Przegląd

Przykłady użycia

Pierwsze kroki z analityką danych

Profil osoby patrzącej na monitor

Pierwsze kroki z analityką danych

IBM Watson Studio Desktop pozwala na sprawne rozpoczęcie pracy, oferując analitykom wszystkie narzędzia potrzebne do szybkiego osiągnięcia produktywności. Umożliwia szybkie skalowanie w celu uwzględnienia nowych użytkowników lub rozszerzenie do kompleksowego wdrożenia.

Gdy chmura nie wchodzi w grę

Osoba przy biurku patrząca na monitor

Gdy chmura nie wchodzi w grę

IBM Watson Studio Desktop zapewnia stały dostęp do zestawów danych bezpiecznie przechowywanych na komputerze użytkownika, eliminując problemy z łącznością i pomagając użytkownikom zachować produktywność w dowolnym miejscu.

Sprawowanie kontroli nad danymi

Zbliżenie osoby w okularach, w których widać odbicie monitora

Sprawowanie kontroli nad danymi

IBM Watson Studio Desktop ułatwia zapewnienie nadzoru, bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami. Użytkownicy mogą pracować w trybie bez połączenia i w razie potrzeby synchronizować się z systemami korporacyjnymi przy najbliższym połączeniu, zachowując bezpieczeństwo zestawów danych.

Obniżenie kosztów wsparcia IT

Osoba w ciemnym pomieszczeniu biurowym patrząca na monitor

Obniżenie kosztów wsparcia IT

Wyeliminuj konieczność zarządzania różnymi narzędziami, wersjami, licencjami i aktualizacjami. Pojedyncza, wstępnie zintegrowana platforma IBM Watson Studio Desktop pomaga uniknąć fragmentacji i związanych z nią kosztów.

Korzyści

Odkryj prostotę analizy danych — zarejestruj się na bezpłatną prezentację produktu.

Cechy

AI i analiza metodą przeciągania i upuszczania

Przygotowanie danych

Wykorzystaj potencjał rozwiązania IBM Data Refinery, aby eksplorować, przygotowywać i opracowywać dane. Skorzystaj z intuicyjnych narzędzi do identyfikowania i rozwiązywania problemów przed modelowaniem.

Analizy tekstu

Wykorzystaj wbudowane, czołowe w branży słowniki i prosty interfejs użytkownika do eksplorowania źródeł danych, takich jak wiadomości e-mail, raporty i strony WWW, z analizą tekstu.

Rozwijanie modeli

Użyj wbudowanego obszaru roboczego IBM SPSS® Modeler do budowania modeli za pomocą prostego, intuicyjnego interfejsu, po którym z łatwością poruszają się zarówno użytkownicy IT, jak i biznesowi.

Wdrażanie modeli

Skorzystaj z produktu IBM Watson Machine Learning Server (sprzedawanego oddzielnie), aby szybko i bezpieczniej wdrażać modele w aplikacjach w całej firmie.

Obsługa wielu źródeł danych

Uzyskaj pełny obraz działalności, analizując dane bez względu na miejsce ich przechowywania — w plikach tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych czy w obszernych relacyjnych bazach danych.

Wizualizacja danych

Buduj złożone wizualizacje i łatwo eksportuj je dla innych użytkowników. Eksploruj zestawy danych, korzystając z funkcji tworzenia wykresów w czasie rzeczywistym oraz wielu różnych diagramów i wykresów.

Notatniki

Interaktywne notatniki gromadzą obok siebie dane, kod i wizualizację, umożliwiając zespołom łatwe eksplorowanie zestawów danych, prowadzenie eksperymentów i potwierdzanie wyników.

Zarządzanie projektami

Twórz projekty do wykorzystania w trybie bez połączenia bądź do współpracy w trybie z połączeniem oraz zarządzaj nimi. Łącz zestawy danych z zasobami organizacyjnymi, jednocześnie zachowując zgodność.

Techniki i algorytmy uczenia maszynowego

Stosuj drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, modele regresji i wiele różnych metod modelowania opartych na uczeniu maszynowym, AI i statystyce.

Co nowego

IBM Watson Studio Desktop 2.0

Odkryj, co nowego w nagradzanym produkcie typu klient-serwer

Gartner Peer Insights Customers' Choice

Recenzje użytkowników umiejscowiły rozwiązanie IBM Watson Studio wśród najwyżej ocenianych rozwiązań w swojej kategorii.

Nagroda Edison 2020

Program IBM Watson Studio Desktop zdobył tę prestiżową nagrodę za innowacyjny projekt.

Wypróbuj IBM Watson Studio Desktop bezpłatnie.

Zasoby

IBM Watson Studio Desktop a arkusze kalkulacyjne

Porównaj dwa podejścia do analizy danych: przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych oraz produktu IBM Watson Studio Desktop.

Ocena kampanii marketingowej

Sprawdź wyniki kampanii marketingowej w handlu detalicznym z wykorzystaniem modelu predykcyjnego i przykładowych zestawów danych.

Dokumentacja produktu

Dowiedz się, jak dodawać dane do projektu, opracowywać je i korzystać z przepływów IBM SPSS Modeler.

Powiązane produkty

Zapoznaj się z innymi ofertami IBM w dziedzinie analizy danych.

IBM Watson Studio

Buduj i szkól modele w miejscach, w których znajdują się dane, a następnie wdrażaj je w dowolnej lokalizacji w środowisku hybrydowym.

IBM SPSS Modeler

Wykorzystaj zasoby danych i aplikacje dzięki wydajnym algorytmom i modelom gotowym do natychmiastowego użycia.

IBM Watson Machine Learning

Uprość i przyspiesz wykorzystanie sztucznej inteligencji na dużą skalę w dowolnej chmurze dzięki zautomatyzowanemu, zespołowemu przepływowi pracy.