Co IBM Z Batch Resiliency może zmienić w Twojej firmie?

IBM® Z® Batch Resiliency umożliwia skuteczne zarządzanie aplikacjami wsadowymi z pomocą analiz i zautomatyzowanych procesów. Pozwala w ten sposób w większym stopniu uniezależnić się od pomocy ekspertów i dostępu do czasochłonnych zasobów. Oferowane rozwiązanie zapewnia odporność operacyjną i ogranicza ryzyko biznesowe. W tym celu, w przypadku wykrycia problemów, dostarcza natychmiastowe spostrzeżenia (i kompleksowe raporty) dotyczące zależności między danymi systemów mainframe oraz występujących w nich słabych punktów. Analiza wzorców użycia danych i całościowa ewidencja nadzorowanych informacji pozwalają szybko i w zautomatyzowany sposób odtwarzać dane wsadowe systemów mainframe. IBM Z Batch Resiliency wspiera wszystkie dostępne metodologie planowania, zarządzania taśmami i tworzenia kopii zapasowych.

Korzyści

Ograniczanie skutków uszkodzenia danych

Pomaga w ograniczaniu ryzyka biznesowego poprzez precyzyjne odtwarzanie uszkodzonych danych. Dzięki funkcji przywracania z zadanego momentu informacje przechowywane w systemach innego typu niż bazodanowe są niemal pod stałą ochroną.

Przygotowywanie kompleksowych raportów

Pozwala w czasie rzeczywistym obserwować wykonywane zadania i otwarte zestawy danych potencjalnie narażone na ryzyko, a wszechstronna gama działających w czasie rzeczywistym zestawów danych i kopii zapasowych umożliwia szybsze odtwarzanie w oparciu o panele.

Zapewnianie wglądu w dane

Raporty na temat odporności i wykrytych luk ułatwiają zrozumienie zależności między aplikacjami i skuteczne wykorzystanie punktów odtwarzania.

Najważniejsze cechy i funkcje IBM Z Batch Resiliency

  • Informacje o użyciu danych i odtwarzaniu w czasie bliskim rzeczywistemu
  • Szybkie i zautomatyzowane odtwarzanie
  • Lepszy wgląd w dane
  • Kompleksowa gama raportów
  • Nieustanne rejestrowanie informacji o aktywności na zestawach danych