Co produkt Dashboard Visualization może zmienić w Twojej firmie?

  • Zyskujesz wizualizacje warunków pogodowych w niemal wszystkich lokalizacjach udostępniane w ramach pojedynczego, łatwego w obsłudze panelu kontrolnego z danymi meteorologicznymi
  • Możesz szybko identyfikować działania, które należy podjąć w określonych lokalizacjach w związku ze zbliżającymi się trudnymi warunkami pogodowymi
  • Z wyprzedzeniem identyfikujesz nowe możliwości biznesowe otwierane przez określone warunki pogodowe
  • Masz dostęp do niezbędnych informacji pozwalających proaktywnie ukierunkowywać działania liderów w poszczególnych lokalizacjach
  • Szybciej przygotowujesz listę kluczowych działań koniecznych do podjęcia przez personel w różnych lokalizacjach

Zrzut ekranu z panelem kontrolnym przedstawiającym działania przedsiębiorstwa związane ze zjawiskami atmosferycznymi

Korzyści zapewniane przez komponent Dashboard Visualization w rozwiązaniu Weather Operations Center

Lepsza widoczność warunków pogodowych

Wystarczy rzut oka na panel kontrolny, aby sprawdzić prognozy pogody dla wszystkich lokalizacji, w których świadczysz usługi. Dowiesz się też więcej na temat lokalizacji, które mogą wymagać podjęcia działań lub większej uwagi personelu.

Szybsze reagowanie

Błyskawicznie ustalisz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w określonych lokalizacjach uzasadnione niebezpiecznymi warunkami pogodowymi, na przykład tornadami lub burzami mogącymi wystąpić podczas organizacji imprez sportowych.

Więcej możliwości biznesowych otwieranych przez warunki pogodowe

Znając prognozy pogody odpowiednio wcześnie, można wykorzystać możliwości biznesowe sprzyjające zwiększaniu sprzedaży określonych produktów lub usług. Pozyskiwane dane pozwalają też prowadzić proaktywną komunikację z klientami.

Komponent Dashboard Visualization w działaniu

Co produkt Alerts for Engagement może zmienić w Twojej firmie?

Komponent Alerts for Engagement łączy analitykę danych, geolokalizację i otwarte dane z precyzyjnymi danymi meteorologicznymi. Dzięki temu przedsiębiorstwa z wielu branż mogą na czas dostarczać klientom spersonalizowane komunikaty. Tego rodzaju wartościowe interakcje mogą skutecznie wzmacniać relacje z klientami, a także zwiększać poziom ich satysfakcji i lojalności.

Zrzut ekranu z produktu Weather Company Alerts

Korzyści zapewniane przez komponent Alerts for Engagement w rozwiązaniu Weather Operations Center

Wyższe przychody

Z badania przeprowadzonego przez magazyn Gallup Business Journal wynika, że w pełni zaangażowani klienci zwiększają wskaźnik rentowności, zysków i wydatków na produkty o 23%.

Długofalowe relacje z klientami

Alerty pogodowe pozwalają stworzyć wartościowe punkty interakcji z klientami, pozyskiwać ich zaufanie i lojalność, a także utrzymywać ich dłużej.

Od spostrzeżeń po możliwości biznesowe

Raporty w panelu kontrolnym pokazują skuteczność działania alertów, dzięki czemu możesz stworzyć strategię, dzięki której przyszłe punkty interakcji znacznie zyskają na znaczeniu w oczach klientów.

Co produkt Alerts for Worker Safety może zmienić w Twojej firmie?

Komponent Alerts for Worker Safety łączy analitykę danych, geolokalizację i otwarte dane z precyzyjnymi danymi meteorologicznymi. Dzięki temu przedsiębiorstwa z branży energetyki, mediów, telekomunikacji i transportu drogowego mogą na czas dostarczać kadrze pracującej na pierwszej linii spersonalizowane komunikaty podnoszące stopień ich bezpieczeństwa. Przeczytaj charakterystykę rozwiązania, aby dowiedzieć się, jak chronić pracowników terenowych i sprzęt z pomocą alertów.

Zrzut ekranu przedstawiający różne typy alertów w produkcie Weather Company Alerts

Korzyści zapewniane przez komponent Alerts for Worker Safety w rozwiązaniu Weather Operations Center

Ochrona pracowników terenowych i sprzętu

Dbaj o bezpieczeństwo pracowników na pierwszej linii, odpowiednio wcześnie powiadamiając ich o niebezpiecznych warunkach pogodowych.

Niższe koszty tradycyjnej komunikacji

Zestandaryzowany i zautomatyzowany system ostrzegania na czas informuje pracowników terenowych o zbliżających się złych warunkach atmosferycznych, a jednocześnie ogranicza koszty i czas trwania przestojów.

Coraz większa efektywność

Raporty w panelu kontrolnym zawierają szczegółowe dane i informacje o działaniu alertów w kontekście bezpieczeństwa pracowników terenowych. Możesz więc wraz z każdym zagrożeniem pogodowym doskonalić swój system i osiągać coraz większą efektywność działań.

Najważniejsze zalety skalowalnych alertów

Hiperlokalne i dokładne alerty

Alerty działają w oparciu o najdokładniejsze dane meteorologiczne pozyskiwane z 26 miliardów codziennych prognoz, z 250 000 stacji pogodowych na całym świecie i od ponad 100 meteorologów. Dane te mają 100-krotnie większy zasięg niż dane dostępne publicznie, a ponadto są aktualizowane co 15 minut.

Konfigurowalne komunikaty alarmowe

Możesz ustawiać niestandardowe alerty, które będą wywoływane w przypadku wskazanych zagrożeń pogodowych, wybranych na podstawie określonych zjawisk atmosferycznych lub stopnia ryzyka, jakie stwarzają. Alerty są wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS oraz dotychczasowego systemu komunikacyjnego w Twojej organizacji.

Wymierne wyniki

Panel kontrolny informuje kto, kiedy i gdzie został zaalarmowany oraz za pomocą jakiego alertu. Dane można eksportować do arkuszy kalkulacyjnych na potrzeby dalszej analizy w rozwiązaniu Watson Analytics lub innym wybranym narzędziu analitycznym.

Szybkie i łatwe wdrożenie

Chmurowe alerty pogodowe są szybkie i łatwe w obsłudze — na tyle, że użytkownicy mogą zajmować się nimi sami, bez dodatkowej pomocy. Alerty pogodowe nie wymagają specjalistycznego sprzętu, oprogramowania lub wsparcia IT. Zawsze jednak można liczyć na zapewnianą na żywo pomoc ze strony zespołu The Weather Company.

Komponent Alerts w działaniu