Ceny

Często zadawane pytania

Jakie są opcje licencjonowania?

Produkt IBM Wazi Developer jest oferowany w modelu opłat za procesor wirtualny (VCP). W przypadku IBM Wazi Developer jedna jednostka VCP jest równa:

  • • 5 jednostkom AUSS (Authorized User Single Session) komponentu Wazi Sandbox lub
  • • 5 jednostkom AU (Authorized User) komponentu Wazi Code lub
  • • 2 jednostkom AU (Authorized User) komponentu Wazi Analyze.

VPC jako jednostka rozliczeniowa umożliwia elastyczne wdrażanie i ponowne wdrażanie dowolnych funkcji produktu IBM Wazi Developer. 

Rozszerz gwarancję i serwisowanie

Chcesz rozszerzyć usługi gwarancyjne lub nabyć usługi wsparcia Premium dla systemów IBM Z? Omów swoje wymagania dotyczące wsparcia z przedstawicielem handlowym IBM TSS i uzyskaj wycenę już dziś.

Większa zwinność i elastyczność

Elastyczne plany płatności IBM ułatwiają dostosowanie inwestycji infrastrukturalnych do potrzeb związanych z obciążeniami.