Wyróżnione funkcje

Przepływy pracy w zarządzaniu opieką

W elastyczny sposób obsługuje rozmaite przedsięwzięcia, w tym zmiany w zakresie opieki, opiekę paliatywną, zarządzanie złożonymi sprawami, zarządzanie w wypadku chorób przewlekłych i zarządzanie programami socjalnymi.

Łączność ze świadczeniodawcami społecznymi

Koordynuje wsparcie otrzymywane od organizacji i świadczeniodawców społecznych w celu dostarczenia spójnego rozwiązania dla wsparcia każdego klienta. Umożliwia współpracę przy zapewnianiu dostępności programu, śledzeniu skierowań i ewaluacji efektów.

Podsumowanie stanu zdrowia

Przedstawia konfigurowalne, obszerne, holistyczne podsumowanie wykorzystujące ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane pochodzące z różnych systemów organizacji. Obejmuje działania związane z planami opieki, uwagi, problemy, bezrobocie, brak perspektywy mieszkaniowej, bariery społeczne, alergie, leki, wyniki badań laboratoryjnych i inne czynniki.

Współdziałanie z rozwiązaniami IBM Watson Health

Współdziała z IBM Health and Human Services Connect360, integrując dane programów społecznych, dane kliniczne i inne powiązane dane pochodzące z wielu źródeł, aby zapewnić holistyczną, zorientowaną na pacjentów strategię zarządzania zdrowiem populacji.

Podsumowywanie notatek

Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do wyszukiwania w notatkach z dowolnym tekstem kluczowych konceptów, ułatwiając menadżerom odpowiedzialnym za opiekę szybkie wybieranie informacji, które mają większe znaczenie dla ich kolejnej interakcji.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Kładzie nacisk na kluczowe dane i zapewnia oparty na rolach dostęp do systemu dla menedżerów i zespołów odpowiedzialnych za opiekę, nadzorców i administratorów. Dzięki responsywnemu projektowi strony z rozwiązania można korzystać zarówno na komputerach PC, jak i na tabletach i smartfonach. Internetowy portal pacjenta pozwala użytkownikom końcowym monitorować szczegóły dotyczące indywidualnej opieki.

Ustrukturyzowane i konfigurowalne programy

Daje możliwość konfiguracji działań, by zespoły zajmujące się opieką mogły wypełniać swoje zadania. Umożliwia holistyczne zarządzanie opieką z pomocą jednego planu zarządzania indywidualnymi potrzebami dotyczącymi zdrowia fizycznego i psychicznego oraz potrzebami wspólnoty.

Watson Health Cloud

Opiera się na platformie Watson Health Cloud udostępnianej jako usługa i zgodnej z ustawą HIPAA, więc każdy klient korzysta zawsze z aktualnej wersji oprogramowania.