uruchomić już zaplanowany raport wsadowy. Raporty te oceniają odporność i wskazują wykryte luki, automatycznie monitorując zgodność z obowiązującymi wymogami w zakresie odtwarzania i udostępniania danych.

Nieustanne rejestrowanie informacji o aktywności na zestawach danych

Oferowana przez rozwiązanie IBM Z Batch Resiliency funkcja TimeLiner działa w trybie ciągłym, nieprzerwanie rejestrując informacje o otwieraniu i zamykaniu zestawów danych za pośrednictwem wywołań SVC i programów użytkownika. Zapewnia najaktualniejsze informacje o zadaniach wykonywanych w systemie i stanie zestawów danych wykorzystywanych na potrzeby tych zadań. Funkcja TimeLiner monitoruje informacje i tworzy dla nich punkty kontrolne w bazie danych i dzienniku, tak aby dostarczać personelowi odpowiadającemu za działania operacyjne i odtwarzanie cenne informacje ułatwiające wykrywanie potencjalnie ujawnionych danych.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.