Jak działa Workflow Management — Contributor SaaS

Ulepszona automatyzacja procesów oparta na regułach

IBM Engineering Workflow Management — Contributor SaaS zawiera szablony często używanych procesów, takich jak SAFe®, Scrum i zarządzanie projektami formalnymi, które pomagają wykonywać działania w sposób zapewniający przewidywalne rezultaty. Każda organizacja i jej projekty są inne, dlatego masz możliwość konfiguracji zasad dotyczących procesów tak, aby spełniały potrzeby konkretnych zadań, zespołów i organizacji.

Rozszerzona współpraca dzięki śledzeniu postępów

Korzystając z konfigurowalnych widoków i paneli kontrolnych, można uzyskiwać dostęp do informacji o wielu projektach, np. do aktualności i informacji o wydarzeniach, bieżącym stanie prac projektowych, realizowanych zadaniach i żądaniach zmianach. Każdy użytkownik widzi, nad czym pracują inni członkowie zespołu, a także ich statusy online i dostępność.

Usprawnione śledzenie elementów pracy

IBM Engineering Workflow Management — Contributor SaaS automatycznie tworzy i śledzi postępy w zakresie poszczególnych elementów pracy w oparciu o zasady projektowe i procesy wykorzystywane przez zespół. Może wysyłać powiadomienia o zidentyfikowanych błędach, możliwych ulepszeniach i konwersacjach do wielu zespołów i projektów.

Środowisko testowe w chmurze

IBM konfiguruje rozwiązanie IBM Engineering Workflow Management w środowisku przeznaczonym dla jednego podmiotu użytkującego, obniżając koszty początkowe związane z wykorzystaniem tradycyjnej infrastruktury IT. Zacznij opracowywać nowe pomysły — bez konieczności udostępniania sprzętu. Wykup subskrypcję na minimalny okres jednego miesiąca i płać za pojedynczego użytkownika.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Konieczny jest dostęp do Internetu i przeglądarki.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe: pamięć RAM o pojemności co najmniej 4 GB i procesor Intel Pentium 4 (lub odpowiednik).