Zdjęcie satelitarne miasta i otaczającego je obszaru

IBM Weather Operations Center: Analizy geoprzestrzenne

Komponent Geospatial Analytics, wchodzący w skład rozwiązań Weather Operations Center, to platforma zaprojektowana specjalnie z myślą o przetwarzaniu dużych ilości danych geoprzestrzennych i czasowych (pozyskiwanych z map, obrazów satelitarnych, badań meteorologicznych, dronów, internetu rzeczy), obsłudze zapytań i przeprowadzaniu analiz. Uwalnia analityków danych i programistów od uciążliwych procesów, które towarzyszą przygotowywaniu danych przy użyciu konwencjonalnych metod. W tym celu zapewnia wygodny dostęp do rozbudowanego, zróżnicowanego i ciągle poszerzanego katalogu regularnie aktualizowanych informacji geoprzestrzennych i czasowych.

Wchodzący w skład rozwiązań Weather Operations Center mechanizm Geospatial Analytics udostępnia 6 petabajtów zestawów danych geoprzestrzennych i czasowych, dostarczając przedsiębiorstwom unikatowe informacje — konieczne, by utrzymać pozycję lidera w erze zdominowanej przez technologie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Dodatkowo użytkownicy mają dostęp do repozytorium gromadzącego setki starannie selekcjonowanych, zharmonizowanych i gotowych do wykorzystania w analizach warstw danych, które obejmują m.in. obrazy satelitarne, dane meteorologiczne, dane demograficzne, dane o obszarach lądowych i morskich czy dane dotyczące rolnictwa. Ponadto komponent ten umożliwia klientom wczytywanie własnych danych, które mogą być wykorzystywane w połączeniu z udostępnianymi danymi geoprzestrzennymi i czasowymi, tak by w skalowalny i ekonomiczny sposób pozyskiwać pogłębione spostrzeżenia na potrzeby podejmowanych decyzji. Istnieje wiele sposobów wykorzystywania analiz geoprzestrzennych dostępnych w ramach rozwiązań Weather Operations Center:

  • Administracja publiczna może wykorzystywać przydatne spostrzeżenia dotyczące zdrowia, chorób i pogody, aby lepiej doradzać obywatelom w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub pandemii.
  • Przedsiębiorstwa energetyczne trafniej przewidują ryzyko przestojów i optymalizują harmonogramy konserwacji i pracy zespołów.
  • Kredytodawcy mogą usprawniać metodologię oceny ryzyka kredytowego i ograniczać błędne decyzje kredytowe.
  • Producent żywności może skuteczniej odpowiadać na popyt na produkty wysokiej jakości, a także realizować inicjatywy związane z przestrzeganiem zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Ubezpieczyciel trafnie ocenia ryzyko i powiadamia ubezpieczonych o zagrożeniu przed wystąpieniem incydentu, co przekłada się na większą rentowność.

Przykładowe zapytania

Dane

Znajdź wszystkie dane pogodowe i informacje o wysokości n.p.m. dla wszystkich lotnisk w Azji Południowo-Wschodniej.

Wyszukiwanie

Pokaż wszystkie obszary w stanie Iowa, w których w miesiącu czerwcu znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (NDVI) był większy niż 0,8, a całkowita ilość opadów nie przekraczała 20 mm.

Platforma analityczna

Oblicz prognozy dotyczące irygacji dla wszystkich winnic w Kalifornii.